Items where Division is "Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Д | К | М | П | Р | С
Number of items: 47.

Г

Ганущак, Тетяна Валентинівна (2014) Робоча навчальна програма з дисципліни "Податкова система" [Teaching Resource]

Ганущак, Тетяна Валентинівна (2014) Робоча навчальна програма з дисципліни "Гроші та кредит" [Teaching Resource]

Ганущак, Тетяна Валентинівна (2014) Робоча навчальна програма з дисципліни "Фінанси" [Teaching Resource]

Ганущак, Тетяна Валентинівна (2014) Робоча навчальна програма "Фінанси підприємства" [Teaching Resource]

Ганущак, Тетяна Валентинівна (2014) Бухгалтерський облік [Teaching Resource]

Гладун, Марія Анатоліївна (2014) Організація навчальної діяльності молодших школярів на основі теорії множинного інтелекту Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 10-12.

Гладун, Марія Анатоліївна (2014) Обчислювальна техніка та програмування [Teaching Resource]

Гладун, Марія Анатоліївна (2014) Статистика [Teaching Resource]

Гладун, Марія Анатоліївна (2014) Спеціальні системи документування [Teaching Resource]

Гладун, Марія Анатоліївна (2014) Організаційна техніка [Teaching Resource]

Гладун, Марія Анатоліївна (2014) Інформаційні системи та мережі [Teaching Resource]

Гладун, Марія Анатоліївна (2014) Особливості дітей молодшого шкільного віку «Z-покоління» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 193-199.

Гладун, Марія Анатоліївна and Марченко, Тетяна Іванівна (2014) Практичний курс інформатики з елементами програмування [Teaching Resource]

Гладун, Марія Анатоліївна and Марченко, Тетяна Іванівна (2014) Методика навчання інформатики [Teaching Resource]

Гладун, Марія Анатоліївна and Марченко, Тетяна Іванівна and Мащакевич, Олег Мар'янович and Пінчук, Алла Миколаївна and Станжур, Тетяна Геннадіївна and Дудник, Ольга Володимирівна (2014) Інформатика [Teaching Resource]

Гладун, Марія Анатоліївна and Пінчук, Алла Миколаївна (2014) Комп’ютерне проектування [Teaching Resource]

Головчанська, Оксана Василівна and Марущак, Валентина Іванівна and Мащакевич, Ліана Анатоліївна and Радей, Світлана Петрівна and Руденко, Ніна Миколаївна and Шкуленда, Любомира Петрівна and Марченко, Тетяна Іванівна and Капічина, Тетяна Олексіївна (2014) Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Математика" [Teaching Resource]

Головчанська, Оксана Василівна and Руденко, Ніна Миколаївна and Радей, СвітланаПетрівна and Марущак, Валентина Іванівна and Шкуленда, Любомира Петрівна and Капічина, Тетяна Олексіївна and Мащакевич, Ліана Анатоліївна and Марченко, Тетяна Іванівна (2014) Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Математика" [Teaching Resource]

Д

Дудник, Ольга Володимирівна (2014) Професійні компетентності бібліотекаря в умовах інноваційної діяльності бібліотеки Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 6-8.

Дудник, Ольга Володимирівна (2014) Вища математика [Teaching Resource]

Дудник, Ольга Володимирівна (2014) Страхові послуги [Teaching Resource]

Дудник, Ольга Володимирівна (2014) Бібліотечні інформаційно-пошукові системи [Teaching Resource]

К

Кичань, Ольга Миколаївна (2014) Контроль і ревізія [Teaching Resource]

Кичань, Ольга Миколаївна (2014) Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Teaching Resource]

Кичань, Ольга Миколаївна (2014) Бюджетна система [Teaching Resource]

Кичань, Ольга Миколаївна (2014) Банківські операції [Teaching Resource]

М

Марущак, Валентина Іванівна and Шкуленда, Любомира Петрівна (2014) Основи початкового курсу математики [Teaching Resource]

Мащакевич, Ліана Анатоліївна and Руденко, Ніна Миколаївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика навчання математики" [Teaching Resource]

Мащакевич, Олег Мар'янович (2014) Інформатика та комп'ютерна техніка [Teaching Resource]

Мащакевич, Олег Мар'янович (2014) Комп'ютерна графіка [Teaching Resource]

Мащакевич, Олег Мар'янович (2014) Комп'ютерні технології в юридичній діяльності [Teaching Resource]

Мащакевич, Олег Мар'янович (2014) Cистеми управління базами даних [Teaching Resource]

Мащакевич, Олег Мар'янович (2014) Практикум з комп'ютерного діловодства [Teaching Resource]

Мащакевич, Олег Мар'янович (2014) Обчислювальна техніка та програмування [Teaching Resource]

Мащакевич, Олег Мар'янович (2014) Інформаційне забезпечення управління [Teaching Resource]

П

Пінчук, Алла Миколаївна (2014) Комп'ютерна графіка [Teaching Resource]

Пінчук, Алла Миколаївна (2014) Основи комп'ютерного дизайну [Teaching Resource]

Пінчук, Алла Миколаївна and Дудник, Ольга Володимирівна (2014) Основи інформатики і комп'ютерної техніки [Teaching Resource]

Р

Руденко, Ніна Миколаївна (2014) Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні математичного мислення студентів коледжу Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 6 (2). pp. 171-183. ISSN 2312-5829

Руденко, Ніна Миколаївна (2014) Application of interactive educational methodologies in forming mathematical thinking in college students Středoevropský Věstník pro vědu a výykum, 12 (10). pp. 49-56. ISSN 2236-3630

Руденко, Ніна Миколаївна (2014) Інтерактивність як спосіб ефективної взаємодії і навчання студентів Нова педагогічна думка (1(77)). pp. 25-29.

Руденко, Ніна Миколаївна and Сущук, Анастасія Олександрівна (2014) Ефективність застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі Zbiór raportów naukowych.Pedagogika. Teoria. Praktika.. pp. 90-94. ISSN 978-83-64652-72-1

Руденко, Ніна Миколаївна and Сущук, Анастасія Олександрівна (2014) Застосування інтерактивних технологій при розв’язуванні логічних задач на годинах цікавої математики в початковій школі Zbiór raportów naukowych.Pedagogika. Teoria. Praktika.. ISSN 978-83-64652-72-1

С

Савельєва, Ірина Вадимівна and Дудник, Ольга Володимирівна (2014) Комп'ютерно-видавничі технології [Teaching Resource]

Станжур, Тетяна Геннадіївна (2014) Інформаційні технології [Teaching Resource]

Станжур, Тетяна Геннадіївна and Мащакевич, Олег Мар'янович (2014) Основи інформатики та обчилювальної техніки [Teaching Resource]

Странжур, Тетяна Ганнадіївна (2014) Інформатика і комп'ютерна техніка [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Dec 6 02:03:33 2022 EET.