Items where Division is "Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | А | Б | З | К | М | С | Ш | Я
Number of items: 19.

K

Kushnir, A.O. (2016) Робоча програма Практика усного і писемного мовлення для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)- 3 курс [Teaching Resource]

А

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2016) Формування навичок іншомовного професійного діалогічного мовлення із застосуванням елементів ділової гри Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішіх зносин (3 червня 2016 рік, Дипломатична академія України при МЗС України). pp. 63-66. ISSN 978-617-7037-08-7

Б

Бабенко, Валерія Олегівна (2016) THE TEXT SPACE OF THE ITALIAN DRAMA IN ХІХ–ХХ CENTURY AND ITS DOMINANT PRIORITIES Синопсис: текст, контекст, медіа, 16 (4). ISSN 2311-259X

Бабенко, Валерія Олегівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Література італійськомовних країн» [Teaching Resource]

Борисенко, Оксана Анатоліївна and Висоцька, Соломія Сергіївна (2016) Reflecting on Reserves: Ukrainian Perspective (Reforming English Instruction at Ukrainian Universities) Discurso Literario. pp. 157-171. ISSN 2311-6021

З

Зверева, Марина Анатоліївна (2016) The working program on the academic discipline "The Second Foreign Language (French)" [Teaching Resource]

Зверева, Марина Анатоліївна (2016) The working program on the academic discipline "Communicational strategies of the French language" for fifth-year students [Teaching Resource]

Зверева, Марина Анатоліївна (2016) The working program on the academic discipline «Stylistics» (French language) [Teaching Resource]

Зверева, Марина Анатоліївна (2016) The working program on the academic discipline «Critical Reading in French» for second-year students [Teaching Resource]

Зверева, Марина Анатоліївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни “Критичне читання французькою мовою” для студентів 3 курсу [Teaching Resource]

Зверева, Марина Анатоліївна (2016) The working program on the academic discipline «Special course on the second foreign language (French)» [Teaching Resource]

Зверева, Марина Анатоліївна (2016) The working program on the academic discipline «Practical French» [Teaching Resource]

К

Кушнір, Анна Олегівна (2016) Woman as the narrative subject and Spanish society: social roles in diachronic aspect. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». ISSN 2409-1154

М

Мікіна, Олена Геннадіївна (2016) Greco-Latin language contacts through the prism of semantic evolution Парадигма пізнання: гуманітарні питання (8 (19)). pp. 72-89. ISSN 2312-4466

С

Санжарова, Галина Федорівна (2016) Вплив реалій часу на літературну творчість, суспільну позицію і історичний дискурс Христини Пізанської II Таврійські філологічні читання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 50-53. ISSN 978-966-916-115-4

Санжарова, Галина Федорівна (2016) Робоча программа навчальної дисципліни "Латинська мова" для студентів першого курсу спеціальність 035 "Філологія" спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно) спеціалізація 035.05 романські мови і літератури (переклад включно) освітня програма мова і література (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська) освітній уровень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Ш

Шталтовна, Юлія Анатоліївна and Копитіна, Анастасія Сергіївна (2016) Робоча програма з «Другої іноземної мови (французької) для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030202 «Міжнародна інформація», галузі знань 0203 Міжнародні відносини [Teaching Resource]

Шталтовна, Юлія Анатоліївна and Копитіна, Анастасія Сергіївна and Shtaltovna, Yuliya (2016) "French as Second Foreign Language" Syllabus for 2nd - year students of 6.030202 International Information course / 0203 International Relations [Teaching Resource]

Я

Ярова, Яна Станіславівна (2016) Syllabus of the course " Communicative practice in Italian" [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Feb 7 02:05:22 2023 EET.