Items where Author is "Михайлюк, Антон Юрійович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Article

Михайлюк, Антон Юрійович and Огнівчук, Леся Миколаївна and Тарасенко, Володимир Петрович (2015) Modeling the adaptive hierarchical fuzzy neural network system for automatic text summarization Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу»; м.Київ, 19-20 жовтня, Національний авіаційний уніврситет. pp. 18-19.

Михайлюк, Антон Юрійович (2014) Побудова системи автоматичного реферування тексту на основі ієрархічної нечіткої нейронної мережі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 164-165.

Огнівчук, Леся Миколаївна and Михайлюк, Антон Юрійович (2014) Automatic text summarization as a means to improve the efficiency of self-study Высшее техническое образование: проблемы и пути развития»: материалы VII Международной науч.-метод. конф. (Минск, 20 - 21 ноября 2014). pp. 200-201. ISSN 978-985-543-092-7

Огнівчук, Леся Миколаївна and Михайлюк, Антон Юрійович (2014) Construction of automatic text summarization system based hierarchical fuzzy neural network Збірник матеріалів І Української конференції молодих науковців "Інформаційні технології - 2014", 22-23 травня 2014 р.. pp. 164-165.

Василевич, Леонід Федорович and Михайлюк, Антон Юрійович and Михайлюк, Олена Станіславівна and Огнівчук, Леся Миколаївна and Тарасенко, Володимир Петрович (2012) Function-oriented design of information-analytical systems. Methods for determining the priority coefficients of partial performance indicators Радіоелектроніка та інформатика (3). pp. 35-45. ISSN 1563-0064

Михайлюк, Антон Юрійович and Михайлюк, Олена Станіславівна and Пилипчук, Олексій Васильович and Тарасенко, Володимир Петрович (2012) A creation of the linguistic ontology based on a structured electronic resource of an encyclopedia Міжнародний науковий журнал "Комп'ютинг", 11 (3). pp. 191-202. ISSN 1727-6209

Михайлюк, Антон Юрійович and Пилипчук, Олексій Васильович and Сапсай , Тетяна Григорівна and Тарасенко, Володимир Петрович (2012) Automatic creation of linguistic ontology based on a structured encyclopedic resource Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 4 (56). pp. 81-89. ISSN 1814-4225

Кебкало, Т.Г. and Михайлюк, Антон Юрійович and Сапсай, О.С. and Тарасенко, Володимир Петрович (2012) Functional-oriented design of information-analytical systems based educational direction preformed profiles Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка (431). pp. 73-89. ISSN 966-568-633-х

Замятін, Денис Станіславович and Кебкало, О.С. and Лукашевська, Людмила Іванівна and Михайлюк, Антон Юрійович and Михайлюк, Олена Станіславівна and Петрашенко, Андрій Васильович and Тарасенко, Володимир Петрович (2012) Organization of corporate documents software-based data warehouse of educational institutions Вісник Вінницького політехнічного інституту (6). pp. 49-67. ISSN 1997-9266

Замятін, Денис Станіславович and Михайлюк, Антон Юрійович and Михайлюк, Вадим Антонович and Петрашенко, Андрій Васильович (2011) Focused kraulinh capacity resources as a means of reducing search in WEB Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 13 (167). pp. 61-69. ISSN 1998-7927

Кебкало, О.С. and Огнівчук, Леся Миколаївна and Михайлюк, Антон Юрійович and Лукашевська, Людмила Іванівна and Сніжко, Микола Васильович and Тарасенко, Володимир Петрович (2011) SPECIALIZED WAREHOUSE OF SEMISTRUCTURED DATA FOR SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PURPOSE ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань: матеріали конференції 4-8 травня 2011 року. pp. 34-35.

Михайлюк, Антон Юрійович and Кебкало, О.С. and Тарасенко, Володимир Петрович (2011) The search engine for electronic information resources of higher education institution Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 13 (167). pp. 78-85. ISSN 1998-7927

Михайлюк, Антон Юрійович and Пилипчук, Олексій Васильович and Тарасенко, Володимир Петрович and Тесленко, Олександр Кирилович (2011) Prospects of content monitoring systems in scientific and educational segment of the electronic information space Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 13 (167). pp. 148-155. ISSN 1998-7927

Замятін, Денис Станіславович and Михайлюк, Антон Юрійович and Михайлюк, Олена Станіславівна and Петрашенко, Андрій Васильович and Пилипчук, Олексій Васильович and Тарасенко, Володимир Петрович (2011) Kvazisemantichesky search text data. Methods of modifying the query Электронное моделирование, 2 (33). pp. 59-80. ISSN 0204-3572

Огнівчук, Леся Миколаївна and Гришачов, В. and Замятін, Денис Станіславович and Кебкало, О.С. and Михайлюк, Антон Юрійович and Тарасенко, Володимир Петрович (2011) Education Intelligence software tools as a means to improve the efficiency of creative learning Міжнародний науковий журнал "Комп'ютинг" (Т.10/2). pp. 114-132. ISSN 1727-6209

Михайлюк, Антон Юрійович and Петрашенко, Андрій Васильович and Замятін, Денис Станіславович (2010) The Method of Unstructured Text-Based Warehouses Systematization Based on Composite Attributes Розподіленні комп'ютерні системи, 1. pp. 86-88.

