Items where Division is "Кафедра української мови" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | Г | Д | З | К | М | О | П | Р | С
Number of items: 37.

А

Александрова, Валентина Федорівна (2011) Использование интерактивных технологий обучении русскому языку в педагогическом вузе In: Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи.

В

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2011) Language features of the sacred life stories by the end of XVI – begin of XVII centuries in context of the second southern Slavonic influencing. In: Міжнародна наукова конференція, присвячена п'ятнадцятиріччю викладання хорватської мови у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 23-25 березня 2011, Львів.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2011) Some fonetiko-orthographic features of simple language (on material of manuscripts of religious and business monuments of literature of the XVI – XVIII item) Studia Methodologica: науковий альманах. (31). pp. 53-57. ISSN 88

Віцюк, А. А. (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 42-48.

Г

Горохова, Тетяна Олександрівна (2011) The realization of cultural coincidence and ethnization principles in the process of ethnopedagogics subject learning by the students of a classical university Педагогічний процес: теорія і практика (2). pp. 45-54.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2011) The formation of communicative skills of classical university students while learning pedagogical subjects Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеук. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.) . pp. 51-54.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2011) Forming of the valued orientations of students of classic university by facilities of etnopedagogic Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16 листопада 2011 р., м.Київ). pp. 199-201.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2011) Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: збірник статей. pp. 228-237. ISSN 978-966-8995-53-8

Горошкіна, Олена Миколаївна (2011) Шляхи підвищення мовленнєвої підготовки студентів-філологів Наукові записки. Випуск 100. pp. 502-505.

Грипас, Оксана Юріївна (2011) ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ СТРУКТУРИ КОМПАРАТИВЕМ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. ISSN КВ 8816

Грипас, Оксана Юріївна (2011) СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ З ДІЄСЛІВНИМИ ТА ПРИКМЕТНИКОВИМИ ЛЕКСЕМАМИ У ПОЗИЦІЇ КОМПАРАТИВНИХ ПРЕДИКАТІВ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. ISSN КВ 8816

Грипас, Оксана Юріївна (2011) Структура речень з дієслівними та прикметниковими лексемами у позиції компаративних предикатів Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №10.Педагогічні науки:зб.наукових праць (7). pp. 143-147.

Грипас, Оксана Юріївна (2011) До питання про термінологічний апарат для позначення компонентів структури компаративем Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №10 (8). pp. 296-299.

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2011) Вивчення синтаксису в загальноосвітніх навчальних закладах як лінгводидактична проблема Проблеми державного будівництва в Україні (19). pp. 160-163. ISSN 60я43

Дика, Наталія Михайлівна (2011) Formation of linguistic terminology secondary school pupils in the study of grammar Studia methodologica. (Вип31). pp. 29-33. ISSN S 88

Дика, Наталія Михайлівна (2011) Лінгводидактичні особливості використання дискусійних методів на уроках української мови в 5-7 класах Проблеми державного будівництва в Україні (19). pp. 48-54. ISSN 60я43

Доценко, Олена Леонідівна (2011) Пресупозиція як складова комунікативно-прагматичної структури судового дискурсу Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. pp. 164-170.

З

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 67-70.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2011) Роль навчально-методичного комплексу у навчальному процесі студента-першокурсника Організаційно-педагогічні аспекти формування та розвитку майбутнього фахівця. ISSN -

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2011) Роль підручника в період адаптації студента-першокурсника «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 9. – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП ЗволейкоД.Г., 2011. –267с. (9).

Заєць, Валентина Григорівна (2011) Взаємопов’язане навчання української мови засобами текстового матеріалу у 8-9 класах допрофільної підготовки Педагогічна освіта: теорія і практика (9). pp. 111-115. ISSN 74я43

Заєць, Валентина Григорівна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 63-66.

Заєць, Валентина Григорівна (2011) Didactic materials of social and cultural themes for language lessons in pre-profile 8-9 grades Дивослово (12). pp. 22-26. ISSN 0130-5263

К

Кушнір, Т. І. (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 86-89.

М

Мовчун, Антоніна Іванівна and Варавкіна, З.Д. and Дем'яненко, Світлана Іванівна (2011) Зарубіжна література для дітей: хрестоматія Арій, Київ. ISBN 978-966-498-185-6

О

Остапченко, Олена Вадимівна (2011) Використання проблемних завдань, навчальних ігор у фаховій лінгвістичній підготовці майбутніх педагогів Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська мова вчора, сьогодні і завтра в Україні і світі». – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 137 – 144.. pp. 137-144.

П

Полінок, Олена Володимирівна (2011) Застосування інтерактивних методів навчання на заняттях із синтаксису складного речення Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 126-128.

Р

Русаченко, Наталя Павлівна (2011) Особливості функціонування вокалічних альтернацій у системі староукраїнської мови другої половини XVI – XVIIIст. Studia methodologica (31). pp. 33-38. ISSN 88

Русаченко, Наталя Павлівна (2011) Варіативність морфологічних моделей іменної словозміни у староукраїнській мові другої половини XVI– XVIІІ ст. Вісник Львівського національного університету. Серія філологічна (52). pp. 364-372. ISSN 2078-5534.

Русаченко, Наталя Павлівна (2011) Консонантні альтернації в іменній словозміні староукраїнської мови другої половини XVI – XVIІІ ст. Studia methodologica (32).

Русаченко, Наталя Павлівна (2011) Статус морфонології в системі мовних рівнів Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 5: збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. pp. 234-239.

Русаченко, Наталя Павлівна (2011) Особливості функціонування вокалічних альтернацій у системі староукраїнської мови другої половини XVI – XVIIIст. Studia methodologica (31).

Русаченко, Наталя Павлівна (2011) Проблеми морфонологічного аналізу в історичній лінгвістиці Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №10аць (7). pp. 74-77. ISSN КВ 8818

С

Саєвич, Ірина Георгіївна (2011) Концепт "сонце" в українському лінгвокультурному просторі Studia methodologica (31). pp. 58-61.

Стишов, Олександр Анатолійович (2011) Словотвірні гнізда з вершинами-неологізмами в сучасних українській і російській мовах Мова. Культура. Взаєморозуміння: збірник наукових праць (1). pp. 19-33.

Стишов, Олександр Анатолійович (2011) Особливості словотворення оказіоналізмів-композитів у мові українських ЗМІ кінця ХХ – початку ХХІ століть Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов’янських мов: зб. наук. пр.. pp. 198-195.

This list was generated on Sat Dec 4 02:07:15 2021 EET.