Items where Author is "Ляшенко, Валентина Миколаївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 52.

Article

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Зубко, Валентина Володимирівна and Гнутова, Наталія Павлівна and Гацко, Олена Володимирівна and Лахтадир, Олена Володимирівна (2021) Формування мотиваційно-вольових здібностей у студентів, які займаються плаванням, у процесі фізичного виховання Фізичне виховання, спорт і культура здоровя у сучасному суспільстві (1 (53)). pp. 49-56. ISSN 2220-7481

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Гнутова, Наталія Павлівна and Корж, Євген Миколайович (2021) Здоровий спосіб життя і його вплив на фізичне і психічне здоров'я людини Health, physical education and sport: perspectives and best practices book of abstracts 3rd International Scientific and Practical Online Conference. pp. 108-110.

Ляшенко, Валентина Миколаївна (2020) Проблема профессионального становления и развития педагога в контексте современных требований к высшему образованию Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) для бакалавров, магистрантов и аспирантов «Молодой исследователь: вопросы науки и образования», посвященная 85-летнему юбилею члена-корреспондента РАО, заслуженного деятеля науки РФ,.

Ляшенко, Валентина Миколаївна (2020) Гольф, як сфера туристичного бізнесу «Сучасна наука: проблеми,перспективи, інновації». pp. 80-83.

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Корж, Євген Миколайович and Омельченко, Тетяна Григорівна and Петрова, Наталя Вікторівна (2020) Порівняльна характеристика розвитку координаційних здібностей школярів 7-9 років та їхніх однолітків, які систематично займаються тхеквондо Спортивна наука та здоров'я людини (2(4)). pp. 64-73. ISSN 2664-2069

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Гнутова, Наталія Павлівна and Гацко, Олена Володимирівна and Омельченко, Тетяна Григорівна (2020) The Priority of Value-Semantic Orientations in Highly Qualified Athletes Society. Integration. Education, 6. pp. 303-311. ISSN 1691-5887

Ляшенко, Валентина Миколаївна (2020) Основные аспекты формирования здорового образа жизни школьников Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки у країнаї Європи та Азії. pp. 168-170.

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Гнутова, Наталія Павлівна and Гацко, Олена Володимирівна and Омельченко, Тетяна Григорівна (2020) The Priority of Value-Semantic Orientations in Highly Qualified Athletes Society. Integration. Education, 4. pp. 303-311. ISSN 1691-5887

Кожанова, Ольга Сергіївна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Корж, Євген Миколайович (2020) Зв’язок індивідуально-психологічних особливостей спортсменів з результативністю змагальної діяльності Слобожанський науково-спортивний вісник (1(75)). pp. 81-85. ISSN 1999-818X

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Корж, Євген Миколайович (2020) Determination of the psychological climate and its components in the volleyball sports team Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (4(124)). pp. 51-54. ISSN 2311-2220

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Гнутова, Наталія Павлівна and Гацко, Олена Володимирівна and Петрова, Наталя Вікторівна (2020) Засоби підвищення фізичної та технічної підготовленості аматорів-волейболістів 18–21 років в учбово-тренувальному процесі Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін] (16). pp. 37-41. ISSN 2309-8082

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Гнутова, Наталія Павлівна and Гацко, Олена Володимирівна (2019) Вивчення міжособистісних стосунків гравців командних видів спорту на прикладі футболу Спортивна наука та здоров'я людини (1(1)). pp. 34-40.

