Items where Division is "Кафедра української мови" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | Л | О | С | У
Number of items: 37.

А

Александрова, Валентина Федорівна (2016) Поглиблюємо знання з української мови у процесі позакласної роботи Аграр Медіа Груп, Київ. ISBN 978-617-646-334-4

Александрова, Валентина Федорівна (2016) Materials of International Scientific-Practical Conference. pp. 73-77.

Б

Бровко, Олена Олександрівна and Єременко, Олена Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Саєвич, Ірина Георгіївна (2016) University studies [Teaching Resource]

В

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2016) Старослов'янська мова : робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2016) Історична граматика української мови : робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2016) Антропоцентризм та український персоналізм лінгвістичної концепції Івана Огієнка Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна (XII). pp. 36-41. ISSN 2309-7086

Видайчук, Тетяна Леонідівна and Русаченко, Наталя Павлівна (2016) Українська діалектологія : робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Вінтонів, М.О. (2016) Сучасна українська мова (синтаксис) [Teaching Resource]

Вінтонів, Михайло Олексійович (2016) Сучасна українська мова (синтаксис) [Teaching Resource]

Вінтонів, Михайло Олексійович (2016) Сучасна українська мова (за професійним спрямуванням) [Teaching Resource]

Вінтонів, Михайло Олексійович (2016) Particles in idiostyle of Boris Grinchenko: functional-semantic expression Типологія та функції мовних одиниць (2 (6)). pp. 27-32. ISSN 2311-5165

Вінтонів, Михайло Олексійович and Сегін, Любомир Васильович and Вінтонів, Тетяна Миколаївна (2016) Синтаксис української мови: навчальний посібник ДонНУ, Вінниця. ISBN 978-966-639-423-4

Вінтонів, Тетяна Миколаївна (2016) Синтаксис української мови: навчальний посібник ДонНУ, Вінниця. ISBN 978-966-639-423-4

Г

Грипас, Оксана Юріївна (2016) Categorization semantic of comparison Мова: класичне - модерне - постмодерне: збірник наукових статей (2). pp. 252-261. ISSN 978-966-378-496-0

Грипас, Оксана Юріївна (2016) Means of Marking of the Comparative Relations in Formal Grammatical Structure of the Sentence Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (6). pp. 85-91. ISSN 2311-2425

Д

Дружененко, Раїса Сергіївна (2016) Дидактические основы формирования коммуникативно-прагматической компетентности будущего учителя украинского языка и литературы Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (3(54)). pp. 205-211. ISSN 2078-2128

Дружененко, Раїса Сергіївна (2016) Коммуникативно-прагматическая компетентность учителя языка и литератры как научное понятие In: Сучасні дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати. Матеріали науково-практичної конференції.., Братислава.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2016) Трансформация простого предложения как прием формирования прагматической речи студентов педагогических вузов Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи. Збірник тез науково-практичної конференції. pp. 24-26.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2016) Интеграция функционально-прагматического и этнопедагогического подходов к формированию коммуникативно-прагматической компетентности будущих учителей словесности Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie (1(5)). pp. 163-168. ISSN 2450-3800

Дружененко, Раїса Сергіївна (2016) Дифференциация сегментов коммуникативно-прагматической компетентности учителя словесности Професійна освіта: проблеми і перспективи (10). pp. 100-106. ISSN 2411-6238

З

Заєць, Валентина Григорівна (2016) ypes of Conversion in a Literary Text (based on works of Marko Vovchok and H. Vdovychenko). Лінгвістичні дослідження. (42). pp. 23-28. ISSN 2312-0665 (Print), 2312-7546 (Online)

Заєць, Валентина Григорівна (2016) A variety of tasks in the Ukrainian language for students of philological specialties Міжнародна науково - практична конференція. pp. 81-84. ISSN 978-966-926-090-1

Заєць Валентина Григорівна (2016) Методика навчання української мови на текстовій основі (8-9-і класи з поглибленим вивченням) 978-617-646-390-2.

Заєць, Валентина Григорівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Українська мова" спеціальність : 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (бібліотекознавство, бібліографознавство та інформаційна діяльність) Освітня програма: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа [Teaching Resource]

Л

Лахно, Наталія Валентинівна (2016) External and internal valence of the verb as a form of realization of the actant functionality Соціум. Наука.Культура. pp. 67-79.

Лахно, Наталія Валентинівна (2016) Specific of the actant distrbution semantics of absolutive verbs Studia Philologica (6). pp. 91-96. ISSN 2412-2491(Online); 2311-2425 (Print)

Лахно, Наталія Валентинівна and Остапченко, Олена Вадимівна (2016) The work program of discipline "Ukrainian language" [Teaching Resource]

Лахно, Наталія Валентинівна and Саєвич, Ірина Георгіївна (2016) The work program "Ukrainian language in professional communication. Business Ukrainian" [Teaching Resource]

О

Олійник, А.М. (2016) Інтегроване навчання старшокласників у контексті вивчення морфології української мови Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 55-61.

Остапченко, Олена Вадимівна (2016) Лінгвістичні основи спеціальної освіти: Навчальний модуль 1: Мовознавство: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка [Teaching Resource]

Остапченко, Олена Вадимівна (2016) 100 знайомих чужинців: запозичена лексика в українській мові через призму навчальної гри Українська мова й література в сучасній школі. pp. 30-37. ISSN 2267

Остапченко, Олена Вадимівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Лінгвістичні основи спеціальної освіти»: Навчальний модуль І "Мовознавство: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка" [Teaching Resource]

Остапченко, Олена Вадимівна and Лахно, Наталія Валентинівна (2016) Робоча програма "Українська мова" для студентів за освітньою програмою: Логопедія, Психологія, Практична психологія, Соціальна педагогіка, Соціальна робота [Teaching Resource]

Остапченко, Олена Вадимівна and Лахно, Наталія Валентинівна (2016) Робоча програма дисципліни «Українська мова» [Teaching Resource]

С

Стишов, Олександр Анатолійович (2016) New borrowing and English phraseology in Ukrainian Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства. pp. 120-130.

Стишов, Олександр Анатолійович (2016) Thematic groups of neologisms terms in the modern Ukrainian media discourse Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри. pp. 102-106.

У

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2016) МЕТОДИКА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Dec 4 02:07:15 2021 EET.