Items where Division is "Кафедра інформатики" and Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | А | Б | В | Г | К | М | Н | С | У | Х
Number of items: 37.

B

Bushma, A.V. (2010) Modelling of bicyclic excitation of the LED scale In: VІ international conference «Modern information and telecommunication technologies» / VІ международная научно-техническая конференция «Современные информационно-коммуникационные технологии» (COMІNFO’2010), 2010. october, 4-8 / 4-8 жовтня 2010 р., Лівадія, Крим, Україна / Livadia, Crimea, Ukraine.

А

Абрамов, Вадим Олексійович (2010) Використання макета комп'ютерної мережі в навчальному процесі In: Всеукраїнської наук.-практ.конфер. «Освіта в інформаційному суспільстві:до 25-річчя шкільної інформатики» , 13-14 травня 2010 р., Київ.

Абрамов, Вадим Олексійович and Чегренец, Владимир Міхайлович (2010) Computer networks: a tutorial. Київський університет ім. Б. Гринченка, Київ.

Б

Бессалов, Анатолій Володимирович and Неласая, Анна Викторовна (2010) Изоморфизм дивизоров и пар точек гиперєллиптической кривой рода два Прикладная радиоэлектроника (3). pp. 418-420. ISSN 1727-1290

Бессалов, Анатолій Володимирович and Третьяков, Денис Борисович (2010) Представление элементов якобиана гиперэллиптической кривой рода два Сучасний захист інформації (4). pp. 122-126.

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі Фізика та астрономія в школі (4). pp. 39-41.

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) Використання інноваційних інформаційних технологій навчання у підготовці фахівців напряму підготовки «Педагогічна освіта» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики", 13-14 травня 2010 р.. pp. 125-128.

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) Тестовий контроль як засіб вимірювання навчальних досягнень студентів Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції //збірник наукових праць (16). pp. 76-78.

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) [Teaching Resource]

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі Електронний збірник наукових праць "Вісник психології і педагогіки" (2).

Бушма, Олександр Володимирович (2010) Information security in systems of data output in the visual form In: VІ international conference «Modern information and telecommunication technologies» / VІ международная научно-техническая конференция «Современные информационно-коммуникационные технологии» (COMІNFO’2010), 2010. october, 4-8 / 4-8 жовтня 2010 р., Лівадія, Крим, Україна / Livadia, Crimea, Ukraine.

Бушма, Олександр Володимирович (2010) Functional protection of the visual information at ergatic systems with bar graph data representation Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова (2). pp. 8-15. ISSN 0131-8675

В

Василевич, Леонід Федорович and Клятченко, Ярослав Михайлович and Михайлюк, Антон Юрійович and Михайлюк, Олена Станіславівна and Огнівчук, Леся Миколаївна and Тарасенко, Володимир Петрович (2010) Functional-oriented design information and analytical systems. Sensitivity analysis and stability general performance indicator Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. pp. 12-23.

Г

Гончаренко, П.С. and Заболотня, Т.М. and Михайлюк, Антон Юрійович and Тарасенко, Володимир Петрович (2010) Organizing software for orfokorektora tekstooriyentovanoyi information-analytical system Штучний інтелект (3). pp. 184-190. ISSN 1561-5359

Гончаренко, П.С. and Заболотня, Т.М. and Михайлюк, Антон Юрійович and Тарасенко, Володимир Петрович (2010) Organizing software for orfokorektora tekstooriyentovanoyi information-analytical system Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ-2010. pp. 188-192.

