Items where Division is "Кафедра образотворчого мистецтва" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 158.

Article

Бацак, Костянтин Юрійович (2016) Італійська опера Одеси 1844-1847 рр.: блиск і злиденність антрепризи Йосифа Жульєна Мистецтвознавчі записки Випуск 27. pp. 19-35. ISSN 2226-2180

Бацак, Костянтин Юрійович (2016) Перші італійські оперні антрепризи Одеси: організація, персоналії, репертуар (1812-1820 рр) Spheres of Culture; Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, political Science and Cultural Studies (15). pp. 445-455. ISSN 2300-1062

Бацак, Костянтин Юрійович (2016) Социальное пространство итальянской оперы Одессы первой половины XIX в. Социальное пространство итальянской оперы Одессы первой половины XIX в.. p. 6.

Бацак, Костянтин Юрійович (2016) Italian opera stage ODESSA (1831 - 1838 years.) Мистецтвознавчі записки Випуск 29 (29). pp. 226-239. ISSN 2226-2180

Бацак, Костянтин Юрійович (2016) Особливості формування та забезпечення діяльності італійських оперних труп у міському театрі Одеси 1820 – поч. 1870-х рр. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. ISSN 2411-1546

Бацак, Костянтин Юрійович (2016) Итальянская оперная антреприза О. Сарато и Д. Маринковича в Одессе 1838–1844 гг.: на сцене и за кулисами Вісник Прикарпатського університету мистецтвознавство випуск 32 (32). pp. 187-198.

Бацак, Костянтин Юрійович and Batsak, Kostiantyn (2016) Італійська опера Одеси (1811 - 1873 рр.) в документах фондів державного архіву одеської області Архів. Історія. Сучасність. (2). pp. 36-40.

Бех, Людмила Вікторівна (2016) Porcelain in China culture: some observations upon specifics of functioning Арт-простір (2). pp. 120-125. ISSN 2519-4135

Бородай, Олександр Андрійович (2016) Техніки, що використовуються в монументально-декоративному мистецтві (загальний огляд) Альбом Бородая О.А. "Емалі".

Братусь, Іван Вікторович (2016) Проблеми інтерпретації ролі української діаспори в навчальних курсах Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна". pp. 14-17. ISSN 966-7631-70-2

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2016) Ткацтво у контексті художніх промислів України Zbiór artykulow naukowych. Teoretyczne i praktczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki. pp. 9-19. ISSN 978-83-65207-93-7

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2016) Порцеляна в контексті художніх промислів України Вісник КНУКіМ (34). pp. 61-66.

Гунька, Анна Миколаївна (2016) Український портретний живопис І пол. XVII ст.: тенденції формування феномену WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W NAUCE I EDUKACJI. pp. 27-29.

Жиров, Василь Володимирович (2016) Finding of image in painting: ways and methods Арт-простір (2). pp. 75-80. ISSN 2519-4135

Зайцева, Вероніка Іванівна (2016) Artistic heritage illustration works Ivan Kotlyarevsky how style orientir in modern ukrainian book graphics «Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури» (37). pp. 192-199.

Зайцева, Вероніка Іванівна (2016) Illustrating the works of Ivan Kotlyarevsky as a cultural component of Ukrainian book graphics the first half of the twentieth century «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених». pp. 21-23.

Зайцева, Вероніка Іванівна (2016) Traditions and searches in the field of book graphics on the example of creativity of George Narbut (the Kiev period). «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы» (18). pp. 9-12.

Зайцева, Вероніка Іванівна (2016) The artistic heritage of creative work masters of Ukrainian book graphics «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті». pp. 106-107.

Зайцева, Вероніка Іванівна (2016) Traditions and finding in architectonics ukrainian book art Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (36). pp. 261-267.

Зайцева, Вероніка Іванівна (2016) Creativity of Vladimir Golozubov as an integral part of Ukrainian book graphics «АРТ-ПРОСТІР» (2). pp. 53-57.

