Items where Division is "Кафедра хореографії" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | В | Г | К | М | Н | П | С
Number of items: 30.

Є

Єфанов, Дмитро Володимирович (2017) Робоча навчальна програма "Класичний танець" 2 курс класична хореографія [Teaching Resource]

Єфанов, Дмитро Володимирович (2017) Робоча навчальна програма "Класичний танець" сучасна хореографія 2 курс [Teaching Resource]

В

Вєтринська, Анна Валеріївна (2017) Innovations in modern choreographic professional education Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (2). pp. 59-61. ISSN 2518-766Х

Вітковський, В'ячеслав Владикович (2017) Робоча навчальна програма "Мистецтво балетмейстера" 2 курс [Teaching Resource]

Вітковський, В'ячеслав Владикович (2017) Робоча навчальна програма "Мистецтво балетмейстера" 3 курс [Teaching Resource]

Вітковський, В'ячеслав Владикович (2017) Робоча навчальна програма "Мистецтво балетмейстера" 1 курс [Teaching Resource]

Вітковський, В'ячеслав Владикович (2017) Робоча навчальна програма "Мистецтво балетмейстера" 4 курс [Teaching Resource]

Г

Грек, Володимир Анатолійович (2017) Дихання як рушій подальшої творчості активності танцівника ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі (2). pp. 205-207.

Грек, Володимир Анатолійович (2017) The interpretation of folk dance by means of modern choreography Актуальні питання культурології (17). pp. 168-172. ISSN 2521-1366: 2415-802X

Грек, Володимир Анатолійович (2017) Вплив дихання на текстуру танцювального руху Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва.

К

Карлицька, Світлана Вікторівна (2017) Робоча навчальна програма "Історико-побутовий танець" 4 курс сучасна хореографія [Teaching Resource]

Карлицька, Світлана Вікторівна (2017) Робоча навчальна програма "Композиція і постановка танцю" 6 курс [Teaching Resource]

Копієвський, Олег Дмитрович (2017) Джерела вивчення грузинського народного танцю ІІ Міжнародкна науково-практична конференція " Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі" (2). pp. 49-52.

Коростельова, Марія Дмитрівна (2017) Палімпсест у постмодерних балетних інтерпретаціях (на приклладі "Лебединого озера" М. Ека, М. Борна, Р. Поклітару) Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (39). pp. 250-258. ISSN 2225-7586

Коростельова, Марія Дмитрівна (2017) Тенденції в постмодерному балетному театрі на территорії україни (на прикладі балету «Лускунчик» П. Чайковський – Р. Поклітару). Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва.

Коростельова, Марія Дмитрівна (2017) Postmodern features in "The Nutcracker" ballet by Р. Tchaikovsky – R. Poklitaru Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (2). pp. 145-149. ISSN 2226–3209; 2409–0506

Коростельова, Марія Дмитрівна (2017) Робоча навчальна програма "Практикум з сучасного танцю" 6 курс [Teaching Resource]

Кравчук, Оксана Іванівна (2017) Робоча навчальна програма "Практикум з бального танцю" 5 курс [Teaching Resource]

Кравчук, Оксана Іванівна (2017) Робоча навчальна програма "Практикум з бального танцю" 6 курс [Teaching Resource]

М

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2017) Переосмислення літературних образів балетмейстерами сучасності Особливості роботи хореографа у соціокультурному просторі (2). pp. 24-28.

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2017) Робоча навчальна програма "Стратегії розвитку науки" 2 курс [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2017) The use of multimedia technologies in choreography art Innovations in science and education. pp. 249-251. ISSN 978-1-911354-19-2

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2017) Особливості розвитку хореографічного мистецтва в контексті естетики постмодернізму Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва.

Медвідь, Тетяна Анатоліївна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології, методики роботи з хореографічним колективом, методики викладання мистецтва хореографії, теорії і методики роботи з дитячим хореографічним колективом [Teaching Resource]

Михалевич, Тетяна Петрівна and Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2017) Робоча навчальна програма "Методика роботи з дитячим хореографічним колективом" 2 курс [Teaching Resource]

Н

Нечитайло, Володимир Степанович (2017) Народне хореографічне мистецтво України репрезентант національно-культурних цінностей ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному проторі" (2). pp. 29-31.

П

Петрушка, Катерина Вікторівна (2017) Проблеми викладання народної хореографії в самодіяльному хореографічному колективі Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва. ISSN 792.8

С

Сабірова, Камілла Муратбеківна (2017) Робоча навчалдьна програма "Класичний танець" 4 курс [Teaching Resource]

Сабірова, Камілла Муратбеківна (2017) Робоча навчальна програма "Класичний танець" 3 курс сучасна хореографія [Teaching Resource]

Сабірова, Камілла Муратбеківна (2017) Робоча навчальна програма "Класичний танець" 3 курс класична хореографія [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Sep 25 02:04:21 2023 EEST.