Items where Author is "Мельник, Інна Сергіївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Мельник, Інна Сергіївна (2021) Психологічна складова здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів: результати дослідження Освітологічний дискурс, 33 (3). pp. 46-60. ISSN 2312-5829

Іванюк, Ганна Іванівна and Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна (2021) Психологічні особливості субʼєктивних семантичних полів майбутніх педагогів з різним типом професійної спрямованості Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 106 (2). pp. 257-268. ISSN 2414-9799

Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович (2021) Людинознавство: інтегрований курс: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович (2021) Людинознавство: інтегрований курс: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2021) Психологія: Вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Матюшинець, Яна Володимирівна and Мельник, Інна Сергіївна (2021) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2021) Педагогіка та психологія вищої школи: Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2021) Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Мойсак, Олександр Данилович and Мельник, Інна Сергіївна (2021) Людинознавство: Педагогічна антропологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна and Горовенко, І.С. (2020) Підготовка вихователів до організації розвивального середовища для дітей з руховою розгальмованістю та РДУГ у старшій групі ЗДО Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – 611 с., Том 2. pp. 68-69.

Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович (2020) Людинознавство: інтегрований курс. Модуль "Анатомія, фізіологія людини з основами медичних знань", модуль "Психологічна антропологія" [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2020) The psychological basis of the prevention of communication disorders in early preschool children in the process of interaction with parents Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 4 (16). pp. 148-161. ISSN 2072-4772

Мельник, Інна Сергіївна (2020) Психологія: педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2020) Психологія: вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2020) Проблема вивчення психологічного складника здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів: системний підхід Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2). pp. 221-239. ISSN 2312-5829

Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович (2020) Problems of integration of psychological and pedagogical knowledge in the process of preparation of future teachers Колективна (три і більше авторів). Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia.

Іванюк, Ганна Іванівна and Мельник, Інна Сергіївна and Горошко, Олена (2020) Psychosemantic Meaning of the Concept of «Teacher» in the Linguistic Consciousness of Students of Pedagogical Specialties Psycholinguistics Психолінгвістика. Психолингвистика, Vol 28 (1). pp. 59-82. ISSN 2309-1797; 2415-3397

Іванюк, Ганна Іванівна and Мельник, Інна Сергіївна (2020) Psycholinguistic analysis of the Concept of «Child» in the Language Consciousness of Students of Pedagogical Specialties XV International Scientific and Practical Internet Conference “PSYCHOLINGUISTICS IN A MODERN WORLD – 2020” (Pereiaslav-Khmelnytskyi, October, 22-23 rd, 2020),, 15. pp. 89-94. ISSN 2706-7904

Мельник, Інна Сергіївна and Река, Олена Вікторівна (2019) Psychological assistance of the development of mediated memory of kindergarten in the creative game process Молодий вчений (11). pp. 733-737. ISSN 2304-5809

Мельник, Інна Сергіївна and Гловацька, Лариса (2019) Психологічні особливості впливу особистісної тривожності на взаємини дітей дошкільного віку у групі однолітків Педагогічні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень. Матеріали науково-практичної конференції (м. Дніпро, 29-30 березня 2019 р.).. pp. 79-85. ISSN 978-617-7640-49-2

Мельник, Інна Сергіївна (2019) Психолого-педагогічний супровід дітей з руховою розгальмованістю та РДУГ Практичний психолог: дитячий садок. pp. 13-17. ISSN 96687

Мельник, Інна Сергіївна (2019) Діти з руховою розгальмованістю або РДУГ: правила організації та проведення занять Практичний психолог: дитячий садок. pp. 18-20.

Мельник, Інна Сергіївна (2019) Дитина з руховою розгальмованістю Практичний психолог: дитячий садок (1). pp. 34-40. ISSN 96687

Мельник, Інна Сергіївна (2019) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мойсак, Олександр Данилович and Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна (2019) Людинознавство: інтегрований курс Модуль: "Педагогічна антропологія" [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна and Щербата, Вікторія Григорівна (2019) Психологічні особливості розуміння батьками значення ігрової взаємодії для розвитку комунікації їх дітей Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. pp. 106-118. ISSN 2072-4772

Мельник, Інна Сергіївна (2019) Психологія: Вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович (2019) Людинознавство: інтегрований курс. Модуль "Анатомія і фізіологія людини з основами медичних знань". Модуль "Психологічна антропологія": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2018) Psychological characteristic of a portrait of an autistic child at different stages of preschool childhood Молодий вчений (10). pp. 627-632. ISSN 2313-2167

Мельник, Інна Сергіївна (2018) Психологія Модуль: Вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович and Антипін, Євген Борисович (2018) Людинознавство: інтегрований курс(Модуль"Анатомія фізіологія людини з основами медичних знань", Модуль "Психологічна антропологія": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна and Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) Дошкільна психолінгвістика - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Мельник, Інна Сергіївна and Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) Дошкільна психолінгвістика - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Мельник, Інна Сергіївна (2013) Педагогічна психологія: дошкільний вік. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта». Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

This list was generated on Thu Jan 27 02:14:23 2022 EET.