Items where Division is "НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: I | І | Б | В | К | Ш
Number of items: 24.

I

Ivashnova, Svitlana (2014) Improving the teaching staff’s professional competence in non-formal education Didactica slovenica - pedagoska obzorja (29). pp. 131-142. ISSN 03531392

Ivashnova, Svitlana and Artemjeva, Irina (2014) Model of professional educator competency formalization Науковий огляд, 3 (2-2). ISSN 2311-4509

І

Івашньова, Світлана Володимирівна (2014) Індивідуалізація підвищення кваліфікації та групові форми навчання: узгодження суперечностей Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 11 грудня 2014. pp. 104-105.

Івашньова, Світлана Володимирівна (2014) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Компетентнісно орієнтований підхід до освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 04 грудня 2014 року. pp. 72-79.

Івашньова, Світлана Володимирівна (2014) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕЧЕТКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ Акмеология профессионального образования: материалы 11-й всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 13-14 марта 2014 г./. pp. 57-60.

Івашньова, Світлана Володимирівна (2014) Демонополізація післядипломної педагогічної освіти в Україні: перспективи і ризики In: Матеріали Всеукраїнська науково – практична\ої конференції «Науково-методологічні засади державної стратегії розвитку післядипломної освіти в Україні: європейський контекст». РОІППО, Рівне.

Івашньова, Світлана Володимирівна (2014) Можливості використання краудсорсінгу в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників Вестик САФУ. Серия: Гуманитарные науки (5). pp. 157-162. ISSN 2227–6556

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2014) Критерії оцінки рівнів літературознавчої компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матер. Міжнарод. наук. конф. pp. 195-206.

Базиль, Людмила Олександрівна (2014) Pedagogical innovations in the system of modern education Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти (17). pp. 11-17.

Базиль, Людмила Олександрівна (2014) Methodological approaches to the development of literary competence of teachers of Ukrainian language and literature Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць (40). pp. 138-145.

Базиль, Людмила Олександрівна (2014) Використання літературно-педагогічної спадщини К.Д. Ушинського в освітній підготовці майбутніх учителів-словесників Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського) : матер. Міжнарод. наук.- практ. конф., 20–21 лют. 2014 р.. pp. 172-184.

В

Воротникова, Ірина Павлівна (2014) Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (№ 1(15). ISSN 2223-4551

Воротникова, Ірина Павлівна (2014) Using the Internet for professional development of teachers and teaching gifted young people Региональные модели сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей : материалы IV Международной научно-практической конференции / Челяб. институт перепод. и пов. квал. работ. образ. ; под ред. А. В. Ильиной, Ю. Г. Маковецкой. pp. 80-84.

Воротникова, Ірина Павлівна (2014) The use of Internet services [Teaching Resource]

Воротникова, Ірина Павлівна (2014) The introduction of electronic educational purposes [Teaching Resource]

Воротникова, Ірина Павлівна (2014) Information and educational environment for various forms of education in modern school Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (6(54)). pp. 3-10.

Воротникова, Ірина Павлівна (2014) The creation of online communities for professional development of teachers Тенденции развития образования. Что такое эффективная школа и эффективный детский сад?: материалы XI Международной научно-практической конференции. Москва, 19-20 февраля 2014 года. pp. 120-125. ISSN 978-5-7749-1027-4

Воротникова, Ірина Павлівна and Іванов, Іван Юрійович (2014) Instructor's Manual distance courses the model of learning "One student - one computer" СПД Рєзніков В.С.. (Submitted)

К

Ковальчук, Василь Іванович (2014) Project activities in elementary school Завуч (24(546). pp. 2-17.

Ковальчук, Василь Іванович (2014) THE RESULTS OF THE EXPERIMENT ON THE PEDAGOGICAL MASTERSHIP DEVELOPMENT OF MASTERS OF VOCATIONAL TRAINING IN VOCATIONAL COLLEGES DURING QUALIFICATION IMPROVEMENT Азимут научных исследований: педагогика и психология (2(7)). pp. 44-47.

Ковальчук, Василь Іванович (2014) The development of pedagogical skills masters of industrial training in vocational schools graduate (theoretical and methodological aspects) Одноосібна. ТОВ "ЛІПС" ЛТД, м. Запоріжжя.

Ковальчук, Василь Іванович (2014) Theoretical and methodological foundations for the training masters’ pedagogical skill development in vocational schools in postgraduate studies EngD thesis, Класичний приватний університет.

Ш

Шапаренко, Галина Василівна (2014) Formation of readiness of teachers to work in classrooms with inclusive education in post-graduate education 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, 22 травня 2014 року, м. Київ. pp. 165-170.

Шапаренко, Галина Василівна (2014) Інклюзивне навчання дітей із особливими потребами у м.Києві Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти., 18 (4). pp. 101-105.

This list was generated on Mon May 20 02:04:29 2024 EEST.