Засуха, Ганна Ростиславівна (2016) The Art of perfect cross hatching Арт-простір (2). pp. 64-67. ISSN 2519-4135

Карпенко, Ольга Валер'янівна (2016) Comparative analysis of main theoretical positions of art of the classical Avant-garde in Ukrainian painting of the first third of the 20th century and contemporary art of Ukraine of the beginning of the 21st century Арт-простір (2). pp. 81-86. ISSN 2519-4135

Кашшай, Кашшай (2016) Features of teaching “Gallery and Curatorial Activity” for Fine Art students in high school Арт-простір (2). pp. 35-38. ISSN 2519-4135

Кашшай, Олена Степанівна (2016) Features of teaching “Gallery and Curatorial Activity” for Fine Art students in high school Арт-простір (2). ISSN 2519-4135

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2016) До питання людини та природи у середовищі дитячих специіалізованих закладів Ociagniecia naukowe, rozwoj, propozusje na rok 2016. pp. 6-9.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Архетип жіночого божества у декоративно-прикладному мистецтві України Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 410-415.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Synthesis of monumentalіty and chamber in the works by Аlla Buygasheva Арт-простір (2). pp. 126-129. ISSN 2519-4135

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Синтез візуального, кінетичного та сенсорного сприйняття в енвайронментах Луїз Буржуа Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв (3). pp. 23-28. ISSN 1993-6400 ; 1993-6419

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Вышитые салфетки 70-х годов ХХ века как уникальный источник исследования городской культуры советской эпохи Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы (3(18)). pp. 12-15.

Крюкова, Анна Олексіївна (2016) Новий погляд на станковий живопис. Експериметаторство сучасних українських митців OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ROZWÓJ, PROPOZYCJE. pp. 24-26.

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Теоретические основы художественно-творческой деятельности учащихся основной школы Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы (1(16)). pp. 36-40.

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Компоненты готовности будущих учителей изобразительного искусства к организации художественно-творческой деятельности учащихся основной школы Педагогика о современность (1). pp. 20-23.

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Модель підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до організаціх художньо-творчої діяльності учнів основної школи Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. pp. 189-192.

Михалевич, Віктор Вадимович (2016) The story of the extinction and the development of alphanumeric letters in Europe Матеріали II міжнародного науково-практичного конгресу «Міське середовище –XXI ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн. (2). pp. 106-107.

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2016) Academic drawing as the base of creative literacy for the formation of creative person Арт-простір (2). pp. 99-102. ISSN 2519-4135

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Типология арт-пространства: консистенция, методы защиты от форматирования Молодий вчений (4). pp. 670-674. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Основные факторы формирования феномена ювелирного искусства Передней Азии Молодий вчений (9(36)). pp. 145-152. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) История ювелирного искусства как одна из лакун украинского искусствознания Молодий вчений (1(28)). pp. 74-78. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Место ювелирного искусства в культуре Древнего Египта Современные тенденции в науке и образовании. pp. 7-12.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Эксперимент как стержень творческой манеры киевского живописца Василия Жирова Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. (29). pp. 185-192. ISSN 2226-2180

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) "Сила бамбука" и "гибкость плюща": поликомпонентность творческой манеры Ольги Карпенко Молодий вчений (7(34)). pp. 303-308. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Основні тенденції графіки школи Фонтенбло Молодий вчений (10). pp. 149-153. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Gennadiy Zadnipryaniy. Faces of artistic talent Contemporary International Ex-lidris artists. pp. 141-144.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Айвазовський, Іван Костянтинович Велика Українська енциклопедія, 1. pp. 452-453.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) The role of accessories in the costume of Kemet country of pharaonic epoch Арт-простір (2). pp. 103-114. ISSN 2519-4135

Шпортько, Валерій Іванович (2016) Drawing in contemporary Ukrainian Fine Arts: tendencies of development Арт-простір (2). pp. 58-63. ISSN 2519-4135

Book Section

Кузьменко, Галина Василівна and Масол, Людмила Михайлівна and Гайдамака, О. В. and Лємешева, Н. А. (2016) Мистецтво. Інтегрований курс In: Мистецтво. Інтегрований курс. Видавництво "Освіта", Київ, pp. 136-140. ISBN 978-617-656-480-5

Monograph

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Антропоморфні мотиви української народної орнаментики Одноосібна. КУ імені Бориса Грінченка, Київ.

