Items where Division is "Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 75.

Article

Безпалько, Ольга Володимирівна and Веретенко, Тетяна Григорівна (2014) Вплив полікультурної освіти на формування особистості сучасного студента Soucasna ukrajinistika: problem jazyka, literatury a kultury : sbornik vedeckych clanku (6). pp. 448-451. ISSN 0231-634X

Журавель, Тетяна Василівна and Піляєв, Андрій (2014) Упровадження методики «рівний – рівному» у програмах профілактики ВІЛ-інфекції на базі професійно-технічних навчальних закладів Здоровий спосіб життя – філософія ХХІ століття : матеріали Міжгалузевої міжрег. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 23 квітня 2014 р.). pp. 133-139.

Клішевич, Наталія Анатоліївна (2014) Вогники надії в очах людей, яким допомогли, – шалена мотивація творити добро Соціальний педагог. - Спецвипуск, 10 (94). pp. 33-35.

Клішевич, Наталія Анатоліївна (2014) Social and educational conditions of the adaptive organizational skills of adolescents in the personal development Наукові записки Малої академії наук України : зб.наук. пр. - (Серія «Педагогічні науки»). (6). pp. 152-159.

Клішевич, Наталія Анатоліївна (2014) Social-pedagogical conditions of organizational and adaptation abilities of teens in the process of self-becoming Наукові записки Малої академії наук України : зб.наук. пр. – (Серія «Педагогічні науки»). (5). pp. 165-171.

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Comics in prevention programs Соціальний педагог (1 (85)). pp. 4-11.

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Preparation of social teachers to social support for families who are raising children with HIV Актуальные проблемы социальной психологии: сб. науч. тр.. pp. 305-308. ISSN 978-985-541-186-5

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Reforms of social services in Ukraine Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : педагогічні науки, 287 (4). pp. 37-46. ISSN 2227-2844

Снітко, Марина Аркадіївна (2014) The current state of knowledge of parents about the teenagers' activities in the Internet Матеріали Всеукраїнского науково-практичного семінару "Соціально-педагогічна підтримка сім'ї з дитиною". pp. 72-73.

Снітко, Марина Аркадіївна (2014) Models of behavior of teenagers in the Internet Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (19). pp. 55-62.

Спіріна, Тетяна Петрівна and Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Formation of professional competence of professionals - social workers Модель развития современной науки: материалы X (L) Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам. pp. 37-42. ISSN 978-966-2788-43-3

Спіріна, Тетяна Петрівна and Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Formation of professional competence of specialists social workers pp. 37-42.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) On the question of the formation of a tolerant culture in the future professionals of the social sphere Наукові записки (132). pp. 216-219.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) Professional training of the social sphere in continuing education Актуальные проблемы социальной психологии (1). pp. 317-319.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) Formation of professional ethical foundations of future social workers Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: педагогічні науки (13). pp. 108-114. ISSN 2227-2844

Спіріна, Тетяна Петрівна and Зарюгіна, Ю.Є. (2014) Features of adaptation to first-year students of the learning environment in higher education Науковий вісник Ужгородського національного університету (32). pp. 182-184.

Спіріна, Тетяна Петрівна and Середа, Л.В. (2014) Theoretical foundations of trade problems in children in Ukraine Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (122). pp. 259-262.

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Мигашко, Євгенія Миколаївна (2014) INTEGRATION OF REFUGEES IN UKRAINIAN society as a social and pedagogical problems [Електронний ресурс] / Наукові здобутки студентів Інституту людини: зб. наук. праць студентів Інституту людини (2). ISSN -

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Прудковських, Юлія Сергіївна (2014) PROFESSIONAL SAMOROZVITOK of FUTURE SOCIAL TEACHERS AS SOCIALPEDAGOGICAL PROBLEM Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (2). pp. 88-90.

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Прудковських, Юлія Сергіївна (2014) Professional self-knowledgeandselfastheprofessional self-developmentoffuturesocialworkers. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевч (122). pp. 218-222.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2014) Development of information and educational materials in the implementation of advertising and information activities in the social sector Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 143-144.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2014) Social Advertising as a Framework for Performing Nonprofit Advertising and Informational Activity Activities in Ukraine 8ht International scientific conference "European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches". pp. 59-60. ISSN 978-3-944375-31-1

Conference or Workshop Item

Журавель, Тетяна Василівна and Грицай, Євгенія (2014) Попередження агресивної поведінки підлітків як наслідку насильства в сім'ї In: Соціально-педагогічна підтримка сім’ї з дитиною : матеріали Всеукраїнського наук.-практ. семінару, 20 березня 2014 року, Запоріжжя.

