Items where Author is "Маланьїна, Тетяна Михайлівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 15.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2017) Збірник статей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми практичної психології" Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (4). pp. 74-76.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2017) SOCIAL FEELINGS IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF STUDENTS Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського серія Психологічні науки (2(18)). pp. 142-146. ISSN 2078-2128

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2017) Narcissism as a component of interpersonal relations of teacher Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки (5). pp. 85-90. ISSN 2312-3206

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2016) Intrapersonal conflict as an indicator of subjective students welfare level Науковий вісник Херсонського державного університету (5). pp. 113-118. ISSN 2312-3206

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2016) Соціальний інтерес як професійно значимий мотив практичної діяльності психолога Актуальні проблеми практичної психології: збірник статей Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 листопада 2016, Глухів. / Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка [та ін.]. pp. 108-111.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2016) Correlation of Cognitive Insight and Ego Demarcation Психологія: реальність і перспективи (7). pp. 138-141. ISSN 2518-7503

Циганчук, Тетяна Володимирівна and Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2016) Психологія стресу та посттравматичний стресовий розлад [Teaching Resource]

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2015) To the problem of psychological health Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (128). pp. 176-179. ISSN КВ №17500-6250

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2015) - Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції.. pp. 198-200. ISSN 978-966-698-189-2

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2015) Робоча програма "Основи психоаналізу" для студентів за напрямом підготовки "психологія" [Teaching Resource]

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2014) Актуальні проблеми психотерапії [Teaching Resource]

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2014) The problem of the empiric research of the intrapersonal' conflicts Гуманітарний вісник ДВНЗ "переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 4 до вип.31:Тематичний випуск "Проблеми емпіричних досліджень у психології" Вип.9 (9). pp. 64-70. ISSN 978-966-8840-96-8 (2)

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2013) Concept of a person with the sense of dignity among students with different anxiety levels Тематичний випуск Міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читання. pp. 200-205.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2012) Psychological features of overcoming of intrapersonal conflicts by teachers PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2011) Peculiarities of Psychological Defence of Teachers When Overcoming Intrapersonal Conflicts Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (12). pp. 643-652.

This list was generated on Sat Aug 13 02:12:05 2022 EEST.