Items where Author is "Сорокіна, Олена Анатоліївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 51.

Article

Столярчук, Олеся Анатоліївна and Коханова, Олена Петрівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2022) Psychological Aspects of Professional Development: Through the Eyes of Students and Professors Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională (14 (3)). pp. 284-300. ISSN 2067-9270

Коханова, Олена Петрівна and Столярчук, Олеся Анатоліївна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2022) Research of Women's Attitudes on Self-realization of Men Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (37(1)). pp. 76-81. ISSN 2412-2009

Столярчук, Олеся Анатоліївна and Хрипко, Світлана Анатоліївна and Коханова, Олена Петрівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна and Salata, Karina and Dobrodum, Olga and Ishchuk, Olena (2022) Academic Procrastination As A Challenge For Students’ Mental Health In The Context Of Distance Learning And The Virtual World During The Covid-19 Pandemic International Journal of Computer Science and Network Security (22(3)). pp. 276-284. ISSN 1738-7906

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2021) The role of parents` educational strategies in the gender socialization of preschoolers Габітус (26). pp. 122-126. ISSN 2663-5216

Сорокіна, Олена Анатоліївна and Шинкарьова, Любов Володимирівна (2020) Personal resources of wives of participants in fighting difficult life situations Науковий вісник Херсонського державного університету (3). pp. 56-62. ISSN 2312-3206

Шевцова, Олена Михайлівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2019) Reflection as a Component of Professional Self-Determination of Future Psychologists Теорія і практика сучасної психології (1). pp. 118-122. ISSN 2663-6026

Сорокіна, Олена Анатоліївна and Скуріхіна, Альона Михайлівна (2018) Modern approaches to development of young teachers' readiness for innovative activites: teoretical and applied aspects Науковий вісник Херсонського державного університету, 2 (3). pp. 96-101. ISSN 2312-3206

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2017) The influence of reflection in professional becoming of students-psychologists Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. 0. Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць (2(18)). pp. 190-194. ISSN 2078-2128

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2016) Psychological characteristics of predisposition to dependent behavior of students of socionomic branches of training Материали ХІІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції "Сучасність. Наука. Час.Взаємодія і взаємовпли" 12-16 листопада 2016 р.. pp. 86-92.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2016) Content submissions of students-psychologists about the specifics of future professional activity Педагогічний процес: теорія та практика (3(54)). pp. 62-65. ISSN 2078-1687

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2015) Social services employee's motivation of activity Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції 17-19 листопада 2015 року. pp. 99-104.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2015) Optimization of the students' autonomous work: search of reserves Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Психологічні науки.. pp. 132-138. ISSN 978-617-681-107-7

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2012) The role of pathopsychological diagnostics in psychocorretional work Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. , 36 (60). pp. 385-387.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2012) Forming of professional competence of future psychologists: present challenges Вісник Кам'янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки (4). pp. 101-105.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2010) Психологія мотивації студенської занятості Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (1(13)). pp. 84-88. ISSN 978-966-7548-60-5

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2009) Організація самостійної роботи майбутніми соціальними педагогами при вивченні психології Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр., 2. pp. 170-173. ISSN 978-966-7548-60-5

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2009) Установки студентської молоді щодо майбутнього працевлаштування Збірник наукових праць VІ Міжнародної наукової конференції м.Київ, 2. pp. 165-172. ISSN 978-966-8640-22-3

Book Section

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2010) Формування у вихованців притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації необхідних життєвих навичок In: Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям. ВД "Калита", Київ, pp. 151-199. ISBN 978-966-8879-60-2

Conference or Workshop Item

Коханова, Олена Петрівна and Столярчук, Олеся Анатоліївна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2021) Benefits and Risks of Distance Learning for the First-year Students' Adaptation In: "Modern systems of science and education in the USA, EU and post-Soviet countries ‘2021", 28.02.2021, USA.

Сорокіна, Олена Анатоліївна and Шинкарьова, Любов Володимирівна (2020) Соціально-психологічні проблеми дружин учасників бойових дій In: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція « Актуальні проблеми практичної психології", 20-21 лютого 2020 р., м. Глухів.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2017) Розвиток рефлексивних вмiнь майбутнiх психологiв In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Психолого-педагогiчнi особливостi розвитку особистостi в освiтньому просторi", 17 травня 2017 р., м. Мукачево.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2017) Уявлення про майбутню професiю як складова професiйноi самосвiдомостi у студентiв-психологiв In: Всеукраїнька науково-практична конференція з мiжнародною участю "Психологiчна освiта в Украiнi: традицii, сучаснiсть та перспективи", 21.04.2017, Киiв.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2012) Activity of psychologist of preschool educational establishment in the process of forming of parents' strateges in psychosexual development of a child In: Всеукраїнька науково-практична конференція.

