Items where Division is "Кафедра германської філології" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | Г | З | К | М | С | Т | Ш
Number of items: 68.

І

Ільчук, Ольга Андріївна (2019) Conceptual and lexical metonymic models of the derivative suffixal nouns of the modern German language Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (12). pp. 56-59. ISSN 2311-2425

Ільчук, Ольга Андріївна (2019) Теоретична фонетика (німецька мова) 2 курс [Teaching Resource]

Б

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна and Говорун, Надія Володимирівна (2019) Linguistic Studies: General Linguistics. The History of Linguistic Studies [Teaching Resource]

Г

Гайдаш, Анна Владиславівна (2019) Особенности межпоколенческого конфликта в пьесе Х.Фута «Путешествие в Баунтифул» (1953) Сборник статей по итогам IV-й международной конференции «Язык и действительность. Научные чтения на кафедре романских языков им. В.Г. Гака», 3. pp. 73-79. ISSN 978-5-9973-2141-3

Гайдаш, Анна Владиславівна (2019) The representations of late adulthood in Chekhov's dramas Inskrypcje. Półrocznik, VII (12(1)). pp. 109-116. ISSN 2300-3243

Гайдаш, Анна Владиславівна (2019) Перекладацький аналіз тексту та редагування (5-6 семестри) [Teaching Resource]

Гайдаш, Анна Владиславівна (2019) Перекладацький аналіз тексту (7 семестр) [Teaching Resource]

Гайдаш, Анна Владиславівна (2019) Перекладацький аналіз тексту та редагування (3-4 семестри) [Teaching Resource]

Гайдаш, Анна Владиславівна (2019) Діахронічна перспектива дискурсу старіння в літературі Західної Європи та США Вісник університету імені Альфреда Нобеля, 2 (18). pp. 8-27. ISSN 2523-4463

Говорун, Надія Володимирівна (2019) Curricular practical training on English specialisation [Teaching Resource]

Говорун, Надія Володимирівна (2019) Curricular practical training on English specialisation [Teaching Resource]

Говорун, Надія Володимирівна (2019) Graduate practical training [Teaching Resource]

Говорун, Надія Володимирівна (2019) Spoken and Written English Practice: Course Syllabus [Teaching Resource]

Городілова, Т.М. (2019) Practical translation course of the German language [Teaching Resource]

Городілова, Т.М. (2019) History of the German Language [Teaching Resource]

З

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Теоретичний курс (німецька мова) [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2019) Робоча навчальна програма "Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (німецької)" [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (німецької) [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Лексикологія (німецька мова)” [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Теоретичний курс (німецька мова) [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Критичне й аналітичне читання німецькою мовою" 2 курс (заочна) [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Практичний переклад німецької мови" 3 курс [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2019) Робоча навчальна програма "Практична німецька мова і переклад" 3 курс [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення" (Німецька), 4 курс [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Поглиблений курс німецької мови” 3 курс [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Поглиблений курс німецької мови» 2 курс [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Практична граматика" 2 курс [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна and Городілова, Тетяна Миколаївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Практична німецька мова і переклад 3 курс заочна форма [Teaching Resource]

К

Кадубовська, Світлана Сергіївна (2019) Критичне й аналітичне читання німецькою мовою (2 курс) [Teaching Resource]

Кадубовська, Світлана Сергіївна (2019) Практична фонетика (німецька мова) [Teaching Resource]

Кадубовська, Світлана Сергіївна (2019) Практична граматика (німецька мова) [Teaching Resource]

Кадубовська, Світлана Сергіївна (2019) Критичне й аналітичне читання німецькою мовою [Teaching Resource]

Калитюк, Лілія Петрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретична граматика англійської мови" [Teaching Resource]

Колесник, Олександр Сергійович (2019) Typology of alternative worlds: myth-oriented semiotics Studia philologica Філологічні студії (12). pp. 30-37. ISSN 2311-2425

Колесник, Олександр Сергійович (2019) Existential Phenomena in Language and Mythic Space Мовні і концептуальні картини світу (65 (1)). pp. 77-87. ISSN 2520-6397

Колесник, Олександр Сергійович (2019) The concept of FREEDOM in European linguo-cultures Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. (41). pp. 110-114. ISSN 2409-1154

Колесник, Олександр Сергійович (2019) The cognitive premises of myth-oriented semiosis Cognitive Studies | Études cognitives (19). ISSN 2392-2397

Колесник, Олександр Сергійович (2019) Linguo-semiotics of "Gender mythology" Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2019 року). pp. 164-166.

