Items where Division is "Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2013) Features of formation of the ideological position of the individual in terms of children's association Колективна (двоосібна). Інститут проблем виховання НАПН України, м. Кіровоград.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2013) Social pedagogy in Ukraine: formation and development stages Сибирский педагогический журнал (6). pp. 183-188. ISSN 1813-4718

Безпалько, Ольга Володимирівна (2013) Stages of formation and development of social pedagogy in Ukraine Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: зб. наукових праць (17). pp. 49-58. ISSN КВ 8817

Безпалько, Ольга Володимирівна and Комар, І. М. (2013) Regularly support of the disabled children’s educational rights in Great Britain Вісник Чернігівського Національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (115). pp. 29-31.

Веретенко, Тетяна Григорівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2013) Problem healthsaving in higher education in preparing future social pedagogue / worker Педагогічні науки, 2 (11). pp. 252-256.

Денисюк, Олена Миколаївна and Веретенко, Тетяна Григорівна (2013) Introduction to speciality of Social pedagogy. НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка.

Журавель, Тетяна Василівна (2013) Zhuravel T. V. Stages of social and pedagogical work with juvenile inmates in correctional facilities Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 11 (270). pp. 144-152. ISSN 2227-2844

Журавель, Тетяна Василівна (2013) Соціально-педагогічна робота з профілактики насильства щодо дітей In: Соціальна педагогіка : навч. посібник. Серія "Альма-матер" . Академвидав, Київ, pp. 197-209. ISBN 978-617-572-056-1

Журавель, Тетяна Василівна (2013) Соціальна профілактика як напрям соціально-педагогічної діяльності In: Соціальна педагогіка : навч. посібник. Серія "Альма-матер" . Академвидав, Київ, pp. 85-101. ISBN 978-617-572-056-1

Журавель, Тетяна Василівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Веретенко, Тетяна Григорівна (2013) Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми в установах пенітенціарної системи In: Соціальна педагогіка : навч. посібник. Академвидав, pp. 217-236. ISBN 978-617-572-056-1

Журавель, Тетяна Василівна and Брусенко, Олена Леонідівна and Бєглова, Тетяна Сергіївна (2013) Організація роботи з попередження вживання психоактивних речовин серед учнівської та студентської молоді: методичні рекомендації ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», Київ. ISBN 978-617-7018-18-5

Журавель, Тетяна Василівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Строєва, Наталія Миколаївна and Замула, Сергій Юрійович (2013) Довідник для підлітків, які звільняються з виховних колоній щодо медико-соціальних та інших видів послуг на рівні громади ТОВ «Сільвер Стайл», Київ. ISBN 978-617-7018-16-1

Журавель, Тетяна Василівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Атрасевич, Катерина Олександрівна (2013) Зошит-конспект лідера-волонтера, залученого до програм профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки серед молоді: методичні матеріали ФО-П Буря О.Д., Київ. ISBN 978-617-7018-20-8

Журавель, Тетяна Василівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Шаровара, О.Г. (2013) «Зупинись! – Посміхнись!»: методичний посібник з профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації ФО-П Буря О.Д., Київ. ISBN 978-617-7018-19-2

Клішевич, Наталія Анатоліївна (2013) Forms of social-pedagogical work with teenagers with delinquent behaviour in different social institutions Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (19). pp. 80-83.

Красницька, Ольга Володимирівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 174-180.

Лях, Тетяна Леонідівна (2013) The professional identity of social workers Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 11 (270). pp. 96-101. ISSN 2227-2844

Лях, Тетяна Леонідівна (2013) Preparation of the future social workers to organize and conduct social assessment Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, 2. pp. 121-126.

Лях, Тетяна Леонідівна (2013) Planning involving volunteers as an important component of the volunteer program Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, (282) (23). pp. 206-213. ISSN 2227-2844

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Скіпальська, Галина Богданівна and Чорна, Ю.О. (2013) Guidelines on the organization of educational activities on HIV / AIDS and risk behavior among adolescents and young people in the institutions of the State Penitentiary Service ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», Київ. ISBN 978-617-7018-15-4

Лях, Тетяна Леонідівна and Паркер Роерден, Лора (2013) "Do not Laugh at Me: education and prevention program training sessions": Textbook for social workers, psychologists and educators YMCA, Київ. ISBN 978-966-8917-44-8

Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна (2013) Formation of professional culture of social services professionals Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (121). pp. 123-128.

Снітко, Марина Аркадіївна (2013) Training of social workers to forming safe teenagers' behavior in the Internet Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (30). pp. 254-257. ISSN 2308-5126

Снітко, Марина Аркадіївна (2013) The particularities of formation safe teenagers’ behaviour in the Internet in the international and national experience Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (11). pp. 107-112. ISSN 2227-2844

Спіріна, Тетяна Петрівна (2013) Training of social workers is in system of continuing education Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 11 (270). pp. 263-267. ISSN 2227-2844

Спіріна, Тетяна Петрівна (2013) Mentoring program marginalized populations Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка (1). pp. 132-137.

Спіріна, Тетяна Петрівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна (2013) Features training leaders in vocational school Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (12). pp. 110-121. ISSN 2227-2844

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2013) Training of future social workers for organizational and technological socio- educational work In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інноваціїї у вищій школі: проблеми та перспективи освіти і науки", 23-24 травня 2013 року, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2013) Culturological potential of promotional and information activities in the social sphere Современные проблемы развития и воспитания молодежи : материалы ІV междунар. наук.-практ. конф.. pp. 157-159.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2013) Social advertising, with its potential for society consolidation, as a basis for awareness-raising activities in the public sphere of Ukraine Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings : materials of the 3rd International scientific conference (New York, November 11-12, 2013). pp. 80-81.

This list was generated on Mon Jul 4 02:05:06 2022 EEST.