Items where Division is "Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи" and Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 28.

Журавель, Тетяна Василівна (2009) Сharacteristics of social prevention sexually transmitted infection among adolescents Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : у 2-х кн. : зб. наук. пр. (2/13). pp. 241-249.

Журавель, Тетяна Василівна (2009) Problems of realization HIV prevention among most at risk children and adolescents Педагогічна освіта: теорія і практика (11). pp. 72-75. ISSN 74я43

Журавель, Тетяна Василівна (2009) Навчаємося граючись: досвід використання настільних ігор у профілактиці ВІЛ-інфікування Інформація. Погляди. Огляд: інформаційно-педагогічний журнал для тих, хто працює з молоддю (15). pp. 14-15. ISSN 8546732

Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Зимівець, Наталія Володимирівна and Петрочко, Жанна Василівна and Цюман, Тетяна Петрівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Заверико, Наталія Віталіївна and Алєксєєнко, Т.Ф. and Бондаренко, Зоя Петрівна and Басюк, Т.П. and Буніна, Л.М. and Гулевська-Черниш, А.В. and Кичук, Я.В. and Ковальчук, Л.Г. and Лактіонова, Галина Михайлівна and Лесіна, Т.М. and Лютий, В.П. and Непочатова, Д.В. and Песоцька, О.П. and Петрович, В.С. and Сидоров, В.М. and Терницька, С.В. and Харченко, Сергій Якович (2009) Sotsyalnaya work. Brief Tadzhyksko-Russian Encyclopedic Dictionary ТНУ, ЮНИСЕФ, Душанбе.

Зимівець, Наталія Володимирівна (2009) Technological maintenance of process of formation of the responsible attitude to health in studyng youth Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. (1). pp. 52-57.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Сontent and directions of social-pedagogical activities, ways of establishment of student volunteer groups at Universities of Ukraine Наукові праці Донецького національного технічного університету, 3 (145). pp. 274-279. ISSN 2077-6780

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Board Games as an interactive method of education and prevention Соціальна робота в Україні: теорія та практика (4). pp. 37-45.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Potential of case-study method in health promotion programmes for children and youth Вісник Запорізького національного університету (2). pp. 137-142.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Formation of the child to trust the worker center for social and psychological rehabilitation and shelter for children Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : зб. наук. ст. (6). pp. 151-154.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Formation of the child to trust the worker center for social and psychological rehabilitation and shelter for children Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 5–7 лист. 2009 р.. pp. 116-118.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Preparing future social workers for the organization of volunteer groups Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (11). pp. 169-172. ISSN 74я43

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Socio-pedagogical activities of student volunteer groups PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2009) Psychological and pedagogical aspects of the adaptation period, first-year students of higher educational institutions Наукові праці. Серія : педагогіка, психологія і соціологія, 2 (5). pp. 349-353.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2009) Formation of professional culture of future social pedagogues in educational and pedagogical process of higher educational establishment PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Problems of business resource centers for social workers and social workers (based on research) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (23). pp. 225-236. ISSN 2227-2844

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Methodological support prevention social workers educational institutions Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (11). pp. 75-79. ISSN 978-966-7548-60-5

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Problems support of resource centers for social workers and social workers (based on research) In: Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: європейський вектор розвитку вищої школи, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка".

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Methodological support specialist social engaged SIMYAM social assistance who are in difficult circumstances In: Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Methodological support of social services, which carry out social assistance to families that are in difficult circumstances Науковий вісник Чернівецького університету (449). pp. 168-170.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Capitalization EXPERIENCE OF RESOURCE CENTERS FOR SOCIAL WORKERS In: Розвиток творчої особистості студента як суб'єкта професійної самоактуалізації: проблеми, пошук, тенденції, 22-23 ківтня 2009 року, Донецький національний технічний університет.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Methodological support preventive work of social pedagogues comprehensive schools In: Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, 9-10 квітня 2009 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Resource provision of specialist social Педагогічний альмах (4). pp. 199-202.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Organizational background of the activities of Recourse and Counseling Centers for Specialists of Social Sphere Вісник Запорізького національного університету (1). pp. 164-167.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Innovative psycho-pedagogical specialists providing professional self-improvement of social and educational activities Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя) (6). pp. 167-169.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Capitalization experience of resource centers for social workers Наукові праці Донецького національного технічного університету (3). pp. 68-71. ISSN 2077-6780

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Domestic and foreign experience of becoming resource centers Педагогічні науки та освіта: збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (4). pp. 239-248.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Features of the organization and activities of resource centers in the higher educational institutions of Russia Збірник наукових праць. Педагогічні науки (51). pp. 387-392.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2009) Use elements of Eidetics as one of the ways to improve the training of social educators Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 206-208.

This list was generated on Mon Jul 4 02:05:08 2022 EEST.