Василевич, Леонід Федорович and Клятченко, Ярослав Михайлович and Михайлюк, Антон Юрійович and Михайлюк, Олена Станіславівна and Огнівчук, Леся Миколаївна and Тарасенко, Володимир Петрович (2010) Functional-oriented design information and analytical systems. Sensitivity analysis and stability general performance indicator Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. pp. 12-23.

Гончаренко, П.С. and Заболотня, Т.М. and Михайлюк, Антон Юрійович and Тарасенко, Володимир Петрович (2010) Organizing software for orfokorektora tekstooriyentovanoyi information-analytical system Штучний інтелект (3). pp. 184-190. ISSN 1561-5359

Клятченко, Ярослав Михайлович and Тарасенко, Володимир Петрович and Тесленко, Олександр Кирилович and Михайлюк, Антон Юрійович (2010) Teams of specialized processor on FPGA for adaptive comparison information objects Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 7 (48). pp. 220-224. ISSN 1814-4225

Михайлюк, Антон Юрійович and Замятін, Денис Станіславович and Петрашенко, Андрій Васильович (2010) Problems ordering of data in unstructured textual repositories Вісник університету «Україна». Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика (8). pp. 88-91. ISSN 0204-3572

Гончаренко, П.С. and Заболотня, Т.М. and Михайлюк, Антон Юрійович and Тарасенко, Володимир Петрович (2010) Organizing software for orfokorektora tekstooriyentovanoyi information-analytical system Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ-2010. pp. 188-192.

Михайлюк, Антон Юрійович and Огнівчук, Леся Миколаївна and Сніжко, Микола Васильович (2010) Technology introduction of new information and analytical systems in the learning process Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 56 -62.

Михайлюк, Антон Юрійович and Замятін, Денис Станіславович and Петрашенко, Андрій Васильович (2009) Unstructured Data Warehouse Processing System Based on an Uniform Set of Functions Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application. pp. 117-119. ISSN 2306-6245

Тарасенко, Володимир Петрович and Михайлюк, Антон Юрійович and Заболотня, Т.М. (2009) Context-associative approach to automated correction of spelling errors Системні дослідження та інформаційні технології (3). pp. 21-30. ISSN 1681-6048

Михайлюк, Антон Юрійович and Пилипчук, Олексій Васильович and Сніжко, Микола Васильович and Тарасенко, Володимир Петрович (2009) Kvazisemantychnyy search text data in electronic information resources Радиоэлектроника и информатика (3). pp. 21-28. ISSN 1563-0064

Михайлюк, Антон Юрійович and Сніжко, Микола Васильович and Огнівчук, Леся Миколаївна (2009) On some areas of information in higher education today Вища освіта України. – Додаток 4, том І(13) Тематичний випуск ”Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (том І). pp. 457-463.

Огнівчук, Леся Миколаївна and Замятін, Денис Станіславович and Михайлюк, Антон Юрійович and Петрашенко, Андрій Васильович (2009) Information-analytical system for supporting independent learning of Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі (Праці Четвертої Міжнародної конференції). ISSN 978-966-02-5426-8

Заболотня, Т.М. and Михайлюк, Антон Юрійович and Тарасенко, Володимир Петрович (2008) Structural and algorithmic organization of software agent-orfokorektora Наукові вісті НТУУ “КПІ” (1). pp. 88-96. ISSN 1810-0546

Михайлюк, Антон Юрійович and Заболотня, Т.М. (2007) Combined method of correcting spelling mistakes in text data Вісник Хмельницького національного університету, 2 (2). pp. 21-26. ISSN 2307-5732

Тарасенко, Володимир Петрович and Михайлюк, Антон Юрійович and Тесленко, Олександр Кирилович and Осипов, О.С. (2007) An automation of information originality assessment Наукові записки українського науково-дослідного інституту зв’язку (1). pp. 95-100. ISSN 12133-1022Р

Conference or Workshop Item

Тарасенко, Володимир Петрович and Михайлюк, Антон Юрійович and Петрашенко, Андрій Васильович and Замятін, Денис Станіславович (2011) The method of logical associative linking resources in unstructured textual repositories In: 5 Міжнародна науково-технічна конференція ACSN-2011 "Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання".

This list was generated on Sun Nov 28 19:29:40 2021 EET.