Items where Division is "НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | К | Ш
Number of items: 26.

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Technology of formation literary competence of the future, philologists teachers in the system of professional practice Українська мова і література в школі (3). pp. 40-45.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Literary Study of Local Lore in System of Vocational Training of the Teacher of Ukrainian and Literature Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (24). pp. 91-101. ISSN 2227-2844

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Innovative technologies in training future teachers literary Ukrainian language and literature Инновационные технологии в образовании. Материалы ІХ Международной научно-практической конференции. pp. 207-215.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Retrospective formation of literary competence teacher: study of periodizatsiyi istorichnoho Вісник Чернігівського національного університету. Серія: педагогічні науки (Вип100). pp. 20-27.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Innovations in formation literary competence of future philologists Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6). pp. 391-402.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Formation of literary competence of future teachers, philologists in the system of professional practice The value system of modern society. materials digest of the internacional Scientific and practical Conference and the 1 stage of Research Analytics Championships in sociological, psychological and pedagogical sciences. (London, January 19-January 23,2012). pp. 57-60.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Literary competence teacher of Ukrainian language and literaturein the light of scientific approaches Українська мова і література в школі (8). pp. 32-37.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Literary competence teacher of Ukrainian language and literature in the context of scientific approaches Реалізація компетентнісного підходу в системі професійної освіти педагога. pp. 31-36.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) The role and importance in shaping the courses of literary competence of the future teacher philologist Педагогічна освіта: теорія і практика (10). pp. 109-116.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Training course "literary competence teacher of Ukrainian language and literature" Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету. Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2011 рік. pp. 38-40.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Methodological tools technologies of literary competence of future teachers Ukrainian language and literature Проблеми підготовки сучасного вчителя (6). pp. 8-19.

В

Воротникова, Ірина Павлівна (2012) Educational portal as a part of educational information environment of the region postgraduate Education Особистість в єдиному освітньому просторі : зб. наук. тез ; наук. ред.: В. В. Пашков, В. В. Савін, А. І. Павленко (Том 1). pp. 387-391.

Воротникова, Ірина Павлівна (2012) Упроваждення інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів СПД Рєзніков В.С., Луганськ. ISBN 978-617-509-231-6

К

Ковальчук, Василь Іванович (2012) The content and structure of pedagogical skills master of apprenticeship VET. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (№6). pp. 39-44.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Urgency of implementation of innovative approaches to the educational process in vocational school. Збірка статей науково-практичної конференції "Інновації, творчість-інвестування в майбутнє". pp. 18-22.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) The essence of pedagogical skills master of apprenticeship vocational school. Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націє творення: тези доповідей Всеукраїнської наукова-практичної конференції, 20 квітня 2012 р.. pp. 51-53.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Structural components of pedagogical skill masters of vocational training vocational and technical school. Инновационные технологии в образовании: Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в образовании», 27-29 сентября 2012 г., г. Ялта. . pp. 214-216.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Formulation of the problem of teacher skills master of apprenticeship vocational institutions in post-graduate education Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (24(77)). pp. 352-359.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) The corporate culture of the institution Шкільний світ. ISBN 978-966-451-000-1

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Day care: measures scenarios Бібліотека Шкільного світу . Шкільний світ. ISBN 978-966-451-000-1;978-966-2757-11-8

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Organization of a training Шкільний світ. ISBN 978-966-451-000-1;978-966-2757-08-8

Ковальчук, Василь Іванович and Шапаренко, Галина Василівна and Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Organization of the experimental work in preschool and secondary schools Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Ковальчук, Василь Іванович and Шапаренко, Галина Василівна and Базиль, Людмила Олександрівна and Терпило, Юлія Вікторівна (2012) Pedagogical experiment in education [Teaching Resource]

Ш

Шапаренко, Галина Василівна (2012) Have the right to have the right: introduction of a model inclusive schooling in pre-school and general educational institutions of the capital Управління освітою (1). pp. 15-18.

Шапаренко, Галина Василівна (2012) School of full year of study: from experience of work general educational institutions [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2012) The peculiarities of valeoinstructions as a determinant of personality’s psychological health in adulthood Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Психологічні науки, 2 (103). pp. 178-181.

This list was generated on Mon May 20 02:04:28 2024 EEST.