Items where Author is "Линьов, Костянтин Олександрович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Article

Линьов, Костянтин Олександрович and Мерзлякова, Олена Леонідівна and Сабол, Діана Михайлівна and Коцюба, Ганна Олександрівна (2022) Professional activity motivation of heads in general secondary education institutions of Kyiv Освітологічний дискурс (2(37)). pp. 55-74. ISSN 2312-5829

Линьов, Костянтин Олександрович and Сабол, Діана Михайлівна and Коцюба, Ганна Олександрівна and Мерзлякова, Олена Леонідівна (2022) Personal readiness to change of the manager of institution of general secondary education in Kyiv: results of analytical research Освітологічний дискурс (1(36)). pp. 19-38. ISSN 2312-5829

Линьов, Костянтин Олександрович and Линьова, Ірина Олександрівна (2021) Principal’s attitude to the expansion of the autonomy of the institution of general secondary education: the results of analytical research Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3). pp. 60-70. ISSN 1609-8595

Линьов, Костянтин Олександрович and Линьов, Всеволод Костянтинович (2017) Management of school leader’s ICT competence Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). pp. 345-354. ISSN 2414-0325

Линьов, Костянтин Олександрович (2017) Process oriented leadership of head of an educational institution in the context of spiral dynamics theory International Scientific Journal of Universities and Leadership (1 (4)). ISSN 978-617-7288-08-03

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) MANAGEMENT OF INSTITUTION OF SECONDARY EDUCATION ON THE BASIS OF LEADERSHIP PARADIGM Освітологія / українсько-польський щорічник (5). pp. 50-56. ISSN 2226-3012

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) PERSONAL-ORIENTED LEADERSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2 (14)). pp. 153-164. ISSN 2312-5829

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Студентоцентрична модель підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету. pp. 38-41.

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) LEADERSHIP THROUGH THE PRISM OF EVOLUTION OF APPROACHES TO UNDERSTANDING THE PHENOMENON IN EDUCATION Sciencerise: pedagogical education, 8 (4). pp. 29-34.

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) The concept of institutions of secondary educations development on the basis of leadership Педагогічний процес: теорія та практика (2). pp. 26-31. ISSN 2078-1687

Линьов, Костянтин Олександрович (2015) Підготовка керівника закладу середньої освіти в університетах України на засадах лідерства Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. (3). pp. 128-132.

Линьов, Костянтин Олександрович (2015) Лідерство як основа розвитку суспільства Теорія і практика підвищення кваліфікації (аспекти державної податкової служби) (1(9)). pp. 12-16.

Линьов, Костянтин Олександрович (2014) Розвиток навичок роботи керівника загальноосвітнього навчального закладу у мережі Інтернет 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матер. Міжнарод. наук. конф. pp. 255-262.

Линьов, Костянтин Олександрович (2014) Сучасність керівника навчального закладу Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 3-5.

Линьов, Костянтин Олександрович (2013) Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 105-109.

Book Section

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Сисоєва, Світлана Олександрівна and Линьов, Костянтин Олександрович and Драч, Оксана Олександрівна and Купрій, Тетяна Георгіївна and Галицька, Майя Михайлівна and Гонюкова, Лілія Василівна and Зеліско, Інна Михайлівна (2014) Освітологія: фахова підготовка In: Освітологія: фахова підготовка. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, pp. 408-613. ISBN 978-966-2748-57-4

Купрій, Тетяна Георгіївна and Сисоєва, Світлана Олександрівна and Драч, Оксана Олександрівна and Линьов, Костянтин Олександрович (2014) For Education: Professional training: Textbook In: Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичнгий посібник. ВП "Едельвейс", К, pp. 241-285. ISBN 978-966-2748-57-4

Линьов, Костянтин Олександрович and Линьова, Ірина Олександрівна (2012) З досвіду реформування системи підвищення кваліфікації у Київському університеті імені Бориса Грінченка In: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ). Науковий журнал (1(3)). Центр ППКККОДПСУ, м. Київ, pp. 44-51.

Линьов, Костянтин Олександрович and Клименко, Ілона Вікторівна (2009) ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ In: ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ. Навчальний посібник . Видавництво «ФОРТ»,, Харків, pp. 7-24. ISBN 978-966-8599-55-2

Monograph

Гриневич, Лілія Михайлівна and Ільїч, Людмила Миколаївна and Линьов, Костянтин Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Проценко, Олена Борисівна and Прошкін, Володимир Вадимович and Рій, Григорій Євгенович and Шемелинець, Іван Іванович (2020) Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Book

Воротникова, Ірина Павлівна and Дика, Наталія Михайлівна and Линьов, Костянтин Олександрович and Хмелєва-Токарєва, О.В. and Івашньова, Світлана Володимирівна (2021) Distance learning: challenges, results and prospects: Guide II. From the experience of educators in Kyiv ун-т ім. Б. Грінченка, Київ, pp. 329-347. ISBN 978-617-658-102-4

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Розробка та реалізація Концепції розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства ДП «НВЦ «Пріоритети», Київ.

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Прийняття управлінського рішення у закладі середньої освіти на засадах лідерства ДП «НВЦ «Пріоритети», Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Жильцов, Олексій Борисович and Караман, Станіслав Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Линьов, Костянтин Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Линьова, Ірина Олександрівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2014) Я – студент: навч.посіб Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-966-7548-84-1

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Линьов, Костянтин Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Линьова, Ірина Олександрівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2013) 3-є вид., зі змінами . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

Линьов, Костянтин Олександрович and Крупник, А.С. (2007) Теорія і практика прийняття управлінських рішень Навчальний посібник . Видавничий дім «ПРОСТІР, м. Київ. ISBN 978-966-2068-01-6

Patent

Сисоєва Світлана Олександрівна (2014) Osvitology: professional training 57912.

Teaching Resource

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Стратегія навчального закладу" [Teaching Resource]

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Лідерська парадигма управління в освіті" [Teaching Resource]

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) [Teaching Resource]

Линьов, Костянтин Олександрович (2015) Information Policy in Ukraine [Teaching Resource]

Линьов, Костянтин Олександрович (2014) Лідерство-служіння [Teaching Resource]

Линьов, Костянтин Олександрович (2014) Інформаційна політика в Україні [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jan 27 02:06:41 2023 EET.