Items where Division is "Кафедра української літератури і компаративістики" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | В | З | Л | О | П | С | Х | Ш
Number of items: 28.

Є

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 306-311.

Єременко, Олена Володимирівна (2012) The syncretism of the individual and stylistic realization of the woman’s narrative in the almanac «The first wrest» Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія, 66 (1021). pp. 359-364. ISSN 2227-1864

Б

Борисюк, Ірина Василівна (2012) Міфологізм поезії вісімдесятників Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Борисюк, Ірина Василівна (2012) "The I - the Alien" Problem in V.Kozhelianko's Novel "Konotop" Магістеріум, Літературознавчі студії (48). pp. 42-46. ISSN ISSN 1998-5931

Борисюк, Ірина Василівна (2012) Архетип богині-матері в поемі В.Герасим’юка «Єзавель» Літературознавчі студії (35). pp. 64-70.

Борисюк, Ірина Василівна (2012) Consept of Name (Nameless) in the Poetry by V. Holoborodko Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 12 (247). pp. 6-13. ISSN 2227-2844

Бровко, Олена Олександрівна (2012) Іnserted short story in the Ukrainian literature: typology and modifications EngD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) ОСНОВИ КОМПАРАТИВІСТИКИ: Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи та підготовки до модульних робіт студентів спеціальностей “Українська мова і література”, “Українська мова і література. Мова і література (англійська)”, “Українська мова і література. Мова і література (російська)” Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Луганськ.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) Heraldry and emblems: study of literature projections Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Сер. „Літературознавство”. (35). pp. 168-178.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) A problem of alternative analogue formation of history is in literature of post-modernisz Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки. pp. 22-32.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) Literary history of Kharkiv is in the novel of Oles Dosvitniy „Quartzite” Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. (3). pp. 16-21.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) Ethnographic constituent of Kulish’s and M. Starytsky’s romantic epic Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки (17). pp. 12-19.

В

Васьків, Микола Степанович (2012) Композиційно-наративні особливості "малої прози" Юрія Липи Шості липівські читання. pp. 7-13.

Волошук, Лариса Валентинівна (2012) Kyiv Area in the Novels of Liuko Dashvar and Maryna Grymych Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 176-180.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2012) Artistic conflicts in the Ukrainian drama of 1990–2010: discourse, evolution, tipology Одноосібна. Видавничий дім, Кривий Ріг.

З

Зленко, О. О. (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 312-316.

Л

Литвинюк, Л. О. (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 289-297.

О

Опришко, Тетяна Сергіївна (2012) Журнал «Молодняк» у суспільному та культурному контексті доби: етапи становлення Вісник Харківського національного університ ет у імені В. Н. Каразіна (989). pp. 123-127.

П

Погребняк, Інга Василівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 317-325.

Поліщук, Ярослав Олексійович (2012) Reinterpretation of the historical memory in contemporary Ukrainian literature Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (28). pp. 183-204. ISSN 966-7631-70-2

Поліщук, Ярослав Олексійович (2012) Imagelogical Dimension of Kyiv in Contemporary Literature Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 27-33.

Пухонська, Оксана Ярославівна (2012) Citation as a form of intertextuality (example of modern Ukrainian poetry) Вісник Чернаського університету. Серія "Філологічні науки" (38). pp. 20-25. ISSN 2076-5770

Пухонська, Оксана Ярославівна (2012) Алюзія як феномен «чужого» мовлення у семантичному полі сучасних поетичних текстів Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (31). pp. 92-94. ISSN 966-7631-70-2

Пухонська, Оксана Ярославівна (2012) The Young Ukrainian Poetry: efforts of self identification Вісник Черкаського університету. Серія "Філологічні науки" (5(218)). pp. 91-96. ISSN 2076-5770

Пухонська, Оксана Ярославівна (2012) Folklor’s Motives of the Modern Ukrainian Poetry in the Dialogue of Tradition and Innovations Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (28). pp. 205-211. ISSN 966-7631-70-2

С

Сінченко, Олексій Дмитрович (2012) Socialist realism: The experience of the literary adaptation Труды "Русской антропологической школы" (11). pp. 226-233. ISSN 2223-9340

Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2012) The genre syncretism of B.Timoshenko’s autobiographical prose Актуальні проблеми української літератури і фольклору. (17). pp. 59-66. ISSN ISSN 2308-1902

Ш

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2012) The analysis of the Baroque stylization in the tragedy of the Yuriy Kosach "The story of Yuriy the Conqueror" ( 1947)from the viewpoint of the stylistic theory of Dmitriy Chizhevskiy Conversatoria Litteratoria Wspolczesna Komparatystyka I Jej Wymiary Hermeneutyczne (4-5). pp. 73-80. ISSN 1897-1423

This list was generated on Fri Jun 21 02:06:06 2024 EEST.