Items where Division is "Кафедра всесвітньої історії" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 26.

Брайчевська, Олена Андріївна (2015) Сербські народні пісні як відображення історії етносу Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки., 342 (9). pp. 47-53. ISSN 2076-5908

Брайчевська, Олена Андріївна (2015) Роль ООН у вирішенні міжнародних міграційних проблем In: Тези Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 70 річниці заснування ООН "Сильна ООН - кращий світ" м.Київ, 22 жовтня 2015 року, с.10-12.

Голованов, Сергій Олександрович (2015) Історія світової культури [Teaching Resource]

Гольцов, Андрій Геннадійович (2015) The Geopolitics of the Russian Federation in the Post-Soviet Space Наукові праці МАУП (1). pp. 18-25.

Гольцов, Андрій Геннадійович (2015) The Geopolitics of the Russian Federation in the Post-Soviet Space Наукові праці МАУП (1). pp. 18-25.

Гольцов, Андрій Геннадійович (2015) Neo-imperial Geopolitics in Latin America and the Caribbean: Current Problems and Perspectives Вестник СПбГУ. Сер. 6. Политология. Международные отношения (3). pp. 113-126. ISSN 2411-121X

Гольцов, Андрій Геннадійович (2015) The Geopolitics of the Russian Federation in the Post-Soviet Space Наукові праці МАУП (1). pp. 18-25.

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Проект вищої жіночої освіти в інтелектуальному середовищі києва другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: гендерний вимір Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 78-89.

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Робоча навчальна програма «Історіографія всесвітньої історії» для студентів за спеціальністю 8.02030201 Історія [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Робоча навчальна програма «Новітня історія країн Європи і Америки» для студентів за спеціальністю 6.02030201 Історія [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Зарубіжна історіографія всесвітньої історії. Навчальний посібник для спеціальності "історія" Чабаненко Ю. А., Черкаси. ISBN 978-966-920-015-0

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Гендерний вимір Великої війни: фінал емансипації жіноцтва Гендерна політика міст : історія і сучасність : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 6 – 7 жовтня 2015 р.. pp. 58-62. ISSN ISBN 978-966-695-379-0

Драч, Оксана Олександрівна (2015) «Нова історична наука» в США після Другої світової війни: напрямки і представники Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Р. Г.Калитчак, З. М. Зазуляк.. pp. 516-525.

Драч, Оксана Олександрівна (2015) The scientific formation of the Women History in the West: achievements and perspectives Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. 2014, 342 (9). pp. 5-11. ISSN 2076-5908

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Woman history and «anthropological turn» in humanitarian science: reflections about tasks and methods Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. (10). pp. 65-69.

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Повсякдення курсисток вищої жіночої школи в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) NAD WІSŁĄ І DNІEPREM. Polska і Ukraіna w przestrzenі еurazіjskіej – przeszłość і teraźnіejszość. (4). pp. 110-117.

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Слухачка вищих жіночих курсів другої половини ХІХ ст.: формування образу крізь призму гендерного аналізу Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особис­ тості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. pp. 5-16.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2015) Development of trading and ekonomic education in Ukraine in 1939-1941 Київські історичні студії (1). pp. 67-72.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2015) Споживання спиртних напоїв у Київській губернії в ХІХ ст Наукові записки. Серія: Історичні науки. (22). pp. 124-131.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2015) У пошуках вибору: безальтернативність Україна-Цивілізація (3). pp. 29-35.

Саган, Галина Василівна (2015) Interchurch contacts as part of cultural cooperation between the USSR and SFRY (1950-80-ies years) Вісник Черкаського університету. Серія. Історичні науки. (29). pp. 23-30. ISSN 2076-5908, 2076-586X

Санжарова, Галина Федорівна (2015) Авіньонські папи і налогова складова церковних фінансів в XIV столітті In: IX Международная научная конференция «Історія торгівлі, податків та мита», 29-30 жовтня 2015 р., Дніпропетровськ (НАН України, Інститут історії України, МОН України, РНЦ Всесвітньої митної організації Університет митної справи та фінансів, Академія соціальних наук України).

Санжарова, Галина Федорівна (2015) До питання щодо соціально-політичних поглядів Христини Пізанської Грані історії: збірник наукових праць (8). pp. 198-207. ISSN 978-9668469-54-2

Санжарова, Галина Федорівна and Санжаров, Валерій Анатолійович (2015) Walking away from traditions of medieval chronics: topos and novations in historical works of Christina de Pizan In: XXIV міжнародна наукова конференція “Мова і культура” імені проф.Сергія Бураго, 22-25 червня 2015 р., Київ: Інститут філології Київського Національного університету ім.Тараса Шевченка.

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2015) Ініціатива Альянс цивілізацій як інструмент превентивної діяльності ООН In: Міжнародна науково-практична конференція присвячена 70 річниці заснування ООН "Сильна ООН - кращий світ", 22 жовтня 2015 р., Дипломатична академія України.

Срібняк, Ігор Володимирович (2015) UGA Interned Soldiers in the Josefov Camp (Czechoslovakia) in 1921-1922: Conditions of Stay and Sanitary Дриновський збірник. (VIII). pp. 196-211. ISSN 978-954-322-848-5

This list was generated on Fri Apr 19 02:05:17 2024 EEST.