Items where Division is "Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | К | М | С | Т
Number of items: 23.

Б

Брайчевська, Олена Андріївна (2016) Theme 10. Canada. In: Туристичне країнознавство: навчальний посібник. ОЛДІ-ПЛЮС, Херсон, pp. 398-437. ISBN 978-966-289-102-7

Брайчевська, Олена Андріївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Університетські студії": Модуль: Вступ до спеціальності". Спеціальність: 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Освітня програма "Країнознавство" [Teaching Resource]

Брайчевська, Олена Андріївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Дипломатичний протокол та етикет". Напрям підготовки 6.030205 Країнознавство",6.030204 "Міжнародна інформація" [Teaching Resource]

В

Виговська, Ольга Сергіївна (2016) Theory and practice of international negotiations [Teaching Resource]

К

Кобилянська, Людмила Миколаївна (2016) Удосконалення механізмів взаємодії міжнародних фінансових організацій в умовах глобалізації In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку", 21 жовтня 2016 р., Миколаїв, МНУ імені В.О. Сухомлинського.

Кобилянська, Людмила Миколаївна (2016) Сучасне бізнес-середовище для підприємств малого і середнього бізнесу в Україні In: Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності", 20-21 квітня 2016 р., Черкаси, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту.

Кобилянська, Людмила Миколаївна (2016) The current problems of the institutional framework of the international financial system Економіка та суспільство (3). pp. 37-43. ISSN 2524-0072

М

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2016) Вища торговельно-економічна освіта в Україні у 1941–1945 рр. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету (3). pp. 115-134. ISSN 1727-9313

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2016) Українська мережа державної вищої торгівельної освіти 1946-1953 рр. In: Global Challenges of National Economies Development=Глобалізаційні виклики розвитку національних економік, 19 жовтня 2016 р., Київський національний торговельно-економічний університет.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2016) Global information security: new challenges of the moral crisis In: Україна в процесах глобального інформацїйного обміну, 26-27 травня 2016 р., Національний університет «Львівська політехніка» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук Кафедра міжнародної інформації.

С

Севрюков, Денис Георгійович (2016) Історія вчень про державу та право [Teaching Resource]

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2016) International security [Teaching Resource]

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2016) The hybrid war against Ukraine as a key instrument of Russian policy in the XXI century Університет: науковий історико-філософський журнал (1-2).

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2016) Аналіз зовнішньої політики: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2016) [Teaching Resource]

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2016) - [Teaching Resource]

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2016) - [Teaching Resource]

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2016) Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці [Teaching Resource]

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2016) Політичний аналіз [Teaching Resource]

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2016) Зовнішня політика України [Teaching Resource]

Слюсаренко, Ірина Юріївна and Слюсаренко, Павло Миколайович (2016) Halford Jonh Mackinder (1861-1947) - scholar, politician, statsman In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі", Київ - Переяслав-Хмельницький, 20-21 травня 2016 р..

Т

Тимченко, Ліліана Олексіївна (2016) The concept of "indigenous people" in modern international law (on the example of karaites) Європейський політико-правовий дискурс, Vol. 3, Issue 6, 2016. - P. 7 – 16. (3). pp. 7-16.

This list was generated on Fri May 24 02:05:18 2024 EEST.