Items where Division is "Кафедра іноземних мов та методик навчання" and Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | К | П | С
Number of items: 12.

Б

Безух, Юлія Сергіївна (2010) The state of modern elementary education in the USA Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 6 (8). pp. 87-93.

Безух, Юлія Сергіївна (2010) Tale as the means of multicultural education in elementary school in the USA Вісник Черкаського національного університету. Сер. «Педагогічні науки», 4 (183). pp. 26-29.

Безух, Юлія Сергіївна (2010) Teacher’s role in multicultural competence formation of elementary school students in the USA Науково-педагогічний журнал Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти «Обрії», 2 (31). pp. 26-28.

В

Веклич, Юлія Іванівна (2010) Modern tendencies of the formation of intercultural communicative competence of the pupils of the comprehensive secondary educational establishments Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Філологічна освіта: досвід, проблеми, перспективи (іноземні мови та методика навчання)], (Київ, 23 квітня 2010 року). pp. 77-85.

Г

Герасимова, Ольга Іванівна (2010) Forming of reflection abilities for the students of the higher teacher training institutions in a psychological and pedagogical aspect Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 25 (Т. VII). pp. 96-101.

К

Котенко, Ольга Володимирівна (2010) Simulation of educational process in the context of foreign literature teachers’ multicultural competence development Педагогічний процес: теорія та практика/ Збірник наукових праць, 3 (1). pp. 217-225.

Котенко, Ольга Володимирівна (2010) Pedagogical conditions of the foreign literature teachers’ multicultural competence development as a factor of their professionalism increasing Імідж сучасного педагога, 10 (109). pp. 38-41. ISSN 2221-6316

П

Павлюк, Роман Олександрович (2010) Training and art-therapy technologies in development of creativite of future teacher In: Современные тенденции развития теории и практики дошкольного и начального школьного образования, 20-21 октября 2010г., ГОУ ВПО «Белгор. гос. ун-т», ГОУ ДПо «Белгородский региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,г.Белгород, Россия.

Павлюк, Роман Олександрович (2010) Criteria of forming of future foreign language teachers’ abilities of making of virtual pedagogical interaction Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, Ч.ІІ (3(2)). pp. 73-80. ISSN 2078-1687

Павлюк, Роман Олександрович (2010) Forming of creativity of the future teacher by facilities of interactive technologies of education Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] (1). pp. 61-66.

Павлюк, Роман Олександрович (2010) Ideological and artistic content and structure of the novel by Mikhail Bulgakov "Master and Margarita" Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : [зб. наук. пр.] / [за ред. проф. Валюх З.О.] (3). pp. 92-98.

С

Ситник, Ольга Іванівна and Козачук, Андрій Михайлович and Чернігівська, Наталія Станіславівна and Тірошко, Юлія Леонідівна (2010) Speaking and writing practice Київський університет імені Бориса Грінченка.

This list was generated on Fri Jun 21 02:04:50 2024 EEST.