Items where Author is "Кучерявий, Андрій Олександрович"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph
Number of items: 20.

Article

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) The Management Mechanisms of Future Lawyers’ Self-learning Activity at the Level of Faculty Department Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців (37). pp. 432-436.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Провідні питання організації юридичної освіти на рівні ВНЗ в контексті розбудови правової держави Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні. pp. 354-356.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Технологія управління самостійною навчальною діяльністю студентів як засіб покращення якості підготовки майбутніх юристів Управління якістю підготовки фахівців. pp. 64-65.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Роль ректорату в розв’язанні суперечностей навколо управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів Актуальні проблеми вищої професійної освіти. pp. 93-94.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Самостійність майбутнього юриста як риса суб’єкта системи управління самостійною навчальною діяльністю Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців. pp. 99-101.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Викладач як суб’єкт системи управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів Викладач і студент : умови особистісно-професійного зростання. pp. 179-181.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Особистість студента в системі нових відносин у сфері управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи. pp. 182-184.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Принципи реалізації технології управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти : особистісний вимір. pp. 111-112.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Модулі управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів Теория и практика педагогической науки в современном мире : традиции, проблемы, инновации, 1. pp. 159-163.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Технологія управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів на рівні керівника кафедри Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток. pp. 183-186.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) The Principles for the Realization of Management Technology of the Future Lawyers’ Self-learning Activity Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Педагогіка, психологія і соціологія”, 2 (1 (15)). pp. 132-136.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) The Management Mechanism of Dean’s Office by Future Lawyers’ Self-Learning Work Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (1(278)). pp. 128-132.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) The Management System Structure of Future Lawyers’ Self-Learning Activity Нова педагогічна думка (1 (77)). pp. 19-21.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2013) Regularities of pedagogical management of Future Lawyers’ Independent Educational Activity Вісник Черкаського університету. Серія “Педагогічні науки” (12). pp. 66-72.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2013) The personal aspect of the designing principles of management by future lawyers’ self-learning activity Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (6). pp. 299-305.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2013) The Topic and the Communications of the Management Subjects by Law Students’ Self-Leaning Activity Вісник Харківської державної академії культури (41). pp. 285-291.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2013) Technological-projecting Principles of Management of Students’ Independent Educational Activity Педагогічний дискурс (14). pp. 275-279.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2013) Aspect of the activity of the pedagogue in the system of projecting principles of management of independent work of future lawyers Педагогіка вищої та середньої школи (38). pp. 51-55.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2012) Functional Characteristics of the Future Lawyers’ Self-learning Work in the Context of Management of Self-Educational Activity of Students Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Педагогіка, психологія і соціологія” (11). pp. 95-98.

Monograph

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Managing Self-Directed Training Activity of Future Lawyers Одноосібна. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

This list was generated on Fri Feb 3 02:06:22 2023 EET.