К

Киселюк, М.П. and Власенко, А.И. and Генцарь, П.А. and Вуйчик, Н.В. and Заяц, Н.С. and Кругленко , И.В. and Литвин, Оксана Степанівна and Криськов, Ц.А. (2010) Optical properties of thin films GaSe/n-Si(111) Физика и техника полупроводников, 44 (8). pp. 1046-1049. ISSN 0015-3222

Киселюк, М.П. and Власенко, О.І. and Генцарь, П.О. and Вуйчик, Н.В. and Заяц, М.С. and Кругленко, І.В. and Литвин, Оксана Степанівна and Криськов, Ц.А. (2010) Reflection GaSe/n-Si (100) and GaSe/n-Si (111) Thin Films Фізика і хімія твердого тіла, 11 (3). pp. 604-609. ISSN 1729-4428

Клятченко, Ярослав Михайлович and Тарасенко, Володимир Петрович and Тесленко, Олександр Кирилович and Михайлюк, Антон Юрійович (2010) Teams of specialized processor on FPGA for adaptive comparison information objects Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 7 (48). pp. 220-224. ISSN 1814-4225

М

Михайлюк, Антон Юрійович and Замятін, Денис Станіславович and Петрашенко, Андрій Васильович (2010) Problems ordering of data in unstructured textual repositories Вісник університету «Україна». Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика (8). pp. 88-91. ISSN 0204-3572

Михайлюк, Антон Юрійович and Огнівчук, Леся Миколаївна and Сніжко, Микола Васильович (2010) Technology introduction of new information and analytical systems in the learning process Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 56 -62.

Михайлюк, Антон Юрійович and Петрашенко, Андрій Васильович and Замятін, Денис Станіславович (2010) The Method of Unstructured Text-Based Warehouses Systematization Based on Composite Attributes Розподіленні комп'ютерні системи, 1. pp. 86-88.

Молчанов, Ігор Миколайович and Мова, В.И. and Стрюченко, В.А. (2010) Intelligent Workstation inparkom - the means of research and automatic creation of programs for parallel computing of scientific and engineering problems In: Международная конференция «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы» ИИ-2010"", 20 — 24 сентября 2010 г, Ялта, Украина.

Морзе, Наталія Вікторівна (2010) Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом при навчанні? Комп’ютер у школі та сім’ї (6). pp. 10-14. ISSN 2307-9851

Морзе, Наталія Вікторівна (2010) Інформатичні компетентності професора – міф чи реальність? Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова (9).

Морзе, Наталія Вікторівна and Ігнатенко, Олександр Володимирович (2010) Methodical features of webinars, as an innovative technology of training Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць (4). pp. 38-48.

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2010) Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів In: Міжнародна науково-практична конференція «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві», 26-29 травня 2010 року, Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2010) Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць (22). pp. 303-306.

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2010) Інформатика: підручник для 10 класу УВЦ «Школяр», Київ.

Морзе, Наталія Вікторівна and Глазунова, Олена Григорівна (2010) Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у системі заочної освіти Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць (4). pp. 20-38.

Морзе, Наталія Вікторівна and Золочевська, Марина Володимирівна (2010) Methodical training of future teachers to apply information technology research methods in schooling Інформаційні технології і засоби навчання (3). ISSN 2076-8184

Н

Носенко, Тетяна Іванівна (2010) Social networking service Google-group teaching and pedagogical activity Моделирование в прикладных научных исследованиях. pp. 50-51.

Носенко, Тетяна Іванівна and Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович (2010) SMART Board interactive complex in the educational process Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Носенко, Тетяна Іванівна and Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович (2010) Professional (assistant) and research practice: a teaching aid for the specialty "Informatics" (educational qualification level "master") Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Носенко, Тетяна Іванівна and Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович (2010) Final qualifying work of the master (expert) Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

С

Сергиенко, Иван Васильевич and Молчанов, Ігор Миколайович and Химич, Александр Николаевич (2010) Intelligent Technologies for High Performance Computing Международный научно-теоретический журнал "Кибернетика и системный анализ" (5). pp. 164-176. ISSN 0023-1274

У

Умрик, Марія Анатоліївна and Рамський, Юрій (2010) Control and self-control over the execution of students' independent work in distance learning Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно–орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць. (8(5)). pp. 134-138.

Х

Хомченко, В.С. and Кушниренко, В.И and Папуша, В.П. and Савин, А.К. and Литвин, Оксана Степанівна (2010) Luminescent and optical properties of ZnO–Ag films Физика и техника полупроводников, 44 (5). pp. 713-718. ISSN 0015-3222

This list was generated on Sat Dec 4 02:05:17 2021 EET.