Items where Division is "Кафедра германської філології" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | К | Л | М | С | Т | Ю
Number of items: 27.

А

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2013) До питання про формування навичок науково-дослідної роботи на основі читання професійно-орієнтованих текстів у студентів початкового ступеня навчання мовного ВНЗ Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції: Україна і світ: діалог мов і культур (3-5 квітня 2013 року, Київський національний лінгвістичний університет). pp. 16-18.

Б

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2013) Категория глагольного вида в германских языках: история вопроса Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. pp. 21-25.

К

Калитюк, Лілія Петрівна (2013) Питальні висловлення як непрямі мовленнєві акти констативи в англійській мові ХІІ-ХVІІ ст Наукові записки. – Випуск 118. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка.

Калитюк, Лілія Петрівна (2013) Interrogative complex sentences with clauses of comparison and reason in the English language of XII-XVII c. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 78-80. ISSN 2076-6173

Калитюк, Лілія Петрівна (2013) Language means of expressing comparison of equality in the Gothic Language Studia Philologica (2). pp. 29-32. ISSN 2311-2425

Калитюк, Лілія Петрівна (2013) Мовні засоби, що вживаються у порівняннях рівнозначних об’єктів і дій у давньогерманських мовах (на матеріалі молитви «отче наш») Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. pp. 166-171.

Козько, Галина Сергіївна (2013) Lexical items of colonial discourse in stories of Somerset Maugham Проблеми семантики, парагматики та когнітивної лінгвістики. Збірник наукових праць. pp. 159-168. ISSN П 78

Колесник, Олександр Сергійович (2013) The concept of FAMILY TREE in the light of of myth-oriented semiosis: a linguo-cultural sketch Науковий вісник Чернівецького університету (667). pp. 220-233.

Л

Лагутіна, Анастасія Костянтинівна (2013) Формування іншомовної комунікативної компетенції на основі інтерактивної діяльності в контексті європейської інтеграції в умовах багатопрофільного інституту Вісник Психології і Педагогіки (13).

Лагутіна, Анастасія Костянтинівна (2013) Contemporary tendencies in theory and practice of foreign language teaching in EU countries Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (14). pp. 36-40. ISSN 2308-5258, 2308-1996

М

Мельник, Валентина Іванівна (2013) Семантика кольороназви «зелений» у складі фразеологічних одиниць французької та англійської мов Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 226-233.

Мельник, Валентина Іванівна and Качан, Ольга Юріївна (2013) Лінгвокультурологічний аспект кольороназви «чорний» (на матеріалі фразеологізмів французької мови) Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. pp. 284-288.

Мельник, Валентина Іванівна and Качан, Ольга Юріївна (2013) Семантика кольороназви «зелений» у складі фразеологічних одиниць французької та англійської мов Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 квіт. 2013 р.. pp. 226-233.

Мельник, Валентина Іванівна and Федорова, Лариса Олександрівна (2013) Образно-символічне в кольороназвах французьких фразеологізмів Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадігми сучасного романського мовознавства. Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції романістів. pp. 60-62. ISSN 978-966-8676-58-3

Мельник, Валентина Іванівна and Федорова, Людмила Олександрівна and Качан, Ольга Юріївна (2013) Лінгвокультурологічний аспект кольороназви «чорний» (на матеріалі фразеологізмів французької мови) Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика. Матеріали Міжнародної наукової конференції, 10-12 жовтня 2013 р.. pp. 284-288. ISSN С 48

Мельник, Валентина Іванівна and Яченко, Наталія Сергіївна (2013) Семантичні та функціональні аспекти дражнилок у французькій, англійській та українській мовах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 234-240.

Мельник, Валентина Іванівна and Яченко, Наталія Сергіївна (2013) Семантичні та функціональні аспекти дражнилок у французькій, англійській та українській мовах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичная конференція, 18 квіт. 2013 р.. pp. 234-240.

С

Соколовська, Світлана Володимирівна (2013) Contents formation peculiarities of foreign language teachers’ professional training in Ukraine Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (19). pp. 42-46.

Соколовська, Світлана Володимирівна (2013) Політична дискурсологія: проблеми і перспективи розвитку Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки. (№ 19). pp. 229-233.

Соколовська, Світлана Володимирівна (2013) Риторика Дэвида Кэмерона: когнитивный аспект Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. pp. 266-270.

Т

Торговець, Юлія Іванівна (2013) Особливості функціонування суспільно-політичних реалій в текстах СПЕ американської лінгвокультурної традиції: лексико-семантичний контекст Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика: Збірник наукових праць. (17). pp. 112-117.

Торговець, Юлія Іванівна (2013) Specifics of essay genesis Studia Philologica (Філологічні студії) (2). pp. 83-88.

Торговець, Юлія Іванівна (2013) Hypotexual level of texts of SPE (Graphic context) Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Філологічні науки., 5 (71). pp. 273-276. ISSN 2076-6173

Торговець, Юлія Іванівна (2013) Особливості раціональної аргументації текстів СПЕ американської лінгвокультурної традиції початку ХХІ ст. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. pp. 270-275.

Троць (Чувардинська), Олена Володимирівна (2013) Ecolinguistics among other Humanities Studies Studia Philologica (2). pp. 91-95. ISSN 2311-2425

Троць (Чувардинська), Олена Володимирівна (2013) Лингвистическая экология: к определению понятия Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. pp. 276-278.

Ю

Юзькова, Ірина Валеріївна (2013) Образ наратора в романі Герти Мюллер «Гойдалка дихання» Літературознавчі студії, 2 (37). pp. 473-480.

This list was generated on Fri Jun 21 02:06:03 2024 EEST.