Items where Author is "Кравчук, Лариса Володимирівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 51.

Article

Кравчук, Лариса Володимирівна (2022) Project-based learning as a tool of partnership pedagogy at NUS Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського «Педагогіка партнерства: реалії та перспективи» 11-12 жовтня 2022 р. м. Кропивницький.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2022) NUSh: developing civic competence from the first grade V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід», 15 вересня 2022 року, Київ, Україна.

Третяк, Ольга Петрівна and Меленець, Людмила Іванівна and Щербина, Вікторія Миколаївна and Полякова, Олена Василівна and Кравчук, Лариса Володимирівна (2021) The role of instilling moral values in primary school children Revista De La Universidad Del Zulia (12(35)). pp. 37-62. ISSN 0041-8811; 2665-0428

Кравчук, Лариса Володимирівна (2021) Competence approach to learning is the basic idea of ​​the New Ukrainian School ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Якість освіти: зміни заради прогресу», 19 жовтня 2021, Київ, Україна. pp. 73-76.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2020) Reading with understanding as a component of the reading competence of a junior schoolchild ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 87-89.

Кравчук, Лариса Володимирівна and Полякова, Олена Василівна (2020) Psychological factors influencing the readiness of teachers for professional activity in the New Ukrainian school Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів Х ювілейних Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича. pp. 70-73.

Кравчук, Лариса Володимирівна and Полякова, Олена Василівна (2019) Development of digital competence of primary school teachers in terms of advanced training Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. м. Дніпро (2). pp. 182-185. ISSN 2664-4819

Кравчук, Лариса Володимирівна (2017) Formation of tolerance among junior pupils Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ..

Кравчук, Лариса Володимирівна (2016) Syndrome of "professional burnout" of personnel in the organization and its prevention Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 120-ій річниці з дня народження М.О.Бернштейна 16-17 вер. 2016 р., м. Вінниця. pp. 133-136.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2016) On the child's readiness to schooling Початкова освіта (15). pp. 36-41.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2016) Entry into school life Початкова освіта (15). pp. 17-35.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2016) Development of ethical competence primary school teachers under of postgraduate education Молодий вчений, Частина ІV (4). pp. 537-541. ISSN 2304-5809

Кравчук, Лариса Володимирівна (2016) Features of formation of empathy in childhood Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 лютого 2016 року, м. Київ. pp. 336-337.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2015) To act as a way to understand the formation of ethical standards in public life International scientific-practical forum of pedagogues, psychologists and medics [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Forum. – «October scientific forum '15», the 15th of October, 2015, Geneva (Switzerland). pp. 37-42.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2015) Dear Motherland, Ukraine mine Початкова освіта (18). pp. 4-8. ISSN 0131-5358

Кравчук, Лариса Володимирівна (2015) Implementation andragogical approach in the teacher training Андрагогічні засади післядипломної освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 20-28 квітня 2015 року, Кіровоград. pp. 290-296.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2015) Ready innovation as a factor in teacher Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Кравчук, Лариса Володимирівна (2015) Mastering ethics younger students: psychological approaches Молодий вчений, Частина ІV (2). pp. 216-220. ISSN 2304-5809

Кравчук, Лариса Володимирівна (2014) Psychological conditions of liability in primary school children International scientific-practical conference of teachers and psychologists «Science of future» : materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress, the 8 th of May, 2014, Prague (Czech Republic).

