Items where Author is "Кузьменко, Галина Василівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 77.

Article

Романенкова, Юлія Вікторівна and Братусь, Іван Вікторович and Кузьменко, Галина Василівна and Стрельцова, Світлана Вікторівна (2020) Art during the Reign of Rudolf II as Quintessence of Leading Mannerism Trend at Prague Art Center Journal of History Culture and Art Research (2). pp. 395-407. ISSN 2147-0626

Кузьменко, Галина Василівна and Братусь, Іван Вікторович (2020) Peculiarities of formation of the scientific apparatus in intellectually gifted student youth with the help of OJS platform on the principles of theory of human theory Молодий вчений (6(82)). pp. 334-339. ISSN 2304-5809

Братусь, Іван Вікторович and Кузьменко, Галина Василівна (2020) Some cultural and historical aspects of identity «intellectuals» in the works of the second half of the XXth century АРТ-платФОРМА (1). pp. 39-68.

Романенкова, Юлія Вікторівна and Кузьменко, Галина Василівна and Братусь, Іван Вікторович (2019) Pendant in the Jewelry Fashion of the Northern Renaissance and Mannerism Journal of History Culture and Art Research, 8 (3). pp. 317-329. ISSN 2147-0626

Кузьменко, Галина Василівна (2019) Musical topic and musical instruments within historical and culturological reminders of Ukraine Гілея: науковий вісник (141(2)). pp. 78-81. ISSN 2076-1554

Кузьменко, Галина Василівна and Сотська, Галина Іванівна (2019) Методологічні аспекти підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва ScienceRise: Pedagogical Education (2 (29)). pp. 17-21. ISSN 2519-4984, 2519-4976

Кузьменко, Галина Василівна and Матвійчук, Оксана Євгенівна (2018) Creative writings of Borys Grinchenko through the illustration of famous artists Науково-педагогічні студії (2). pp. 36-54.

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Borys Hrinchenko Literary Heritage in Works of Graphic Artists Арт-простір (3). pp. 50-67. ISSN 2519-4135

Кузьменко, Галина Василівна (2017) Подготовка будущих учителей изобразительного искусства к обучению учащихся основной школы основам дизайна Педагогика и современность (1 (27)). pp. 43-48. ISSN 2304-9065

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Компоненты готовности будущих учителей изобразительного искусства к организации художественно-творческой деятельности учащихся основной школы Педагогика о современность (1). pp. 20-23.

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Модель підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до організаціх художньо-творчої діяльності учнів основної школи Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. pp. 189-192.

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Теоретические основы художественно-творческой деятельности учащихся основной школы Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы (1(16)). pp. 36-40.

Кузьменко, Галина Василівна (2015) Критерії та показники рівнів сформованості в учнів 5–7 класів ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва Естетика і етика педагогічної дії. Збірник наук. праць Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Полтавського нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка (10).

Кузьменко, Галина Василівна (2015) Технологія підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (12). pp. 103-111.

Кузьменко, Галина Василівна (2014) Підготовка майбутніх учителів до виховання в учнів основної школи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 372-382.

Кузьменко, Галина Василівна (2014) Підготовка майбутніх вчителів до виховання в учнів основної школи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття.

Кузьменко, Галина Василівна (2014) Становлення ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва в учнів 6-х класів (на матеріалі пейзажного жанру) Мистецтво та освіта..

Кузьменко, Галина Василівна (2014) Теоретичні основи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва Поліхудожнє виховання учнів загальноосвітньої школи у процесі впровадження інтегрованих курсів.

Кузьменко, Галина Василівна (2013) До проекту концепції профільного навчання у старшій школі (художньо-естетичний профіль) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (17).

Кузьменко, Галина Василівна (2013) Державна програма з образотворчого мистецтва Мистецтво та освіта.

Кузьменко, Галина Василівна (2011) КВК мистецтвознавчого напряму Мистецтво та освіта.

Кузьменко, Галина Василівна (2010) Особливості вивчення анімалістичного жанру Мистецтво та освіта. Науково-методичний журнал (4). pp. 21-27.

Кузьменко, Галина Василівна (2009) ДУША І МУДРІСТЬ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ХРАМУ (Урок за програмою «Мистецтво». 6-клас) Музичне мистецтво Мистецтво та освіта (17).

Кузьменко, Галина Василівна (2009) Душа і мудрість середньовічного храму (Урок за програмою «Мистецтво». 6-клас) (Візуальне мистецтво) Мистецтво та освіта. Науково-методичний журнал.

Кузьменко, Галина Василівна (2007) Рослинні мотиви в декоративній композиції Мистецтво та освіта (2).

Book Section

Кузьменко, Галина Василівна and Масол, Людмила Михайлівна and Гайдамака, О. В. and Лємешева, Н. А. (2016) Мистецтво. Інтегрований курс In: Мистецтво. Інтегрований курс. Видавництво "Освіта", Київ, pp. 136-140. ISBN 978-617-656-480-5

Кузьменко, Галина Василівна and Масол, Людмила Михайлівна (2014) Мистецво (інтегрований курс) Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. In: Миистецтво. Робочий зошит для учнів 5 класу. ТОВ "Видавництво "СВІТОЧ".

Conference or Workshop Item

Кузьменко, Галина Василівна and Братусь, Іван Вікторович (2019) Color as an element of compositional creativity in Ukrainian modern painting In: Первый всероссийский конгресс по цвету, 18–20 сентября 2019 года, Смоленск.

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Технологічні аспекти підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до самостійної діяльності In: Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність: Міжнародна гауково-творча конференція.

