Items where Author is "Медвідь, Тетяна Анатоліївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 51.

Article

Терешенко, Наталья Іванівна and Медвідь, Тетяна Анатоліївна and Луговенко, Тетяна Георгіївна and Грек, Володимир Анатолійович (2021) Study Visits as a Method of Professional Motivation Formation in Future Choreographers International journal of education and information technologies doi: 10.46300/9109.2021.15.32 (15). pp. 295-302. ISSN 2074-1316

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2019) Creative projects as a means of forming the professional competencies of the future choreographer Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності", 7-8 жовтня 2019 року, Полтава. pp. 38-43.

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2019) Works of Ukrainian literature on domestic ballet scene Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (2). pp. 409-412. ISSN 2226-3209

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2018) Дистанційні курси в системі фахової підготовки хореографів: доцільність і проблеми застосування Проблеми підготовки сучасного вчителя (18). pp. 124-133. ISSN 2307-4914

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2018) Competent principles of future choreographers’ professional training in classical university Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (2). pp. 234-238. ISSN 2226-3209

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2017) Особливості розвитку хореографічного мистецтва в контексті естетики постмодернізму Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва.

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2017) The use of multimedia technologies in choreography art Innovations in science and education. pp. 249-251. ISSN 978-1-911354-19-2

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2017) Переосмислення літературних образів балетмейстерами сучасності Особливості роботи хореографа у соціокультурному просторі (2). pp. 24-28.

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2016) Компетентнісний підхід як основа сучасного процесу підготовки майбутнього хореографа у вищій школі Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 100-108.

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2016) Проблеми реалізації компетентнісного підходу в процесі підготовки майбутніх хореографів в навчальних закладах Всеукраїнська науково-прктична конференція "Пролеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти" (1). pp. 90-101. ISSN 85.32

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2014) Проблеми формування наукового досвіду у студентів вищих навчальних закладів спеціальності «хореографія» Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 631-640.

Monograph

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2019) Formation of professional competencies of future teachers of choreography by project method in higher education Колективна (три і більше авторів). Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації: колективна монографія. ТОВ "Видавний будинок Мелітопольської міської друкарні", Мелітополь.

Teaching Resource

Грек, Володимир Анатолійович and Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2020) Industrial practice (assistant / continuous) 6 course [Teaching Resource]

Хмельова, Анна Ігорівна and Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2020) History of Arts: History of Choreographic Art [Teaching Resource]

Хмельова, Анна Ігорівна and Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2020) Art History: History of Choreographic Art [Teaching Resource]

Прусова, Леся Віталіївна and Бацак, Костянтин Юрійович and Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2020) University studies [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна and Луговенко, Тетяна Георгіївна (2020) Methods of work with the choreographic team [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2020) Stylistics of world choreographic art [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2020) Theory and methods of scientific research [Teaching Resource]

Грек, Володимир Анатолійович and Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2020) Программа практики производственной (ассистентская / безотрывная) [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2020) Choreographic and pedagogical workshop [Teaching Resource]

Грек, Володимир Анатолійович and Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2020) Practice program production [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2019) Methodical recommendations for compliance bachelor's creative work [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2019) PROGRAM qualification exam in the method of teaching choreographic disciplines [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна and Коростельова, Марія Дмитрівна and Вітковський, В'ячеслав Владикович (2019) PROGRAM a comprehensive qualification exam with the theory of the choreography of the choreographer and the philosophy of the mystery [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна and Луговенко, Тетяна Георгіївна (2019) Folk dance [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2019) History of choreographic art [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна and Бацак, Костянтин Юрійович (2019) University studios [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2019) History of choreographic art [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2019) Methods of work with the choreographic team [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2019) Theory and methodology of scientific research [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2019) Choreographic-pedagogical workshop [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2019) Methods of teaching choreographic disciplines [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2019) Choreographic-pedagogical workshop [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2019) Guidelines for creative project implementation and master's qualification work [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2018) University studios [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2018) Choreographic and pedagogical workshop [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна and Луговенко, Тетяна Георгіївна (2018) Folk-stage dance [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2018) History of choreographic art [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2018) Methodology of teaching choreographic disciplines [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2018) Choreographic and pedagogical workshop [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2017) Робоча навчальна програма "Стратегії розвитку науки" 2 курс [Teaching Resource]

Михалевич, Тетяна Петрівна and Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2017) Робоча навчальна програма "Методика роботи з дитячим хореографічним колективом" 2 курс [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології, методики роботи з хореографічним колективом, методики викладання мистецтва хореографії, теорії і методики роботи з дитячим хореографічним колективом [Teaching Resource]

Бацак, Костянтин Юрійович and Медвідь, Тетяна Анатоліївна and Вєтринська, Анна Валеріївна (2016) Робоча навчальна програма з дисципліни "Університетські студії" для студентів 1 курсу [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2016) Робоча навчальна програма з дисципліни "Історія хореографічного мистецтва" для студентів 1 курсу [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2016) Робоча навчальна програма з дисципліни "Методика викладання мистецтва хореографії" для студентів 3 курсу [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2016) Робоча навчальна програма з дисципліни "Стратегії розвитку науки" для студентів 2 курсу [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2015) Робоча Навчальна Прграма: "Методика викладання мистецтва хореографії" [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2015) Робоча Навчальна Програма: " Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом" [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2015) Робоча Навчальна Програма: Методика роботи з хореографічним колективом. [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Nov 28 19:37:21 2021 EET.