Items where Author is "Ліхоманова, Наталя Олександрівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 16.

Article

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2018) Memory card of the modern Ukrainian literature Синопсис: текст, контекст, медіа, 3 (23). pp. 83-84. ISSN 2311-259X

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2018) Transformayion of cultural identities in Sadie Smith's novel «White teeth» Мова і культура. Серія "Філологія", V (194). pp. 166-172. ISSN 966-7825-44-2966-7825-46-9

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2017) Family narrative as ethnocultorogical tool of identification in Zadie Smith’s works Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (фі- лол. науки) (10). pp. 73-77. ISSN 2311-2433; 2412-2475

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2017) Postcolonial reflection and narrative Žmogus kalbos erdvėje (9). pp. 170-180. ISSN 2424-385X

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2016) Postcolonial reflection and narrative Respectus Philologicus, 31 (36). ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2016) The narrative model of "own" and "foreign" in Amelie Nothomb's prose Национальные культуры в межкультурной коммуникации : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 2. Национальные формы художественной культуры в процессе межкультурного взаимодействия, 2. pp. 266-273. ISSN 978-985-7170-20-3.

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2015) Death as narrator in the novel of M.Zuzak "The Book Thief" І Таврійські філологічні читання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.. pp. 25-27. ISSN 978-617-7178-71-1

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2015) The elements of autointertextuality in the John Bart’s prose. Електронний журнал наукових праць кафедри світової літератури Гуманітарного інституту Київського університету імені Б. Грінченка Manuscript (1), 1.

Monograph

Бітківська, Галина Володимирівна and Ліхоманова, Наталя Олександрівна and Вишницька, Юлія Василівна and Бровко, Олена Олександрівна (2018) Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько «Ґудзик» і «Ґудзик–2» Колективна (три і більше авторів). Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри "Коронації слова": монографія. Букрек, Чернівці.

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2018) Memories and identity: in search of free world by Tatiana Belimova Колективна (три і більше авторів). Проблема ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації слова»: монографія. Видавничий дім "Бук рек", Чернівці.

Conference or Workshop Item

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2016) Postcolonial studio of Edward W. Said as a method of interpretation of the text In: Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: збірник матеріалів ІІІ американознавчої мультидисциплінарної конференції (м. Львів, 12-13.04.2016) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : 2016. – 432 с., 13-14 квітня 2016, м. Львів.

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2015) Metatextuality in the novel of John Bart's "Every third thought" In: ІІ Міжнародна наково-практична конференція "США у сучасному світі", 15 травня 2015, Львів.

Thesis

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2001) Postmodernism reception of the myth (based on the material of europian novel's experience of the XX-th century) PhD thesis, Національна академія наук України.

Teaching Resource

Ковбасенко, Юрій Іванович and Бітківська, Галина Володимирівна and Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Світова література: Історія зарубіжної літератури" [Teaching Resource]

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2016) The working program of discipline " The Modern foreign literature". Direction of preparation 6.030303 "Publishing and Edition" [Teaching Resource]

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2016) The working program of discipline " The History of the foreign literature". Direction of preparation 6.020303 Philology. Ukrainian language and literature. [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Jan 29 14:05:03 2023 EET.