Items where Author is "Семеняка, Світлана Олексіївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 32.

Article

Ільїч, Людмила Миколаївна and Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна and Shestack, Y. (2023) Modeling of Structural Changes in the Employment as the Direction of Economic Security Risk Management Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems 2023, 3421. pp. 46-55. ISSN 1613-0073

Васечко, Людмила Іванівна and Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна and Рамський, Андрій Юрійович and Нестерова, Олена Дмитрівна (2022) Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling Financial and credit activity: problems of theory and practice (2(43)). pp. 157-164. ISSN 2306-4994

Ільїч, Людмила Миколаївна and Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2020) Modeling of employment structural transformations Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (1(32)). pp. 251-259. ISSN 2306-4994

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2019) Економіко-математичне моделювання: методика розроблена на синтезі ІКТ і методів моделювання Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 156-174. ISSN 2312-5829

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна and Прошкін, Володимир Вадимович and Литвин, Оксана Степанівна (2019) The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects) Cloud Technologies in Education. Proceedings of the 7 th Workshop CTE 2019. pp. 210-224.

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2018) Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність Фізико-математична освіта : науковий журнал (1(15)). pp. 171-175. ISSN 2413-158X

Бодненко, Дмитро Миколайович and Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2018) Використання хмарного сервісу Kahoot при викладанні інформатичних, економічних та математичних дисциплін Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ. pp. 18-21.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2018) Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика» Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 325-340. ISSN 2312-5829

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2017) Застосування засобів ІКТ на етапі специфікації та параметризації побудови економетричної моделі Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті і науці: зб. матеріалів І Всеукраїнської інтернет-конференції, 19 травня 2017 р., м.Київ. pp. 167-171.

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2017) Економіко-математичне моделювання – перспективний напрямок прикладної математики Науковий журнал Фізико-математична освіта (1(11)). pp. 28-31. ISSN 2413-158Х

Семеняка, Світлана Олексіївна (2016) Застосування методу центрального многовиду для дослідження математичних моделей МАТЕРІАЛИ ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці, виробництві» (22 квітня 2016 року). pp. 23-25.

Monograph

Абрамов, Вадим Олексійович and Бойко, Марія Анатоліївна and Бодненко, Дмитро Миколайович and Бушма, Олександр Володимирович and Вембер, Вікторія Павлівна and Жильцов, Олексій Борисович and Ільїч, Людмила Миколаївна and Кучаковська, Галина Андріївна and Литвин, Оксана Степанівна and Машкіна, Ірина Вікторівна and Морзе, Наталія Вікторівна and Носенко, Тетяна Іванівна and Прошкін, Володимир Вадимович and Радченко, Сергій Петрович and Сабліна, Милана Андріївна and Семеняка, Світлана Олексіївна and Скоробрещук, Галина Миколаївна and Яскевич, Владислав Олександрович and Астаф'єва, Марія Миколаївна and Глушак, Оксана Михайлівна (2021) Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці Колективна (три і більше авторів). Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці: колективна монографія. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2021) Цифрові інструменти навчання математичного моделювання студентів економічних спеціальностей Колективна (три і більше авторів). Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці: колективна монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2019) Application of cloud-based learning technologies in organization of research work of students of humanitarian specialties Колективна (три і більше авторів). The actual problems of the world today: monograph. Sciemcee Publishing, London.

Василевич, Леонід Федорович and Василевич, Максим Леонідович and Астаф'єва, Марія Миколаївна and Бодненко, Дмитро Миколайович and Семеняка, Світлана Олексіївна and Дереновський, Руслан Миколайович and Заболотна, Оксана Володимирівна and Євсюков, ОлександрФеліксович and Кляп, Маріанна Іванівна and Кляп, Михайло Петрович and Моца, Андрій Андрійович and Накашидзе, Ірина Сергіївна and Ястремська, Наталія Євгенівна (2016) Innovative technologies in the development of scientific thought today: theoretical and practical analysis of scientific and analytical comments Колективна (двоосібна). КП "Поліграфія", м. Кіровоград.

Book

Астаф'єва, Марія Миколаївна and Литвин, Оксана Степанівна and Радченко, Сергій Петрович and Самойленко, Юлія Іванівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2023) Вища математика: Готуємось до атестації Частина ІІ Практикум Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, Україна.

Астаф'єва, Марія Миколаївна and Литвин, Оксана Степанівна and Радченко, Сергій Петрович and Самойленко, Юлія Іванівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2022) Higher mathematics: preparing for certification. Part I. Theoretical materials Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, м. Київ. ISBN 978-617-658-042-3

Семеняка, Світлана Олексіївна and Василевич, Леонід Федорович (2020) Фінансова математика Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Teaching Resource

Семеняка, Світлана Олексіївна (2022) Mathematical modeling in economic research [Teaching Resource]

Семеняка, Світлана Олексіївна (2022) Applied mathematical and computer modeling: Economic and mathematical modeling [Teaching Resource]

Семеняка, Світлана Олексіївна (2021) Applied Mathematical and Computer Modeling: Economic and Mathematical Modeling of Financial Processes [Teaching Resource]

Астаф'єва, Марія Миколаївна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2020) Working program of the discipline. Elementary mathematics (practicum) [Teaching Resource]

Астаф'єва, Марія Миколаївна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2019) Elementary Mathematics. Work program of the discipline [Teaching Resource]

Семеняка, Світлана Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Прикладне математичне і комп’ютерне моделювання: Економіко-математичне моделювання фінансових процесів» [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2017) Робоча програма «Економетричне моделювання» [Teaching Resource]

Василевич, Леонід Федорович and Семеняка, Світлана Олексіївна (2016) Робоча програма дисципліни "Фінансова математика" для фінансистів 3 курсу [Teaching Resource]

Василевич, Леонід Федорович and Семеняка, Світлана Олексіївна (2016) Робоча програма дисципліни "Фінансова математика" для математиків 3 курсу [Teaching Resource]

Семеняка, Світлана Олексіївна (2016) Робоча програма дисципліни "Математична теорія стійкості" [Teaching Resource]

Семеняка, Світлана Олексіївна and Глушак, Оксана Михайлівна (2016) Робоча програма «Економетричне моделювання» для студентів за напрямом підготовки 6.040201 Математика [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2016) Робоча програма «Економетрика» для студентів за напрямом підготовки 6.030508 Фінанси і кредит [Teaching Resource]

Семеняка, Світлана Олексіївна (2015) The work program of the course "Mathematics for finance" [Teaching Resource]

Семеняка, Світлана Олексіївна (2015) The work program of the course "Mathematical аnalysis" [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Feb 27 02:13:12 2024 EET.