Журавель, Тетяна Василівна and Піляєв, Андрій (2014) Упровадження методики «рівний – рівному» у програмах профілактики ВІЛ-інфекції на базі професійно-технічних навчальних закладів In: Здоровий спосіб життя – філософія ХХІ століття : матеріали Міжгалузевої міжрег. наук.-практ. конф., 24 квітня 2014 року, Донецьк.

Журавель, Тетяна Василівна and Рогозна, Юлія (2014) Соціальна профілактика жорстокого поводження з дітьми серед батьків підлітків, які перебувають у конфлікті із законом In: Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 29-30 листопада 2014 року, Переяслав-Хмельницький.

Журавель, Тетяна Василівна and Труш, Анастасія Ігорівна (2014) Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки підлітків, які перебувають на обліку в кримінальній міліції у справах дітей In: Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 30-31 грудня 2014 року, Переяслав-Хмельницький.

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Reforms of social services in Ukraine In: VІI Міжнародна науково-практична конференція «Освіта України в Європейському вимірі: історія, сучасність, перспективи», 9-10 жовтня 2014 р., Луганськ.

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Volunteering as an opportunity for professional formation of future social workers In: VI Міжнародна науково-практична конференція, 15–16 травня 2014 р., НТУУ «КПІ».

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Preparation of social teachers to social support for families who are raising children with HIV In: Международная научная конференция «Педагогические проблемы социальной психологи», 31.01.2014, Мінськ.

Лях, Тетяна Леонідівна and Середа, Віктор Григорович (2014) The content, forms and methods of social and educational HIV / AIDS among street children In: Всеукраїнська наукова конференція «П’яті Сіверянські соціально-психологічні читання»., 29.10.2014, Чернігів.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) On the question of forming a tolerant culture of future specialists of social sphere In: ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція Проблеми професійного становлення майбутнього фахівця в умовах сучасного освітнього простору, м. Кіровоград.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) Preparation Professyonalnaya specialists sotsyalnoy sferы in the system continuously education In: Педагогические проблемы социальной психологи, г. Минск.

Спіріна, Тетяна Петрівна and Середа, Л.В. (2014) Theoretical foundations of trade problems in children in Ukraine In: П’яті Сіверянські соціально-психологічні читання, м. Чернігів.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2014) Stages of professional development of social workers in the system of continuous professional education In: міжнародна конференція „Актуальні питання теорії та практики соціальної роботи, 15 травня 2014 року, Луганськ.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2014) FEATURES training future professionals in the social sphere of lifelong education In: ІІ Міжнародна науково-практична ІНТЕРНЕТ-конференція «ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ», 23 травня 2014 року, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2014) Психолого-педагогічне забезпечення професійного самовдосконалення фахівців соціальної сфери In: Международная научная конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ», 31 січня 2014 року, УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Максима Танка».

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Прудковських, Юлія Сергіївна (2014) PROFESSIONAL self-development of future social workers as a social and educational problems In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» //, 30-31 травня 2014 року, «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Прудковських, Юлія Сергіївна (2014) Professional self-knowledge and self as the professional self-development of future social workers In: Всеукраїнська наукова конференція «П’яті сіверянські соціально-психологічні читання», 22 листопада 2014 рік, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка.

Book

Безпалько, Ольга Володимирівна and Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Веретенко, Тетяна Григорівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Єжова, Тетяна Євгенівна and Журавель, Тетяна Василівна and Зимівець, Наталія Володимирівна and Клішевич, Наталія Анатоліївна and Лях, Тетяна Леонідівна and Першко, Галина Олексіївна and Петрочко, Жанна Василівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Цюман, Тетяна Петрівна (2014) Social pedagogy Альмаматер . Академвидав, Київ, Україна. ISBN 978-966-8226-89-2

Веретенко, Тетяна Григорівна and Гриценко, Вікторія Анатоліївна (2014) Кожен з нас унікальний! Дніпропетровськ : ДНЗ "МВПУ ПІТ", Дніпропетровськ.