Conference or Workshop Item

Братусь, Іван Вікторович and Смольніков, Юрій Борисович (2016) The Dream of Wings In: Proceeding, september 2016, NAU.

Волкова, Людмила Николаевна (2016) Семантика жесту - творча складова мистецтва. Евритмічні жести In: Простір арт-терапії: палітра емоцій. XIII Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція, 2016, Київ.

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Обгрунтування змісту моделі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи In: Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті, 23-25.03.2016, Ченстохова-Ужгород-Дрогобич.

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Дизайн в контексті підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до самостійної професійної діяльності In: Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи, 27-28.10.2016, Баку-Ужгород-Дрогобич.

Book

Буйгашева, Алла Борисівна (2016) Монументально-декоративне мистецтво. Станковий живопис Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Мистецтво (інтегрований курс). Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Світоч, Київ. ISBN 978-617-70-99-14-36

Thesis

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи PhD thesis, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих.

Patent

Бех Людмила Вікторівна (2016) Фарфор в Україні 19 століття: до питання специфіки сприйняття та побутування 68210.

Буйгашева Алла Борисівна (2016) Мінігобелен "Великодній" 67631.

Варивончик Анастасія Віталіївна (2016) Традиційна народна вишивка як складова українського одягу (ХХ ст.) 68213.

Волкова Людмила Николаевна (2016) Картина "Вітрила" 68281.

Жиров Василь Володимирович (2016) Картина "Кіт Муркіт" 68179.

Засуха Ганна Ростиславівна (2016) Графічний твір "Валентинка" 68243.

Зіневич Віта Миколаївна (2016) Колаж як засіб естетичного розвитку дитини 68251.

Коновалова Ольга Володимирівна (2016) Сучасні мистецькі практикиу контексті культурно-історичного простору київської гори Щекавиця 68180.

Кузьменко Галина Василівна (2016) "Технологія підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи" 68238.

Прохорова Наталія Анатоліївна (2016) Картина (батик) "Видубичі" 68242.

Романенкова Юлія Вікторівна (2016) "Історія пластичних мистецтв" 61673.

Шпортько Валерій Іванович (2016) Цикл живописних полотен "Вікна" 68253.

Teaching Resource

Єфімов, Юрій Володимирович (2016) Комп'ютерна графіка та дизайн [Teaching Resource]

Бех, Людмила Вікторівна (2016) Історія декоративно-прикладного мистецтва [Teaching Resource]

Братусь, Іван Вікторович (2016) Стратегії розвитку науки [Teaching Resource]

Братусь, Іван Вікторович (2016) Художня культура [Teaching Resource]

Братусь, Іван Вікторович (2016) Художня культура [Teaching Resource]

Буйгашева, Алла Борисівна (2016) Декоративний живопис [Teaching Resource]

Буйгашева, Алла Борисівна (2016) Декоративно-прикладне мистецтво [Teaching Resource]

Буйгашева, Алла Борисівна (2016) Теорія та практика рисунку [Teaching Resource]

Буйгашева, Алла Борисівна (2016) Теорія та практика живопису [Teaching Resource]

Буйгашева, Алла Борисівна (2016) Декоративно-прикладне мистецтво [Teaching Resource]

Буйгашева, Алла Борисівна (2016) Декоративний живопис [Teaching Resource]

Буйгашева, Алла Борисівна (2016) Декоративно-прикладне мистецтво [Teaching Resource]

Буйгашева, Алла Борисівна (2016) Живопис [Teaching Resource]

Буйгашева, Алла Борисівна (2016) Рисунок [Teaching Resource]

Буйгашева, Алла Борисівна (2016) Рисунок [Teaching Resource]

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2016) Декоративно-прикладне мистецтво [Teaching Resource]

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2016) Рисунок [Teaching Resource]

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2016) Принципи стилеутворення в орнаменті [Teaching Resource]

Височіна, Тамара Анатоліївна (2016) Академічний живопис [Teaching Resource]

Височіна, Тамара Анатоліївна (2016) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Волкова, Людмила Миколаївна (2016) Психологія кольору [Teaching Resource]