М

Мартіросян, Олена Іванівна and Порошина, Валентина Дмитрівна and Купрій, Тетяна Георгіївна (2019) Історіографія розвитку вищої освіти України в 1920-х-2007-х рр.: вітчизняний історико-педагогічний аспект Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (142). pp. 155-163. ISSN 2310-371Х

Мартіросян, Олена Іванівна and Порошина, Валентина Дмитрівна and Купрій, Тетяна Георгіївна (2019) The Ukrainian state is in modern geopolitical space: national safety and problems of unity Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова] (144). pp. 140-147.

Мартіросян, Олена Іванівна and Порошина, Валентина Дмитрівна and Купрій, Тетяна Георгіївна (2019) Українство як слов'янський феномен і частина світової цивілізації: історичні традиції та культурна спадщина Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова (143). pp. 16-123.

С

Смiтюк, Iнна Леонiдiвна (2019) Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) для студентів спецiальностi: III курс (iталiйська) (французька) [Teaching Resource]

Смітюк, Інна Леонідівна (2019) Практика усного та писемного мовлення(англійська мова) японці 2 курс 2019 [Teaching Resource]

Смітюк, Інна Леонідівна (2019) Практикум англійської мови (для магістрів 6 курс) [Teaching Resource]

Т

Торговець, Юлія Іванівна (2019) Peculiarities of epithets functioning in the short stories by H. P. Lovecraft Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (12). pp. 46-50. ISSN 2311-2425

Торговець, Юлія Іванівна (2019) Peculiarities of quasi-quotations functioning in modern english graffiti Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (30(69)). pp. 93-98. ISSN 2663-6069

Тугай, Олександра Миколаївна (2019) Realization of Early Modern English functional sentence perspective Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. (42(1)). pp. 160-167. ISSN 2409-1154

Тугай, Олександра Миколаївна (2019) Функціональна перспектива як організація ранньоновоанглійського речення Розвиток філології та лінгвістики на сучасному історичному етапі. Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 13-14 грудня 2019 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019.. pp. 56-61.

Тугай, Олександра Миколаївна (2019) Pragmatic potential of early modern english sentence with clausal complementation Закарпатські філологічні студії, 10 (2). pp. 28-36. ISSN 2524-0390

Тугай, Олександра Миколаївна (2019) The study of complementary complexes in modern grammar schools Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. праць. Київський універистет імені Бориса Грінченка, 13. pp. 75-86. ISSN 2311-2425

Тугай, Олександра Миколаївна (2019) Language shifts of English clausal complementation framework in a historical perspective Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 30(69) (4, ч.1). pp. 75-85. ISSN 2663-6069

Тугай, Олександра Миколаївна (2019) Концепція генеративної лінгвістики у сучасних мовознавчих студіях. Львівський науковий форум. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку сучасної науки та освіти" 13-14 листопада 2019 (частина IV). pp. 63-66.

Тугай, Олександра Миколаївна (2019) Object control interpretations with volitional verbs in infinitive complexes of Early Modern English Science and Education a New Dimension. Philology (210). pp. 70-76. ISSN 2308-1996

Тугай, Олександра Миколаївна (2019) Інтерпретація об’єктної дієслівної клаузальної комплементації в термінах Ікс-штрих теорії Матеріали науково-практичної міжнародної конференції "Філологія та лінгвістика у сучасному світі".

Ш

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2019) Scientific German [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2019) Scientific German [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2019) Literature of German-speaking countries [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2019) Methods of using the mental predictions of the state in the semantic structure of expression Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 3 (23). pp. 1-187. ISSN 2308-4855

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2019) Higher education linguistics [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2019) Lexicology (German) [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2019) Stylistics (German) [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2019) Theoretical Grammar (German) [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2019) history of the German language [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2019) Higher education linguistics [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2019) Syntactic models of protocategorial constructions of the reverse state in old Germanic languages Молодий вчений, 11 (75). pp. 151-300. ISSN 2313-2167

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2019) Model of the Category of State as "fuzzy multiplicity": categorical focus of qualitativity Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр., 1 (13). pp. 7-135. ISSN 2311-2425

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2019) Talk German with each other! [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2019) Typology of the structures of the active state of the ancient german languages of different areas Науковий вісник Херсонського державного університету, 1 (35). pp. 1-129. ISSN 2413-3337

This list was generated on Sat Feb 4 02:04:29 2023 EET.