Журавель, Тетяна Василівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) Путівничок для підлітків: послуги профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки у місті Києві: довідник організацій, які протидіють поширенню ВІЛ/СНІДу та надають послуги підліткам ТО «СІЛЬВЕР СТАЙЛ», Київ. ISBN 978-617-7245-00-0

Журавель, Тетяна Василівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Зимівець, Наталія Володимирівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна (2014) Потенціал волонтерства та лідерства у здійсненні профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки на базі професійно-технічних навчальних закладів: навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, соціальних працівників, вихователів, фахівців, які здійснюють соціальну профілактику ФО-П Буря О.Д., Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Пилипас, Юлія Віталіївна and Христова, Ганна (2014) Запобігання насильству в сім’ї у діяльності фахівців соціальної сфери: навчально-методичний посібник ТОВ Видавничий дім«КАЛИТА», Київ. ISBN 978-617-7152-14-8

Журавель, Тетяна Василівна and Пилипас, Юлія Віталіївна and Христова, Ганна (2014) Програма підготовки працівників органів внутрішніх справ з питань попередження насильства щодо жінок. Тренінговий модуль ТОВ Видавничий дім«КАЛИТА», Київ. ISBN 978-617-7152-18-6

Журавель, Тетяна Василівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Самусь, Валентина and Соловйова, Олена and Строєва, Наталія Миколаївна (2014) Профілактика вживання наркотиків серед учнівської та студентської молоді: методичний посібник ФО-П Буря О.Д., Київ. ISBN 978-617-7018-23-9

Журавель, Тетяна Василівна and Христова, Ганна and Пилипас, Юлія Віталіївна (2014) Програма підготовки працівників закладів охорони здоров’я з питань попередження насильства щодо жінок ТОВ "Видавничий дім "КАЛИТА", Київ. ISBN 978-617-7152-21-6

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) Guide services for adolescents on prevention of risk behavior and HIV infection in Kiev ФО-П Буря О.Д., Київ. ISBN 978-966-97430-3-9

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2014) Entering into speciality: social work. Module 2 Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, Київ.

Thesis

Снітко, Марина Аркадіївна (2014) Social-pedagogical conditions of formation of teenagers’ safe behavior on the Internet PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Безпалько, Ольга Володимирівна (2014) Соціальна педагогіка [Teaching Resource]

Безпалько, Ольга Володимирівна and Веретенко, Тетяна Григорівна and Петрочко, Жанна Василівна (2014) Актуальні проблеми соціальної педагогіки [Teaching Resource]

Безпалько, Ольга Володимирівна and Зимівець, Наталія Володимирівна (2014) Соціальне проектування [Teaching Resource]

Веретенко, Тетяна Григорівна (2014) Основи соціально-педагогічних досліджень [Teaching Resource]

Веретенко, Тетяна Григорівна (2014) Методи та організація соціальних досліджень [Teaching Resource]

Веретенко, Тетяна Григорівна (2014) Методологія соціально-педагогічного дослідження [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2014) Робоча програма «Основи сімейного виховання» для студентів за напрямом підготовки «Корекційна освіта. Логопедія» [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей» для студентів за спеціальністю «Соціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи сімейного виховання". [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2014) Робоча навчальна програма "Вступ до спеціальності: соціальна педагогіка" [Teaching Resource]

Клішевич, Наталія Анатоліївна (2014) Історія соціальної роботи [Teaching Resource]

Клішевич, Наталія Анатоліївна (2014) Історія соціально-педагогічної роботи [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Social expert [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) The methodology of the social and educational training [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Methods of volunteering [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) Соціалізація особистості [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) Соціалізація особистості [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) Соціалізація особистості [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) Інноваційні моделі надання соціальних послуг [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) Етика соціально-педагогічної діяльності [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2014) Methods of a socialeducate work [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2014) Social work in the field of employment of population [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2014) Theory of social work [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2014) Organizaciyno-tekhnologichne providing of socialpedagogical work [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2014) Entering into speciality [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Журавель, Тетяна Василівна (2014) Training of communicativeness [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Jun 29 02:08:56 2022 EEST.