Кравчук, Лариса Володимирівна (2014) Support motor activity of younger schoolchildren in time limit and extracurricular time Сучасна школа України (3). pp. 43-51.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2014) Дослідження проблеми морального виховання дитини у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського) : матер. Міжнарод. наук.- практ. конф., 20–21 лют. 2014 р.. pp. 63-68.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2013) Peculiarities of school adaptation of primary schoolers Сучасна школа України (9). pp. 4-16.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2013) TEACHING OF COMPUTER SCIENCE IN PRIMARY SCHOOL Сучасна школа України (11). pp. 25-27.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2012) Development of cognitive activity primary schoolchildren Сучасна школа України (2). pp. 10-15.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2009) The role of the family in the formation of moral and ethical feelings of the child of primary school age : Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць (3). pp. 209-214.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2009) Younger students in a creative heritage B. D. Grinchenko: the moral dimension «Мрії, вистраждані життям…»: до 145-ї річниці з дня народження Б. Д. Грінченка: кол. монографія (у двох част.): Ч. 1 . pp. 207-212.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2008) Moral and ethical development as factor health conservation of school-aged children Освіта дорослих в Україні: ІХ Міжнародна науково-практична конференція. pp. 64-67.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2007) Psychological creeds of ethical norms by primary school-aged children ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали шостої міжнародної науково-теоретичної конференції. 8 – 9 червня 2007 р. м. Київ // Книга ІІ. pp. 241-244.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2007) Imitation as a mechanism for learning moral norms of preschool children Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. (4). pp. 185-194.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2006) Development of responsibiliti of primary school-agel children as social and psychological background of society democratisation XXI століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали п'ятої міжнародної науково-теоретичної конференції. 26-27 травня 2006р. м. Київ. //Книга V. Соціально-психологічні аспекти альтернативних моделей розвитку суспільства. pp. 89-93.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2006) Role of ethical know ledge assimilation ethical norms younger students: psychological aspects Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць . pp. 165-171.

Кравчук, Лариса Володимирівна and Кочерга, Олександр Васильович (2001) Biographical glossary: from a writer’s to a pupil’s artistry Початкова освіта (22). pp. 1-16.

Book

Кравчук, Лариса Володимирівна and Араджионі, Маргарита Анатоліївна and Воробець, Галина Зиновіївна and Унгурян, Ірина and Чернишова, Яна Олександрівна (2021) Neighborhood culture: I explore the world. Integrated course for 1-2 grades. Collection of programs and guidelines ТОВ "Прометей", Київ. ISBN 978-617-7502-05-9

Большакова, Інна Олексіївна and Войцехівський, Михайло Федорович and Гончаренко, Алла Миколаївна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Кочерга, Олександр Васильович and Кравчук, Лариса Володимирівна and Кульбедюк, Анастасія Юріївна and Меленець, Людмила Іванівна and Пазюк, Світлана Андріївна and Сабол, Діана Михайлівна and Смольникова, Галина Валентинівна and Таран, Олена Віталіївна and Харченко, Олена Іванівна and Щекатунова, Ганна Дмитрівна (2019) I'm a Kievite вид-во "Діса-плюс", Харків. ISBN 978-617-7645-20-6

Банах, Ольга Володимирівна and Боярчук, Ольга Іллівна and Кравчук, Лариса Володимирівна and Мирошниченко, Тетяна Іванівна and Санковська, Ірина Мечиславівна (2018) We develop civil competencies from class 1 ФОП "Парашин К.С.", Київ. ISBN 978-966-97814-0-6

Большакова, Інна Олексіївна and Войцехівський, Михайло Федорович and Гончаренко, Алла Миколаївна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Кочерга, Олександр Васильович and Кравчук, Лариса Володимирівна and Кульбедюк, Анастасія Юріївна and Меленець, Людмила Іванівна and Пазюк, Світлана Андріївна and Сабол, Діана Михайлівна and Смольникова, Галина Валентинівна and Таран, Олена Віталіївна and Харченко, Олена Іванівна and Щекатунова, Ганна Дмитрівна (2018) I-Kiyanin: regional partial program for the development of children of the senior preschool age Вид-во "Діса-плюс", Харків. ISBN 978-617-7645-20-6

Араджионі, Маргарита Анатоліївна and Боярчук, Ольга Іллівна and Кравчук, Лариса Володимирівна and Микитюк, Людмила Володимирівна (2017) Culture of Neighborhood: The Place where We Live. Kyiv Region: Workbook for 2 classes of secondary schools in Kyiv and Kyiv оblast ТОВ "Прометей", Київ. ISBN 978-617-7502-15-8

