Items where Division is "Кафедра музикознавства та музичної освіти" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 9.

Будзар, Марина Михайлівна (2011) Historical and cultural model manor estate in Ukraine XVIII-XIX cen.: theoretical principles researh Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2). pp. 145-148.

Вишинський, Віталій Володимирович (2011) The Adagietto from Gustav Mahler’s Fifth Symphony: Tempo as a Factor of Formation of Meaning and Composition. Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, 13 (4). pp. 38-47.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2011) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 208-210.

Кондратенко, Ганна Григорівна and Волинець, Катерина Іванівна and Комісаров, Олег Вадимович (2011) Дипломна робота зі спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика" In: Дипломна робота зі спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика". Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Кондратенко, Ганна Григорівна and Олексюк, Ольга Миколаївна and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2011) Вступ до спеціальності: музичне мистецтво. Модуль 2 : навч. посіб In: Вступ до спеціальності : музичне мистецтво. Модуль 2. Київький університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

Мережко, Юлія Валеріївна (2011) Ensuring cultural foundations of understanding the vocal works of Ukrainian high school students (II half of XIX - early XX century) Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова .Серія №14.Педагогічні науки:зб.наукових праць / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти", 27-29 квітня 2011 року. (11(16)). pp. 281-286.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2011) Situation and prospects competence oriented school education: from Ukraine Профессиональное музыкальное искусство России: традиции и новаторство. pp. 144-154.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2011) Досвід рефлексії ціннісних компонентів міжсуб’єктної мистецької освіти Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 66-69.

Таранник, Алла Олександрівна (2011) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 164-165.

This list was generated on Sat Apr 13 02:05:41 2024 EEST.