Items where Author is "Мартич, Руслана Василівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 36.

Ломачинська, Ірина Миколаївна and Мартич, Руслана Василівна (2021) Religious Education in the European Educational Space: Social and Cultural Context Studia warmińskie (58). pp. 173-187. ISSN 0137- 6624

Горбань, Олександр Володимирович and Бабенко, Л.Л. and Ломачинська, Ірина Миколаївна and Гура, О.А. and Мартич, Руслана Василівна (2021) A knowledge management culture in the European higher education system Scientific Bulletin of National Mining University (3). pp. 173-177. ISSN 2071-2227

Александрова, Олена Станіславівна and Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2020) Філософські студії. Навчально-методичний посібник Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Александрова, Олена Станіславівна and Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2020) Філософія права. Навчально-методичний посібник Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Горбань, Олександр Володимирович and Купрій, Тетяна Георгіївна and Мартич, Руслана Василівна and Панасюк, Леонід Валерійович (2020) Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience Науковий вісник національного гірничого університету (2). pp. 126-130. ISSN 2071-2227

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2020) The phenomenon of historical memory in the context of the genesis of historical methodology Схід (5). pp. 13-17. ISSN 1728-9343 (Print); 2411-3093 (Online)

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2020) The phenomenon of the living in the religious and philosophical ideas of oriental patristics Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць] (42). pp. 3-10. ISSN 2518-7821

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2020) Theological Anthropology: Open Questions of the Greek Spiritual Tradition ASTRA Salvensis, Supplement (1). pp. 25-36. ISSN 2393-4727, 2344-1887

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2020) The Idea of Living in Religious-Philosophical Discourse Studia Warmińskie (57). pp. 101-115. ISSN 0137-6624

Мартич, Руслана Василівна (2019) Evolution of perception of "living" in religious and philosophical discourse Схід (3). pp. 10-15. ISSN 1728-9343; 2411-3093

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна and Малецька, Марія Олександрівна (2019) Phenomenon of Videogame Culture in Modern Society Studia Warmińskie (56). pp. 123-135. ISSN 0137-6624

Александрова, Олена Станіславівна and Додонов, Роман Олександрович and Додонова, Віра Іванівна and Ковальчук, Наталія Дмитрівна and Купрій, Тетяна Георгіївна and Ломачинська, Ірина Миколаївна and Мартич, Руслана Василівна and Овсянкіна, Людмила Анатоліївна and Пасько, Ярослав Ігорович and Саган, Галина Василівна and Салата, Оксана Олексіївна and Тур, Микола Григорович and Горбань, Олександр Володимирович (2019) Difficult Questions of Historical Memory in Paradigm of Culture Dialogue Колективна (три і більше авторів). Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok.

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2019) The regulatory functions of education in behavioral model Науковий вісник національного гірничого університету (3). pp. 152-157. ISSN 2071-2227

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2019) Axiological determinants of the doctrine of “living” in modern bioethic discourse Studia Warmińskie (55). pp. 93-106. ISSN 0137-6624

Мартич, Руслана Василівна (2017) Ideas of "living" in the context of religious consciousness Збірник статей, тез і доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення» / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. – 359 с.. pp. 191-194.

Мартич, Руслана Василівна (2017) Biblical reminiscences of comprehension of living in thinkers of the Eastern Church Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник (1(8)). pp. 32-36.

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2017) Basic approaches to the definition of the essence of the concept of “living” Studia Warmińskie (54). pp. 93-103. ISSN 0137-6624

Мартич, Руслана Василівна (2017) Dialogue of moral ideas of religions - the premise of social solidarity of individuals and communities Релігія та соціум (2 (26)). pp. 186-188. ISSN 2224-0306

Мартич, Руслана Василівна (2017) The Relationship of Christian Thinkers to Reproductive Medicine: The Bioethical Aspect Історія релігій в Україні. pp. 449-454. ISSN 978-966-7379-86-5

Мартич, Руслана Василівна (2017) Phenomenon of “Living”in the context of modern Eastern Orthodox Christian theology Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ. pp. 204-214.

Мартич, Руслана Василівна (2016) . THE CONCEPTION OF LIVING AS THE CONSISTUENT OF EASTERNCHRISTIAN STUDIES: WORD-VIEW EDUCATIONAL ASPECT Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. pp. 13-29. ISSN 2312-5829

Мартич Руслана Василівна (2016) The perception of the idea of living in a modern Orthodox discourse 67608.

Мартич, Руслана Василівна (2016) MODERN INTERPRETATION OF QUESTIONS OF BIOETHICS (ABORTION, EUTHANASIA) IN CATHOLICISM AND PROTESTANTISM Софія (2(6)). pp. 27-32.

Мартич, Руслана Василівна (2016) Humanistic potential of Eastern teachings of living Гуманістичний потенціал східнохристиянських учень про живе, 7. pp. 199-200.

Мартич, Руслана Василівна (2016) Humanistic potential of EASTERNCHRISTIAN STUDIES of living In: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених, 20-21 квітня 2016, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Мартич, Руслана Василівна (2016) The work program of discipline "Philosophy of Love" [Teaching Resource]

Мартич, Руслана Василівна (2016) The bioetical ideas in modern orthodox discourse. Софія. Гуманітарний вісник (1(5)). pp. 27-31.

Мартич, Руслана Василівна (2016) Концепт біоетики в православній вірі Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). pp. 71-77.

Мартич, Руслана Василівна (2015) The ratio religious thinkers to the problems of bioethics: Orthodox discourse. Міжнародна наукова конференція "Перші танчерівські читання: "Методологічні проблеми сучасного релігієзнавства"( Матеріали доповідей та виступів ).

Мартич, Руслана Василівна (2015) Formation of Eastern traditions of understanding the essence of living "Дні науки філософського факультету - 2015" матеріали доповідей та виступів (Ч. 7). pp. 131-134.

Мартич, Руслана Василівна (2015) The reception of biblical traditions attitude to living in medieval texts Синопсис: текст, контекст, медіа (1 (9)). ISSN 2311-259X

Мартич, Руслана Василівна (2015) The political system of the world [Teaching Resource]

Мартич, Руслана Василівна (2015) the political system of the world [Teaching Resource]

Мартич, Руслана Василівна (2015) THE CONCEPTION OF LIVING IN PHYLOSOPHY OF PLATON AND ARISTOTEL: WORLD VIEW EDUCOLOGICALASPECT Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - Вип. 3, 2015. pp. 56-62. ISSN 1609-8595

Мартич, Руслана Василівна (2015) The concept of living in the philosophy G.Skovoroda Українська мова й література в школах України (4). pp. 7-11. ISSN 2267

Мартич, Руслана Василівна (2014) Політична система світу [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Jan 19 02:10:39 2022 EET.