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Гнутова, Наталія Павлівна and Гацко, Олена Володимирівна and Омельченко, Тетяна Григорівна (2019) Оцінка ситуативного копінгу як складової психологічного здоровя студентів спортивного профілю закладів вищої освіти в період екзаменаційної сесії Спортивна наука та здоров'я людини (2). pp. 33-39. ISSN 2664-2069

Дерека, Тетяна Григорівна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Гацко, Олена Володимирівна (2018) Psychological features of students of higher educational institutions Педагогічний процес: теорія і практика (3). pp. 7-15. ISSN 2412-0154; 2078-1687

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Гацко, Олена Володимирівна and Гнутова, Наталія Павлівна (2018) Прояв життєвих цінностей у спортсменів (на прикладі легкої атлетики) Молодий вчений (4.3). pp. 55-59. ISSN 2304-5809; 2313-2167

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Корж, Євген Миколайович (2018) Investigation of the personal caused by students carried by the football Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4). pp. 89-92. ISSN 2304-5809

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Портна, Ірина Леонідівна and Гаврилова, Наталія Григорівна (2018) Conductive mechanisms of psychological protection in sportsmen of different state Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (3). pp. 65-68. ISSN 2311-2220

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Іванько, Валентина Володимирівна and Морозова, Світлана Миколаївна (2018) Self-personality of sportsman as a factor of improving sport activity Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (3). pp. 61-64. ISSN 2311-2220

Дерека, Тетяна Григорівна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Корж, Євген Миколайович (2018) Principal-summer sphere of sportsman's personality: peculiarities of formation Спортивний вісник Придніпров'я (1). pp. 18-21. ISSN 2071-1476

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Портна, Ірина Леонідівна and Гаврилова, Наталія Григорівна (2017) The article considers the biological rhythms of an organism and their influence on the ability to work. Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (10). pp. 58-60. ISSN 2311-2220

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Косік, Наталія Леонідівна and Косік, Микола Сергійович and Корж, Євген Миколайович (2017) Assessment of individual - psychological quality in children 11-13 years specialized in football Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (9). pp. 67-70. ISSN 2311-2220

Дерека, Тетяна Григорівна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна (2017) The assessment of physical fitness of secondary school age children Науковий часопис Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/” (8). pp. 19-22. ISSN 2311-2220

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Соляник, Тетяна Владиславівна and Туманова, Валентина Миколаївна and Фіранська, Інна (2017) Determination of psychological features of students in higher education institutions Спортивна наука України / Sport science of Ukraine (4). pp. 10-14. ISSN 1993-5757

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Іванько, Валентина Володимирівна and Морозова, Світлана Миколаївна (2017) Mental health of high school students Спортивна наука України / Sport science of Ukraine (2). pp. 31-34. ISSN 1993-5757

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна (2017) Life values and their priority in high-qualified sportsmen Материалы Международной научно-практической конференции Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П. Коркина и перспективы развития вольной борьбы в республике Саха (Якутия). pp. 148-150. ISSN 978-5-7513-2417-9

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Гнутова, Наталія Павлівна and Гнутов, Євгеній Іванович (2017) Special aspects of 12-14 yrs children’s psychological protection Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (4). pp. 180-185. ISSN 1818-9172

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Корж, Євген Миколайович (2017) Investigation of value-seminar sphere personality of sportsman Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи». pp. 129-134.

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Портна, Ірина Леонідівна and Іванько, Валентина Володимирівна and Морозова, Світлана Миколаївна (2016) FEATURES OF power-speed SPORTSMEN athletics Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XІХ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 2 часть, г. Харьков (2 част). pp. 160-164. ISSN 5672 – 2605

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Гацко, Олена Володимирівна and Корж, Євген Миколайович (2016) Specific features of team kinds of sports sportsmen’s individual characteristics Физическое воспитание студентов (5). pp. 24-30. ISSN 2075-5279

Гацко, Олена Володимирівна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна (2016) Дослідження властивостей темпераменту та самооцінки особистості у студентів вищого навчального закладу Физическое воспитание студентов, 2016 (2). pp. 19-24. ISSN 2075-5279

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Гацко, Олена Володимирівна (2016) Study of personality’s temperament and self-assessment of higher educational establishments’ students Physical Education of Students 2016;2, 2016 (2). pp. 19-24. ISSN 2308-7250

Єретик, Анатолій Анатолійович and Поляничко, Олена Миколаївна and Ляшенко, Валентина Миколаївна (2016) Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Матеріали XXIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.