Кузьменко, Галина Василівна (2017) Урок образотворчого мистецтва у сучасному вимірі In: Pedagogika. Naukowa i Praktyczna Nauka światowa: problemy i innowacje, 31.10.2017 р., Warszawa.

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Кузьменко, Галина Василівна (2017) Ілюстратори книжкових видань Бориса Грінченка In: Борис Грінченко - відомий і невідомий: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (ІХ щорічні Грінченківські читання), 9 грудня 2016 року, м. Київ.

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Обгрунтування змісту моделі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи In: Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті, 23-25.03.2016, Ченстохова-Ужгород-Дрогобич.

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Дизайн в контексті підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до самостійної професійної діяльності In: Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи, 27-28.10.2016, Баку-Ужгород-Дрогобич.

Кузьменко, Галина Василівна (2015) Організація художньо-творчої діяльності учнів молодшого підліткового віку як педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва In: Сучасні проблеми гуманітаристики.

Кузьменко, Галина Василівна (2015) Засоби удосконалення підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи In: Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті, 2015.

Book

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Мистецтво (інтегрований курс). Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Світоч, Київ. ISBN 978-617-70-99-14-36

Кузьменко, Галина Василівна and Масол, Людмила Михайлівна and Гайдамака, Олена Василівна (2014) Мистецтво. Робочий зошит 6 клас. ТОВ "Видавництво "СВІТОЧ".

Кузьменко, Галина Василівна and Масол, Людмила Михайлівна (2014) Мистецво (інтегрований курс) Підручник для 6 класму. ТОВ "Видавництво "СВІТОЧ".

Кузьменко, Галина Василівна (2013) Мистецтво. Робочий зошит для учнів 5 класу. ТОВ "Видавництво "СВІТОЧ".

Масол, Людмила Михайлівна and Гайдамака, Олена Василівна and Очеретяна, Наталя Василівна and Кузьменко, Галина Василівна (2012) Мистецтво Робочий зошит 1 клас "Генеза".

Масол, Людмила Михайлівна and Гайдамака, Олена Василівна and Очеретяна, Наталя Василівна and Кузьменко, Галина Василівна (2012) Мистецтво Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів. "Генеза".

Кузьменко, Галина Василівна (2011) Методичні рекомендації до дисципліни "Вступ до спеціальності "образотворче мистецтво" КУ імені Бориса Грінченка.

Кузьменко, Галина Василівна (2010) посібник: Методичні рекомендації з виробничої практики КУ імені Бориса Грінченка.

Thesis

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи PhD thesis, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих.

Patent

Кузьменко Г. В. (2017) Стаття "Теоретические основы художественно-творческой деятельности учащихся основной школы" 72633.

Кузьменко Галина Василівна (2016) "Технологія підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи" 68238.

Кузьменко Галина Василівна (2015) Навчальний посібник "Методичні рекомендації з виробничої практики для студентів V курсу напряму підготовки 6.020205 "Образотворче мистецтво"(ОКР "бакалавр")" 58485.

Teaching Resource

Кузьменко, Галина Василівна (2019) Методика навчання образотворчих дисциплін [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2019) Виробнича практика (літня) [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Методика навчання образотворчих дисциплін [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Теорія та методика викладання фахових дисциплін [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Методика навчання образотворчому мистецтву [Teaching Resource]

Бацак, Костянтин Юрійович and Кузьменко, Галина Василівна and Стрельцова, Світлана Вікторівна (2018) Університетські студії: Модулі "Я - студент", "Вступ до фаху", "Лідерство-служіння" [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Методика навчання образотворчому мистецтву [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Теорія та методика викладання фахових дисциплін [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Виробнича практика (літня) [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Виробнича переддипломна практика (педагогічна) [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Виробнича (асистентська / без відриву) практика [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Виробнича (педагогічна) практика [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна and Бацак, Костянтин Юрійович and Стрельцова, Світлана Вікторівна (2017) Університетські студії: Модулі "Я - студент", "Вступ до фаху", "Лідерство-служіння" [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2017) Методика навчання образотворчому мистецтву [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2017) Методика викладання образотворчого мистецтва [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2017) Літня педагогічна практика (виробнича) [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2017) Виробнича переддипломна практика (педагогічна) [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Методика викладання образотворчого мистецтва [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна and Бацак, Костянтин Юрійович (2016) Університетські студії [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Педагогічна практика [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Педагогічна практика [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2015) Методика викладання образотворчого мистецтва [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2015) вступ до спеціальності [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2014) Масол Л. М. Искусство. Робочий зошит. 6 клас : навч. посіб. [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2014) методика викладання образотворчого мистецтва [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2014) Методика викладання образотворчого мистецтва (на базі ОКР "Молодший спеціаліст") [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2013) Державна програма з образотворчого мистецтва (частина 2) [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2013) Державна програма з образотворчого мистецтва (5-9 класи) (3 частина) [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2013) Масол Л. М. Искусство. Рабочая тетрадь для учащихся 5 класса: учеб. пособ. для ощеобразов. учеб. завед. с обучением на русском языке / Л. М. Масол, Е. В. Гайдамака, Г. В. Кузьменко. – К. : Видавництво «Світоч», 2013. – 80 с. : ілл. [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2013) Масол Л. М. Искусство. Рабочая тетрадь. 6 класс : учеб. пособ. для общеобразов. учеб. заведений с обучением на русском языке / Л. М. Масол, Е. В. Гайдамака, Г. В. Кузьменко. – К. : Издательство «СВИТОЧЬ», 2014. – 72 с. : ілл. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Oct 24 17:39:06 2020 EEST.