Items where Division is "Кафедра англійської філології" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 15.

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2012) Морфологічні способи творення неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах Записки з ономастики.

Козлова, Ольга Сергіївна (2012) АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРИНЦИПИ СПІЛКУВАННЯ Науковий вісник (6). ISSN 1729-360X

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2012) Typical Mistakes in Oral Speech of Students in Linguistic Universities Народна освіта. (18). ISSN 966-8358-22-8

Палійчук, Еліна Олександрівна (2012) Лінгвоконцептуальні особливості втілення ситуації "Торгівля людьми" в сучасному англомовному медійному дискурсі. PhD thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Сергеєва, Ольга Степанівна (2012) Концепт "дорослий учень" у контексті освіти дорослих та освіти впродовж життя Наукові записки: {збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2012 - Випуск СII (102)- 262с.- (Серія педагогічні та історичні науки). (102). pp. 167-174. ISSN 966-660-016-1

Сергеєва, Ольга Степанівна (2012) Основні тенденції освіти дорослих в освітній політиці Європейського союзу Неперервна професійна освіта: теорія і практика//Науково-методичний журнал.-2012.-Випуск 3-4 - 136с. (3-4). pp. 36-40. ISSN 1609-8595

Скуратівська, Галина Степанівна (2012) Teaching Content Characteristics of Written Business English Communication to Students of Economic Specialities. Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки (108). pp. 179-184. ISSN 966-666-016-1

Соловей, Людмила Сергіївна (2012) Шляхи оптимізації вітчизняної туристичної освіти Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання.

Соловей, Людмила Сергіївна (2012) До питання про становлення екскурсійно-туристичної-краєзнавчої справи в Україні (1917 - 1919 pp.) Туризм і краєзнавство. ISSN 966-8122-62-9

Соловей, Людмила Сергіївна (2012) Innovations in tourism education Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 288-293. ISSN 2227-2844

Торговець, Юлія Іванівна (2012) Категорія «образ автора» в текстах есе Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 325-331.

Цапро, Галина Юріївна (2012) Гендерные дискурсивные маркеры (хеджинг WELL) в англоязычном интервью In: Международная заочная научно-практическая конференция "Научная дискуссия : инновации в современном мире".

Цапро, Галина Юріївна (2012) Тактика интродукции новой темы: гендерный аспект In: Международная заочная научно-практическая конференция "Вопросы филологии, искусствоведения и культурологии".

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2012) Перекладач в Україні: від студента до професіонала (емпірична розвідка) Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія (24). pp. 123-130.

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2012) Теоретичні витоки і принципи емпіричного вивчення художнього тексту Studia Philologica. ISSN 2311-2425

This list was generated on Mon Jul 15 01:16:54 2024 EEST.