Араджионі, Маргарита Анатоліївна and Боярчук, Ольга Іллівна and Кравчук, Лариса Володимирівна and Микитюк, Людмила Володимирівна (2016) Culture of Neighborhood: "I, my family, my neighbors": a work notebook for the 1 st class of secondary schools in Kyiv and Kyiv region ТОВ «Контекст Україна», Київська область. ISBN 978-966-2246-81-0

Араджионі, Маргарита Анатоліївна and Кравченко, Надія Петрівна and Кравчук, Лариса Володимирівна and Сипко, Римма В'ячеславівна (2015) Culture of Neighbourhood: I, my family, my neighbors. Kherson Видавництво «Золоті Ворота», Київ. ISBN 978-966-2246-84-1

Араджионі, Маргарита Анатоліївна and Боярчук, Ольга Іллівна and Кравцова, Людмила Фадеївна and Кравчук, Лариса Володимирівна and Микитюк, Людмила Володимирівна (2015) Culture of neighbourhood "I, my family, my neighbors" Видавництво «Золоті Ворота», Київ. ISBN 978-966-2246-81-0

Кравчук, Лариса Володимирівна (2015) What told tale Книга для читання 1 - 4 класи . Мандрівець, Тернополь, pp. 3-21. ISBN 978-966-634-856-5

Большакова, Інна Олексіївна and Войцехівський, Михайло Федорович and Гончаренко, Алла Миколаївна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Кочерга, Олександр Васильович and Кравчук, Лариса Володимирівна and Кульбедюк, Анастасія Юріївна and Меленець, Людмила Іванівна and Пазюк, Світлана Андріївна and Сабол, Діана Михайлівна and Смольникова, Галина Валентинівна and Таран, Олена Віталіївна and Харченко, Олена Іванівна and Щекатунова, Ганна Дмитрівна (2015) I - from Kiev: regional partial program of preschool children Київський університет імені Бориса Грінченка.

Patent

Кравчук Лариса Володимирівна (2016) Educational and methodical manual "Steps ethical growth. The world called "We" 4th grade" 67644.

Кравчук Лариса Володимирівна (2014) Educational and methodical manual "Effective lesson. Elementary school" 55901.

Кравчук Лариса Володимирівна (2013) Educational and methodical manual for 2nd form "Steps ethical growth", 2nd form 50675.

Кравчук Лариса Володимирівна (2013) Educational and methodical manual for 4th form "Steps ethical growth. World under the name "I" 47349.

Teaching Resource

Араджионі, Маргарита Анатоліївна and Бабіч, Ольга Григорівна and Воробець, Галина Зиновіївна and Грек, Ірина Володимирівна and Замосянчук, Оксана Леонідівна and Кравчук, Лариса Володимирівна and Кісіль, Марія Богданівна and Пастушенко, Наталія Миколаївна and Санковська, Ірина Мечиславівна and Сиухіна, Олена Миколаївна and Халєєва, Любов Миколаївна and Чернишова, Яна Олександрівна and Юр'єва, Катерина Анатоліївна (2021) Educational program of the integrated course "Culture of good neighborhood" for 1-2 classes (I cycle) of general secondary education institutions [Teaching Resource]

Олексюк, Тетяна and Драгокупел, Олена and Воложаніна, Олена and Кравчук, Лариса Володимирівна and Панькевич, Лариса (2019) Developing Civic Competences: Second Grade. Everything related to everything. The Lost Points theme [Teaching Resource]

Кравчук, Лариса Володимирівна (2018) Beautiful and useful [Teaching Resource]

Араджионі, Маргарита Анатоліївна and Волошенюк, Оксана Валеріївна and Гирич, Ігор Борисович and Кравчук, Лариса Володимирівна and Микитюк, Людмила Володимирівна and Мірошникова, Крістіна Олексіївна and Санковська, Ірина Мечиславівна (2018) Neighborhood culture. Part 4: We value the edge - we are proud of Ukraine! Kiev region [Teaching Resource]

Кравчук, Лариса Володимирівна and Івашньова, Світлана Володимирівна and Барбазюк, Оксана Аркадіївна (2017) Завучу початкової школи [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Feb 6 02:09:14 2023 EET.