Items where Author is "Орлова, Наталія Сергіївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 49.

Article

Лойко, Валерія Вікторовна and Орлова, Наталія Сергіївна and Стойка, Андрій and Чечель, Анна and Чернишов, Олександр (2020) Financial support of the decentralization process in Ukraine 36th IBIMA Conference. ISSN 978-0-9998551-5-7

Орлова, Наталія Сергіївна and Мохова, Юлія and Андрійчук, Єлізавета (2018) Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: проблеми та шляхи розвитку Менеджер, 2 (79). pp. 37-43. ISSN 2308-104X

Орлова, Наталія Сергіївна and Мохова, Юлія (2017) Впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління Open Educational E-environment of modern university (3). pp. 355-365. ISSN 978-617-658-018-8

Орлова, Наталія Сергіївна and Іващенко, Алла Іванівна (2017) Comparative analysis of some EU and EU associated countries to identify the phenomenon of business development in post-socialist countries Економічний часопис - XXІ (163(1)). pp. 22-25. ISSN 1728-6239

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Інноваційній підхід у екологічно сталому розвитку України Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). pp. 89-93.

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Можливості та загрози розвитку корпорацій в умовах сталого розвитку України Менеджер (4(77)). pp. 30-37. ISSN 2308-104X

Орлова, Наталія Сергіївна and Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2017) Програмно-цільовий механізм державного регулювання соціальної сфери Наукові праці: наук.журн./ Черном. нац. ун-т. ім. Петра Могили (290). pp. 108-113.

Орлова, Наталія Сергіївна and Матвієнко, Володимир Васильович (2016) Напрямки підвищення інвестиційної привабливості національних залізниць України Інвестиції: практика та досвід (15). pp. 52-56. ISSN 2306-6814

Орлова, Наталія Сергіївна and Максимова, Таїса (2016) Механізм організації системи моніторингу інвестиційної політики сталого розвитку в Україні Інвестиції: практика та досвід (1). pp. 64-68.

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Policy of sustainable development corporations in globalization Проблеми і перспективи економіки та управління. ISSN 2411-5215

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Інвестиційна політика сталого розвитку в Україні Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації".

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Напрями формування системи моніторингу інвестиційної політики в Україні Схід, 136 (4). pp. 56-60.

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Роль держави у розвитку партнерства вищих навчальних заходів та бізнесу Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2015 р.. p. 24.

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Зелена економіка в умовах сталого розвитку України Менеджер, 1 (69). pp. 45-50. ISSN 2308-104X

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Моніторинг інвестиційної привабливості регіонів в Україні Сучасні проблеми фінансового моніторингу. pp. 131-134. ISSN 978-966-2166-83-5

Monograph

Орлова, Наталія Сергіївна and Мохова, Юлія (2018) The Ukraine’s competitiveness enhancement in conditions of sustainable economic development Колективна (три і більше авторів). ISMA University. «Landmark» SIA, Riga Latvia.

Орлова, Наталія Сергіївна and Матвієнко, Володимир Васильович (2017) Інвестиційна стратегія розвитку залізничної галузі України Колективна (двоосібна). ЧНТУ, Чернигів.

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування Колективна (двоосібна). Бельско-Бяла, Вища школа економіки та гуманітаристики, Poland.

Орлова, Наталія Сергіївна (2014) Соціальні аспекти економічного розвитку України Колективна (двоосібна). видавництво-НОРД, Донецьк.

Орлова, Наталія Сергіївна and Харламова, Анна Олександрівна (2014) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Колективна (двоосібна). Кондор, Київ.

Орлова, Наталія Сергіївна and ПОВАЖНИЙ, Олександр Станіславович (2012) КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Колективна (двоосібна). ДонДУУ, Донецк.

Орлова, Наталія Сергіївна (2011) МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Одноосібна. ТОВ «Цифрова типографія», м. Донецьк.

Conference or Workshop Item

Орлова, Наталія Сергіївна (2018) Державна політика щодо використання водних ресурсів в умовах сталого розвитку In: «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика», 19-20 квітня, Харків.

Орлова, Наталія Сергіївна (2018) Сталий розвиток регіонів та міст України в умовах децентралізації In: Економіка міста та урбонізація.

Орлова, Наталія Сергіївна and Мохова, Юлія (2018) Економічні аспекти сталого розвитку України In: І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова «Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком», 5 березня 2018, Харків.

Орлова, Наталія Сергіївна and Куликова, Наталія (2017) Вплив євроінтеграційних процесів на інвестиційну привабливість залізничної галузі України In: Фінансово - кредитні важелі активізації інвестиційного процесу, 10 листопада, Київ.

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Державна регіональна політики України в умовах реформування In: Розвиток державного управління в умовах реформування: проблеми та перспективи.

Орлова, Наталія Сергіївна and Костюченко, Аліна (2017) Крос-культурний менеджмент в умовах управління національним господарством In: Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики, 22-23 березня, Мукачево.

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Сталий розвиток регіонів України In: Науково-практична Інтернет-конференції «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє», 3 березня, Київ.

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Ефективні комунікації в умовах розвитку інформаційного суспільства України In: «Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект», 3-4 листопада, НАДУ.

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Інноваційній підхід у екологічно-сталому розвитку України In: «Соціально-економічні, політико-правові та соціокультурні процеси в Україні та світі», 2-3 червня, КУБГ.

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Державна політика сталого розвитку України: можливості та перспективи In: Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах, 29-30 квітня 2016, Дніпропетровськ.

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Міжнародні виклики до реформування сучасної вищої освіти в Україні In: Проектна діяльність як інструмент дослідження, навчання та інновацій, 17-18 березня 2016, Ніжин.

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Забезпечення конкуренції комерційних банків в умовах глобалізації In: Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності, 25 березня 2016, Ірпінь.

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ In: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ, 2 грудня 2015, Київ, Киевський университет імені Бориса Грінченка.

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Розвиток сучасної освіти в умовах реформування In: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ, 17-18 грудня, Маріупіль.

Орлова, Наталія Сергіївна and Нерсесов, Вадим Рафаєлович (2014) Интеграция инновационных технологий и интеллектуальной собственности в государственном управлении In: УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ − 2014, 17-19 ноября, Москва.

Teaching Resource

Глухенька, Людмила Миколаївна and Орлова, Наталія Сергіївна (2020) Робоча програма "Загальна фізіологія" [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна and Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2017) Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт (для студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (Державне управління) [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Методологія системного підходу та наукових досліджень [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Державне управління в економічній сфері [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Методологія та організація наукових досліджень [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Економіка освіти [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна and Федотов, Олександр Олександрович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Стратегічне управління [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна and Федотов, Олександр Олександрович (2015) Робоча навчальна програма «Стратегічне управління» [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Державне управління в економічній сфері [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Державне регулювання розвитку міста [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Економіка освіти [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Методологія та організація наукових досліджень [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Feb 9 02:08:15 2023 EET.