Єретик, Анатолій Анатолійович and Поляничко, Олена Миколаївна and Ляшенко, Валентина Миколаївна (2016) Специфіка використання особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні Матеріали XXIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (23). pp. 130-131.

Гацко, Олена Володимирівна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Корж, Євген Миколайович (2016) Specific features of team kinds of sports sportsmen’s individual characteristics Physical education of students (5). pp. 24-32. ISSN 2308-7250

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна (2015) Study Psychological features of qualified athletes Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві: досвід, проблеми, рішення (у циклі Анохінських читань). pp. 130-134.

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Криворученко, Олена Вікторівна (2014) Зміни в ціннісних орієнтаціях особистості в процесі багаторічної підготовки спортсменів Фізична культура, спорт та здоровья нації, 1 (18). pp. 426-430. ISSN 2071-5285

Ляшенко, Валентина Миколаївна (2014) Массовый спорт и здоровый образ жизни Актуальные вопросы развития физической культуры и массового спорта на современном этапе (1). pp. 171-173. ISSN 978-5-00090-013-0

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Корж, Євген Миколайович (2014) Особенности психического развития детей старшего школьного возраста Актуальные вопросы развития физической культуры и массового спорта на современном этапе. pp. 123-126. ISSN 978-5-00090-013-0

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Мариськіна, Т.В. (2014) Investigation of psychological defense athletes and its relationship with level сonfidence in himself Современные проблемы физической культуры и спорта. pp. 218-222. ISSN 978-5-00090-010-9

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Мариськіна, Т.В. (2014) Comparative analysis of gender-specific psychological protection at athletes who specialize in jumping Современные проблемы физической культуры и спорта (1). pp. 223-227. ISSN 978-5-00090-010-9

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Корж, Євген Миколайович (2014) Исследование терминальных ценностей у квалифицированных спортсменов на этапе спортивного совершествования Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві: досвід, проблеми, рішення (у циклі Анохінських читань) : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2014 р.. pp. 133-137.

Туманова, Валентина Миколаївна and Ляшенко, Валентина Миколаївна (2013) Особенности психологической защиты легкоатлетов с разным уровнем готовности к соревнованиям «Проблемы совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма».

Туманова, Валентина Миколаївна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Гнутов, Євгеній Іванович and Гнутова, Наталія Павлівна (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ДНЗ « Проблеми формування здорового способу життя молоді».

Туманова, Валентина Миколаївна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Гнутов, Євгеній Іванович (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 211-217.

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Мариськіна, Т.В. (2012) Фізичне виховання студентів спеціальної медичної групи Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 154-161.

Туманова, Валентина Миколаївна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Мариськіна, Т.В. (2012) Особенности проявления самооценки у квалифицированных легкоатлетов, специализирующихся в прыжках Физическое воспитание студентов. pp. 70-73. ISSN 2075-5279

Monograph

Ляшенко, Валентина Миколаївна (2020) Self-confidence as a component of psychological health of personality Колективна (три і більше авторів). The psychological health of the personality and society: the challenges of today: Monograph. The Academy of Management and Administration in Opole 45-085 Poland, Opole, 18 Niedziałkowskiego str., Ополе.

Conference or Workshop Item

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Гнутова, Наталія Павлівна and Гацко, Олена Володимирівна (2018) Визначення рівня мотивації та фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів In: Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15.05.2018, Київ, КУ імені Бориса Грінченка.

Book

Ляшенко, Валентина Миколаївна (2021) Гігієна фізичного виховання Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, Київ.

Patent

Ляшенко Валентина Миколаївна, Туманова Валентина Миколаївна, Гацко Олена Володимирівна (2017) Дослідження властивостей темпераменту та самооцінки особистості у студентів вищого навчального закладу 72628.

Teaching Resource

Ляшенко, Валентина Миколаївна (2020) Психологія фізичного виховання [Teaching Resource]

Ляшенко, Валентина Миколаївна (2020) Гігієна фізичного виховання [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jan 27 02:08:44 2023 EET.