Book

Журавель, Тетяна Василівна and Іванюк, Ірина Володимирівна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Лютий, Вадим Петрович and Лях, Тетяна Леонідівна and Пашко, Наталія Олександрівна and Соловйова, Вікторія Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Суліцький, Вадим Володимирович and Удовенко, Юлія Миколаївна and Чепенко, Леся Миколаївна and Чуйко, Олена Василівна and Швед, Ольга Володимирівна and Янковець, Вікторія Вікторівна (2022) Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник Видавництво ФО-П Буря О.Д., Україна, Київ. ISBN 978-617-7402-65-6

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2014) Психологія залежності ПП Буйницький О.А., м. Кам"янець-Подільський. ISBN 978-617-608-047-3

Безпалько, Ольга Володимирівна and Журавель, Тетяна Василівна and Гурковська, Л.П. and Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Зінченко, А.Г. and Калініна, А.В. and Ліщинська, О.А. and Лях, Тетяна Леонідівна and Осадча, В.Г. and Петрочко, Жанна Василівна and Савчук, І.В. and Скіпальська, Галина Богданівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна and Удовенко, Ю.М. (2010) Comprehensive help homeless and street children Видавничий дім «Калита», Київ. ISBN 978-966-8879-69-2

Teaching Resource

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна психологія" [Teaching Resource]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія залежної поведінки особистості" [Teaching Resource]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Екстремальна психологія з практикумом". Модуль "Психічна травма та посттравматичний стресовий розлад" [Teaching Resource]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2021) Робоча програма навчальної дисципдіни "Психологія залежної поведінки особистості" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Нейропсихологія" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2019) Нейропсихологія [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності. Змістовий модуль 4. «Нейропсихологія» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності. Змістовий модуль 4. «Нейропсихологія» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності. Змістовий модуль 4. «Нейропсихологія» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Нейропсихологія" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Нейропсихологія" [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2017) Робоча програма практики "Практика виробнича переддипломна" [Teaching Resource]

Васильєв, Олексій Олександрович and Сорокіна, Олена Анатоліївна and Подшивайлова, Лідія Іванівна (2016) Робоча програма "Загальна психологія" для студентів галузі знань 05 "Психологія", спеціальності (спеціалізації)053 Психологія (психологія) [Teaching Resource]

Васильєв, Олексій Олександрович and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2016) Робоча програма навчального модуля 1. "Загальна психологія з практикумом" навчальної дисципліни "Галузі психологічної науки" для студентів за напрямом підготовки 053 "Психологія" [Teaching Resource]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія кризових і залежних станів" для спеціальності 8.03010201 "Психологія" [Teaching Resource]

Сорокіна, Олена Анатоліївна and Подшивайлова, Лідія Іванівна and Васильєв, Олексій Олександрович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна психологія" напрям підготовки 053 «Психологія» [Teaching Resource]

Чала, Олена Андріївна and Сорокіна, Олена Анатоліївна and Ткачишина, Оксана Романівна (2015) Вікова психологія [Teaching Resource]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2014) Робоча програма "Вікова психологія" для студентів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія», 6.030ЮЗ «Практична психологія» [Teaching Resource]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна психологія" для студентів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» [Teaching Resource]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2014) Робоча програма "Загальна психологія" для студентів за напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія» [Teaching Resource]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2014) Робоча програма "Психологія вікова" для студентів за напрямом підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2014) Робоча програма "Психологія загальна" для студентів за напрямом підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2014) Робоча програма "Психологія залежності" для студентів за всіх напрямків підготовки та 6.010102 Початкова освіта [Teaching Resource]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2009) Навчально-методичний комплекс з курсу “ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКА” для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 7.040202 “СОЦІАЛЬНА РОБОТА” [Teaching Resource]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2009) Навчально-методичний комплекс з курсу “ЕТНОПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ МЕНШИН” для студентів спеціальності 7.040202 “СОЦІАЛЬНА РОБОТА” [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Apr 24 02:09:13 2024 EEST.