Items where Division is "Кафедра англійської філології" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | V | А | Б | З | К | Л | М | Р | С | Ф | Ц | Ч
Number of items: 31.

C

Chesnokova, Anna (2014) Meet the professionals Babel (8). pp. 44-45.

Chesnokova, Anna and Zyngier, Sonia and van Peer, Willie (2014) The REDES project: A follow-up after 10 years In: The 34th Annual Conference of the International Poetics and Linguistics Association “Everybody’s Got Style! Testing the Boundaries of Contemporary Stylistics”, 16–20 July 2014, University of Maribor, Maribor, Slovenia.

V

van Peer, Willie and Chesnokova, Anna (2014) Anyone came to live here some time ago In: 14th Conference of the International Society for the Empirical Study of Literature and Media, 21–25 July 2014, University of Turin, Turin, Italy.

А

Андрюшина, Олена Владиславівна (2014) Legal state framework of monitoring quality of general education in the USA Молодий вчений. ISSN 2304-5809

Б

Батющенко, Євгенія Іванівна (2014) Лексико-граматичні засоби вираження концепту “погода” в сучасній англійській мові In: Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", 14-15 лютого 2014 р., м. Одеса.

З

Землянська, Наталія В'ячеславівна (2014) Mobile-assisted language learning: opportunities and challenges Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі (16). pp. 51-60. ISSN 2222-2928

Землянська, Наталія В'ячеславівна (2014) Community interpreting: aspects of professionalization and training Наукові записки (128). pp. 381-385.

Землянська, Наталія В'ячеславівна and Юніна, Ольга Євгенівна (2014) Електронні навчальні посібники в системі навчання іноземних мов у середніх загальноосвітніх школах In: IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії».

К

Козлова, Ольга Сергіївна (2014) Дія принципів мовленнєвої комунікації в компліментах Філологічні трактати. Науковий журнал. - Том 6, 6 (3). pp. 34-39. ISSN 15593-4065ПР

Л

Левицький, А. Е. and Трищенко, І. В. and Лобода, Ю. А. and Набережнєва, Т. Є. and Поворознюк, Р. В. and Рудик, І. М. and Сидоренко, С. І. and Скрильник, С. В. and Чеснокова, Ганна Вадимівна and Якуба, Валентина Володимирівна (2014) Комунікативні стратегії. Англійська мова як друга іноземна Видавничо-поліграфічний центр ''Київський університет'', Київ. ISBN 978-966-439-784-8

М

Матвєйченко, Вікторія Вікторівна (2014) Стимулюючі потенції художнього тексту як передумова навчання писемного мовлення студентів мовного факультету

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2014) PROBLEMS OF MARKETIZATION AND EUROPEZATION OF HIGHER EDUCATION IN THE EUROPEAN UNION Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць. (Вип. 2). pp. 92-96.

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2014) NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORKS: THE CURRENT STATE OF PLAY Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 1-2. pp. 38-41. ISSN 1609-8595

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2014) European Higher Education Area Development: results and prospects Освітологія. Польсько-український журнал, ІІІ. pp. 65-70. ISSN 2226-3012

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2014) National Qualifications Frameworks Development in EU Народна освіта. (3(24)). ISSN 966-8358-22-8

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2014) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ УЧЕНИХ ЄС Освітологічний дискурс (4(8)).

Р

Ригованова, Вікторія Анатоліївна (2014) The Notion of the Ethnolinguistic Vitality in Sociolinguistics Мовний простір граматики:актуальні студії, 1 (1). pp. 348-352. ISSN 978-966-639-659-7

С

Сегал, Анна Леонідівна (2014) ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО КОЛАЖУ (на матеріалі суперобкладинок англомовної літератури) ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 1 (7) (1). ISSN ISSN 2222-551Х.

Соловей, Людмила Сергіївна (2014) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД І ОПТИМІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ In: Людський капітал в умовах трансформації українського суспільства.

Соловей, Людмила Сергіївна (2014) Перші в Києві курси підготовки екскурсоводів In: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлннською.

Ф

Федотова, Юлія Олександрівна (2014) Основні характеристики передвиборчого політичного дискурсу в промовах Барака Обами за 2012 рік In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії».

Федотова, Юлія Олександрівна (2014) Критичне читання 3 курс [Teaching Resource]

Федотова, Юлія Олександрівна and Сергеєва, Ольга Степанівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни Практика усного і писемного мовлення; 3 курс [Teaching Resource]

Ц

Цапро, Галина Юріївна (2014) Конфронтативна комунікативна інтеракція в англомовному інтерв'ю In: Міжнародна наукова конференція "Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві".

Цапро, Галина Юріївна (2014) Minimal Responses in English Television Interviews: Gender Aspect Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (3). pp. 114-119. ISSN 2311-2425

Цапро, Галина Юріївна (2014) Іміджотворча стратегія в англомовному інтерв'ю: гендерний аспект Наукові записки (127).

Ч

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2014) Робоча програма Методи лінгво-емпіричних досліджень для студентів за спеціальністю 8.02030302 Філологія (мова і література англійська), галузі знань 0203 Гуманітарні науки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2014) Робоча програма з курсу «Література англомовних країн» для студентів за напрямом підготовки 8.02030302 Філологія (мова і література англійська) галузі знань 0203 Гуманітарні науки [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2014) Поэтический текст в современном лингвообразовании: Facebook, YouTube или книга? Профессиональное лингвообразование: материалы восьмой международной научно-практической конференции. pp. 462-467. ISSN 978-5-00036-072-9

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2014) Інтернет-комунікація в контексті філологічної освіти: Facebook, Youtube чи традиція? In: Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві.

Чеснокова, Ганна Вадимівна and ван Пір, Віллі (2014) Чи жив хтось у милому містечку?: емпірична розвідка ефекту висунення в поезії Е. Е. Каммінґса In: Мова - література - мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс.

This list was generated on Fri Jun 21 02:06:47 2024 EEST.