Items where Division is "Кафедра практичної психології" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: К | Л | М | П | С | Т
Number of items: 19.

К

Краєва, Оксана Анатоліївна (2011) Становлення рефлексивної свідомості на етапі подолання підлітком кризи ідентичності Збірник наукових праць ККПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Проблеми сучасної психології. (11). pp. 382-392.

Л

Лебідь, Неля Костянтинівна (2011) Stress in the management process Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (08.04.2011), 2. pp. 357-359.

Лозова, Ольга Миколаївна (2011) Psychological aspects learning a foreign language Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Лозова, Ольга Миколаївна (2011) Ethno-cultural Manifestations of Tolerance in Cross-Cultural Studies of Perception Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11.11.2011 р. м. Київ. pp. 63-66.

Лозова, Ольга Миколаївна (2011) Psychosemantics ethnic consciousness: acmeological approach Акмеологія - наука ХХІ століття. pp. 110-114.

Лозова, Ольга Миколаївна (2011) ETHNIC GESTALT-CONTEXT AS CONDITION TO ETHNOS’ PERCEPTION OF THE WORLD Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика. pp. 215-222.

Лозова, Ольга Миколаївна (2011) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 63-66.

М

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2011) Peculiarities of Psychological Defence of Teachers When Overcoming Intrapersonal Conflicts Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (12). pp. 643-652.

П

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Tools and techniques of reflexive control image of social innovation Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей. – К.: Міленіум, 2011. – Випуск 27 (30). – С. 190-197. – 0,5 д.а..

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Psyhotehnolohichni and psychological resources management image of social and educational innovation Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; за заг. ред. М.М.Слюсаревського. – К.: Міленіум.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Ideal functions of socialization Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Т. 2. – Вип. 94. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. – С. 79-83..

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Aggressive media environment: qualitative and semantic discourse Рідна мова; Освітній квартальник українського вчительського товариства у Польщі, 2011. – № 16. – С. 36-43. – 0,6 д.а. .

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Reflective image management for educational innovation in the information society Сборник материалов VIII Международного симпозиума «Рефлексивные процессы и управление» 18-19 октября 2011 г., Москва: Под ред. В.Е.Лепского. – М.: «Когито-Центр», 2011. – С. 204-206. – 0,4 д.а. .

С

Старинська, Наталія Володимирівна (2011) Adaptation potential as a factor in professional self-identity Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія. Наукове видання (38). pp. 196-202. ISSN 2312-1599

Старинська, Наталія Володимирівна (2011) Motivational mechanism of adaptation of students to educational process in high school Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. Український науковий журнал (3). pp. 220-224. ISSN 2312-1599

Стариньска, Наталія Володимирівна (2011) The problem of self-actualization personality studentov Проблеми сучасної психології: Зб. наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (13). pp. 456-465. ISSN 2312-1599

Т

Терещенко, Марія Вікторівна (2011) Development of ideas of gender as a mechanism of formation of the image of family on preschool age children Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). pp. 74-78. ISSN 1609-8595

Терещенко, Марія Вікторівна (2011) Family image as a structural component of the world picture of preschooler Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (13). pp. 399-407.

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2011) Intensification of tactile contact technique in psychological assistance of adhd children of preschool and elementary school age Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. - Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія (19). pp. 561-570. ISSN 2072-4772

This list was generated on Tue Feb 7 02:05:30 2023 EET.