Items where Author is "Вірченко, Тетяна Ігорівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 51.

Article

Вірченко, Тетяна Ігорівна and Козлов, Роман Анатолійович (2021) Generation related self-identity of Lesia Ukrainka (Based on her epistolary heritage) Amazonia Investiga, 10 (46). pp. 101-108. ISSN 2322-6307

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2021) “Blue book” by vasyl stefanyk: poetics of seriality / mosaic Синопсис: текст, контекст, медіа (27 (3)). pp. 136-140.

Вірченко, Тетяна Ігорівна and Козлов, Роман Анатолійович (2021) Ukrainian Intellectual Drama of the 2000s Amazonia Investiga, 10 (38). pp. 39-50. ISSN 2322-6307

Вірченко, Тетяна Ігорівна and Козлов, Роман Анатолійович (2021) The Jay’s Wing by Ivan Franko: imaginary drama dialogue Propositos y Representaciones, 1 (9). ISSN 2307-7999

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2021) Maidan in the Ukrainian novel about the Revolution of Dignity: poetics and mythology Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, 2 (5). pp. 68-72. ISSN 2710-4664

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2020) Representation of general differences in the intellectual novels by V.Petrov-Domontovych Вісник університету імені Альфреда Нобеля (2 (20)). pp. 70-77. ISSN 2523-4463 (print)

Бровко, Олена Олександрівна and Вірченко, Тетяна Ігорівна and Козлов, Роман Анатолійович and Груздьова, Олена Вікторівна and Розінкевич, Наталія Василівна (2019) Literary Theater in the educational process: experience of the University College and training of non-philological specialists Педагогічна освіта: теорія і практика, 2019 (32). pp. 39-46. ISSN 2311-2409

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Designing memory as an identity search: artistic intentions of Borys Grinchenko, the playwriter Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (90)). pp. 7-14. ISSN 2076-6173

Вірченко, Тетяна Ігорівна and Козлов, Роман Анатолійович (2019) Principles of evaluation and canonization of dramatic works by Ukrainian publicists of the late XIX - early XX century Синопсис: текст, контекст, медіа (3). pp. 113-119. ISSN 2311-259X

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Голос тексту: поліфонічне звучання Дивослово (9). pp. 60-61.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Брехтівська драма VS класична драма (аспект сценічності) Окриленість словом. pp. 71-75. ISSN 987-966-428-673-9

Бровко, Олена Олександрівна and Вірченко, Тетяна Ігорівна and Козлов, Роман Анатолійович and Груздьова, Олена Вікторівна and Розінкевич, Наталія Василівна (2019) Literary theater in the educational process: experience of the University college and training of non-philological specialists. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (32). pp. 39-46. ISSN 2311–2409; 2312–2009

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Modern Ukrainian dramaturgy for children: axiological measurement of a current generation prizm Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (12). pp. 18-24. ISSN 2311-2433

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Literary terminology in author's genre definitions of contemporary Ukrainian playwrights Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту. Антологія. pp. 58-62.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Осмислення буття літературного твору: від теорії до практики Синопсис: текст, контекст, медіа (2). ISSN 2311-259X

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Потенціал гри (за п'єсою Олександра Вітра "Під прицілом тиші") Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри "Коронації слова". pp. 212-220. ISSN 978-617-7663-01-9

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Біографічна драма Брехтівський часопис (6). p. 127. ISSN 2303-9612

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2017) Literature dominants of V. Dibrova’s tragicomedy Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (13). pp. 156-161. ISSN 2412-933Х

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2017) The modern ukrainian dramaturgy: the phenomenon of existence Дивослово (9). pp. 50-55. ISSN 0130-5263

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2017) Literature dominants of V. Dibrova’s tragicomedy Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі. pp. 148-149.

Monograph

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Сучасна українська драматургія. Галерея портретів Одноосібна. Вид. Р.А.Козлов, Кривий Ріг.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Wspominając ciemność: psychologia traumy w monodramie nedy neżdany1 kotka na wspomnienie ciemności… Колективна (три і більше авторів). Depression. Selected nutritional, psychological and humanistic aspects: колективна монографія.Talkom, Gdansk - Kijow.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2016) Драматургія Олександра Чиркова: спроба наближення Одноосібна. Вид. Р.А.Козлов, Кривий Ріг.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2012) Artistic conflicts in the Ukrainian drama of 1990–2010: discourse, evolution, tipology Одноосібна. Видавничий дім, Кривий Ріг.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2007) Moral-ethical fundamentals of creation of character creation in dramatic art of Lesya Ukrayinka Одноосібна. Акцентр, Кривий Ріг.

Словник, енциклопедія, довідник

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Поколіннєва репрезентація сучасної української драматургії: коронацйні межі Колективний. Світ Успіху, Київ.

Book

Вірченко, Тетяна Ігорівна and Жигун, Сніжана Віталіївна and Козлов, Роман Анатолійович (2021) Практикум з української літератури: види літературознавчого аналізу Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Teaching Resource

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2020) Історія української літератури і літературної критики. Змістовий модуль: Українська література і літературна критика другої половини XIX століття [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2020) Література на сцені та екрані. Робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Майстерня медіатексту". Змістовий модуль "Практикум з медіакритики" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна and Блохіна, Наталя Олексіївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Майстерня медіатексту". Змістовий модуль "Майстерня театральної та кінокритики" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасні аудіовізуальні літературні формати: технологія і промоція". Змістовий модуль "Практикум сценарної майстерності." [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Практикум з української літератури". Змістовий модуль "Виразне читання" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Науковий семінар (Тенденції сучасної української літератури)" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Прикладні технології".Змістовий модуль «ІКТ в науковому дослідженні літературного процесу» для студентів спеціальності 035 Філологія освітнього рівня другого (магістерського) спеціалізації 035.01. Українська мова і література освітньої програми Літературна творчість [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Науковий семінар". Змістовий модуль "Науковий спецкурс (Літературна генерика, генологія, інтерсеміотика)" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна and Жигун, Сніжана Віталіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Практикум з української літератури". Змістовий модуль "Аналіз художнього тексту" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча навчальна програма дисципліни "Практикум з української літератури: Виразне читання" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія української літератури і літературної критики. Змістовий модуль: Українська література і літературна критика другої половини XIX століття" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна and Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Робоча програма практики виробничої (безвідривної) зі спеціалізації [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Аналіз художнього тексту для студентів спеціальності 035 Філологія [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародні проекти в галузі гуманітаристики та художньої літератури" для студентів спеціальності 035 Філологія. [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Практикум з літературного менеджменту". Змістовий модуль "Організація виставкової діяльності" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Творчий семінар". Змістовий модуль "Творчий семінар (драматургія)" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія української літератури і літературної критики". Змістовий модуль: "Українська література і літературна критика другої половини XIX століття" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2017) Літературна генерика, генологія, інтерсесеміотика [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна and Козлов, Роман Анатолійович (2017) Аналіз художнього тексту [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна and Козлов, Роман Анатолійович (2017) Аналіз художнього тексту [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2017) Творчі майстерні (проза) [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2017) Практикум з української літератури: Виразне читання [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2017) Практикум з літературного менеджменту: Організація виставкової діяльності [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Aug 8 02:13:56 2022 EEST.