Items where Division is "Кафедра музикознавства та музичної освіти" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 9.

Article

Будзар, Марина Михайлівна (2011) Historical and cultural model manor estate in Ukraine XVIII-XIX cen.: theoretical principles researh Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2). pp. 145-148.

Вишинський, Віталій Володимирович (2011) The Adagietto from Gustav Mahler’s Fifth Symphony: Tempo as a Factor of Formation of Meaning and Composition. Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, 13 (4). pp. 38-47.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2011) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 208-210.

Мережко, Юлія Валеріївна (2011) Ensuring cultural foundations of understanding the vocal works of Ukrainian high school students (II half of XIX - early XX century) Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова .Серія №14.Педагогічні науки:зб.наукових праць / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти", 27-29 квітня 2011 року. (11(16)). pp. 281-286.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2011) Situation and prospects competence oriented school education: from Ukraine Профессиональное музыкальное искусство России: традиции и новаторство. pp. 144-154.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2011) Досвід рефлексії ціннісних компонентів міжсуб’єктної мистецької освіти Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 66-69.

Таранник, Алла Олександрівна (2011) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 164-165.

Book Section

Кондратенко, Ганна Григорівна and Волинець, Катерина Іванівна and Комісаров, Олег Вадимович (2011) Дипломна робота зі спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика" In: Дипломна робота зі спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика". Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Кондратенко, Ганна Григорівна and Олексюк, Ольга Миколаївна and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2011) Вступ до спеціальності: музичне мистецтво. Модуль 2 : навч. посіб In: Вступ до спеціальності : музичне мистецтво. Модуль 2. Київький університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

This list was generated on Sat Apr 13 02:05:41 2024 EEST.