Волкова, Людмила Николаевна (2016) Психологія творчості [Teaching Resource]

Волкова, Людмила Николаевна (2016) "Арт-терапія" [Teaching Resource]

Волкова, Людмила Николаевна (2016) Колористика [Teaching Resource]

Волкова, Людмила Николаевна (2016) Колористика [Teaching Resource]

Волкова, Людмила Николаевна (2016) Арт-терапія [Teaching Resource]

Гаврилова, Ольга Ігорівна (2016) Теорія та практика композиції [Teaching Resource]

Гаврилова, Ольга Ігорівна (2016) Художнє скло та художня кераміка [Teaching Resource]

Жиров, Василь Володимирович (2016) Академічний живопис [Teaching Resource]

Жиров, Василь Володимирович (2016) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Жиров, Василь Володимирович (2016) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Жиров, Василь Володимирович (2016) Композиція [Teaching Resource]

Жиров, Василь Володимирович (2016) Академічний живопис [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2016) Художньо-прикладна графіка [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2016) Техніки друкованої графіки [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2016) Виставковий та рекламний дизайн [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2016) Техніки вільної графіки [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2016) Композиція [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2016) Композиція [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2016) Композиція [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2016) Композиція [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2016) Мистецтво шрифта [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2016) Мистецтво шрифта [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2016) Техніки графіки [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2016) Техніки вільної графіки [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2016) Техніки друкованої графіки [Teaching Resource]

Кашшай, Олена Степанівна (2016) Виставкова діяльність [Teaching Resource]

Кашшай, Олена Степанівна (2016) Основи мистецтвознавства та художньої критики [Teaching Resource]

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна and Жиров, Василь Володимирович (2016) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна and Жиров, Василь Володимирович (2016) Академічний живопис [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Музейна практика [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Історія українського мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Історія українського мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Образотворче мистецтво та архітектура ХХ-ХХІ ст. [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Історія мистецтв [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Історія декоративно-прикладного мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Історія і теорія дизайну [Teaching Resource]

Крюкова, Анна Олексіївна (2016) Живопис [Teaching Resource]

Крюкова, Анна Олексіївна (2016) Теорія та практика рисунку [Teaching Resource]

Крюкова, Анна Олексіївна (2016) Теорія та практика живопису [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Методика викладання образотворчого мистецтва [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Педагогічна практика [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Педагогічна практика [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна and Бацак, Костянтин Юрійович (2016) Університетські студії [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2016) Академічний живопис [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2016) Теорія та практика рисунку [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2016) Рисунок [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2016) Рисунок [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2016) Рисунок [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2016) Живопис [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2016) Живопис [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Символи і знаки в образотворчому мистецтві [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Мистецтвознавство та художня критика [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Історія моди [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Історія образотворчого мистецтва та архітектури [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Історія образотворчого мистецтва та архітектури [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Історія образотворчого мистецтва та архітектури [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Виробнича практика (пленер) [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Барбалат, Олександра Володимирівна (2016) Декоративне мистецтво [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Барбалат, Олександра Володимирівна (2016) Декоративно-прикладне мистецтво [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Кашшай, Олена Степанівна (2016) Мистецтвознавство та художня критика [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Кашшай, Олена Степанівна (2016) Мистецтвознавство та художня критика [Teaching Resource]

Рябчук, Леся Вікторівна (2016) Живопис [Teaching Resource]

Рябчук, Леся Вікторівна (2016) Технологія олійного живопису [Teaching Resource]

Рябчук, Леся Вікторівна (2016) Ричунок [Teaching Resource]

Стрельцова, Світлана Вікторівна (2016) Академічний живопис [Teaching Resource]

Стрельцова, Світлана Вікторівна (2016) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Шпортько, Валерій Іванович (2016) Педагогічний малюнок [Teaching Resource]

Шпортько, Валерій Іванович (2016) Педагогічний малюнок [Teaching Resource]

Шпортько, Валерій Іванович (2016) Педагогічний малюнок [Teaching Resource]

Шпортько, Валерій Іванович (2016) Теорія та практика живопису [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jul 12 02:05:12 2024 EEST.