Items where Division is "Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | М | П | С | Х | Ч
Number of items: 23.

А

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2017) Навчальна програма з дисципліни "Практична граматика французької мови" 2 курс [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2017) Застосування активних методів на вчання для комплексного формування комунікативної та методичної компетенцій вчителя іноземної мови. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (60), Issue: 135, 2017 www.seanewdim.com (135). pp. 7-11. ISSN 2308-1996; 2308-5258

Б

Боса, Віта Петрівна (2017) Criteria and indicators of the level of speech competence of future foreign languages teachers Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal), 7 (23). pp. 55-59. ISSN 85/21 02- 001

Боса, Віта Петрівна (2017) The authoress’ technology of forming the speech competence of future foreign language teachers during the process of learning occupational disciplines Вісник КНЛУ У. Серія Педагогіка та психологія, 1 (27). pp. 124-132. ISSN 2412-9283

М

Махачашвілі, Русудан Кирилевна and Макаліш, Anna (2017) Student jargon in Spanish Internet-communication З Б І Р Н И К наукових праць Дніпровського державного технічного університету. ISSN 2519-2884

Морзе, Наталія Вікторівна and Махачашвілі, Русудан Кирилевна and Смирнова-Трибульська, Євгенія (2017) Research in education: survey study Information and Communication Technology in Education. ICTE 2016. pp. 114-123. ISSN 978-80-7464-850-2

Мікіна, Олена Геннадіївна (2017) About some ways of forming of the meaning ‘to ask for’ in the Latin and Roman languages Журнал Науковий огляд (10(42)). pp. 151-158. ISSN 2311-4509; 2311-4517

Мікіна, Олена Геннадіївна (2017) Evidence-based semasiology (semantic history of the Latin verb dēmandāre) Studia semasiologica «Наукові записки. Серія: Філологічні науки» Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (160). pp. 88-100. ISSN 966-8089-24-3

П

Підіпригора, Юлія Георгіївна (2017) Література країни, мова якої вивчається [Teaching Resource]

Підіпригора, Юлія Георгіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Література іспаномовних країн” Спеціальність: 035 Філологія Спеціалізація : 035.05 Романські мови і літератури (переклад включно) Освітня програма: Мова і література (іспанська) Освітній рівень: другий (магістерський) [Teaching Resource]

С

Санжарова, Галина Федорівна (2017) Робоча програма «Латинська мова і медична термінологія» для студентів 1 курсу спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2017) Робоча програма. «Університетські студії і латинська мова» для студентів першого курсу спеціальність 035 "філологія" спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно) за освітньою програмою : переклад; освітній рівень: перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2017) Робоча програма. «Іноземна мова: латина» для студентів другого курсу спеціальність 033 "філософія" за освітньою програмою філософія; освітній рівень: перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна and Санжаров, Валерій Анатолійович (2017) Позднесредневековая политическая мифология во Франции: владыка и его держава «Міф у художній свідомості та культурі ХХ ст.» (ІІ Мішуковські читання). Матеріали міжнародної наукової конференції. pp. 60-64. ISSN 978-966-916-354-7

Санжарова, Галина Федорівна and Санжаров, Валерій Анатолійович (2017) «Политическое тело»: антропоморфная аллегория идеального устройства королевства в сочинениях Кристины Пизанской III Таврійські філологічні читання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 24-28. ISSN 978-966-916-299-1

Санжарова, Галина Федорівна and Санжаров, Валерій Анатолійович (2017) Papal Fiscality in the 14th and 15th centuries: the Fate of the Annate In: XI Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита»., 26-27 жовтня 2017, м.Дніпро, Університет митної справи та фінансів.

Смирнова-Трибульська, Євгенія and Морзе, Наталія Вікторівна and Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2017) Discussion Papers on the Topic of More Adequate and Effective ICT Tools. Category: Tools for Making Didactic Videos International Journal of Research in E-learning. pp. 11-30.

Х

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2017) Les bases philosophiques de la didactique des langues postmoderne vues par les pédagogues français In: « Langues, Sciences et Pratiques » 1er Colloque international francophone en Ukraine, 19-20 жовтня, Київ.

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2017) Les didacticiens français sur la construction des situations-problèmes dans le processus d'enseignement/apprentissage des langues étrangères In: Innovative lehr-lern-konzepte aus der perspektive der europaischen hochschuldidaktik, 30-31 жовтня 2017, Київ.

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2017) Seminars for the analysis of practices in teacher training in Western Europe Польсько-український щорічник Oświatologia/Освітологія (6). pp. 169-175. ISSN 2412-124X, 2226-3012

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2017) Робоча програма. Методика викладання іноземної мови в школі для студентів 3 року навчання за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (іспанська), Мова і література (французька), Мова і література (італійська) 2017 року [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2017) Робоча програма. Методика викладання іноземної мови в школі для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (іспанська), Мова і література (французька), Мова і література (італійська) 2017 року. – 23 с. [Teaching Resource]

Ч

Чернецька, Надія Валеріївна (2017) Критичне читання іспанською мовою [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Jun 20 02:04:37 2024 EEST.