Items where Author is "Черпак, Юрій Васильович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Article

Черпак, Юрій Васильович (2023) Ideas of Kostiantyn Ushinskyi about education and physical development of children and youth Історія та філософія освіти в незалежній Україні: до 200-річчя від дня народження Костянтина Ушинського (1823-1871) : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 3 березня 2023 р., м. Київ. pp. 143-146.

Черпак, Юрій Васильович (2022) Peculiarities of teaching physical culture to primary school students of NUSH: challenges and opportunities V Всеукраїнська науково-практичної Інтернет-конференція «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід», 15 вересня 2022 р. Київ, Україна..

Черпак, Юрій Васильович (2021) The influence of game techniques on the quality of physical education lessons in grades 1-4 ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Якість освіти: зміни заради прогресу», 19 жовтня 2021, Київ, Україна.. pp. 110-112.

Черпак, Юрій Васильович (2020) Forms, methods, techniques - tools for creative self-realization and self-improvement of a physical education teacher ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 225-228.

Гречаний, Олександр Миколайович and Єрьоменко, Едуард Анатолійович and Черпак, Юрій Васильович and Суліма, Ігор Віталійович (2020) Combat horting in general secondary education institutions Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.- практ. інтернет конф. (28–29 травня 2020 р., м.Київ). pp. 544-553.

Черпак, Юрій Васильович (2017) Problems of school physical education: O. K. Anokhin's speech at the Kyiv Pedagogical Congress in 1916 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 березня 2017, м. Київ. pp. 261-265.

Черпак, Юрій Васильович (2016) Alexander K. Anokhin, biography pages Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 120-ій річниці з дня народження М.О.Бернштейна 16-17 вересня 2016 р., м. Вінниця. pp. 75-79.

Черпак, Юрій Васильович (2015) Педагогічна сутність фізкультурно-оздоровчих методик О.К. Анохіна Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві: досвід, проблеми, рішення (у циклі Анохінських читань) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листопада 2015 р.. pp. 79-88.

Черпак, Юрій Васильович (2015) Regulatory support physical education students in the late ХІХ century ScienceRise (8(13)). pp. 75-79. ISSN 2313-6286

Черпак, Юрій Васильович (2015) Theoretical views of Kyiv educators-educators on the basics of physical education of student youth (end of XIX - first decades of XX century) Імідж сучасного педагога. Всеукр. науково-практ. освітньо-популярний журнал (7(156)). pp. 36-42. ISSN 2221-6316

Черпак, Юрій Васильович (2015) Contribution of medical doctor-educator V. K. Kramarenko to the development of ideas and practice of physical education Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology (57). pp. 55-58. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Черпак, Юрій Васильович (2015) Domestic educational congresses as a manifestation of the consolidation of the pedagogical community in the development of physical education of children and youth (end of XIX - XX centuries) Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць (14(27)). pp. 176-186. ISSN 2218-7650

Черпак, Юрій Васильович (2015) The activities of sports and gymnastic societies as a factor in the physical education of youth in Ukrainian lands at the end of the 19th - beginning of the 20th centuries Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (35). pp. 397-404. ISSN 978-966-2760-14-9 (8)

Черпак, Юрій Васильович (2015) Historical and pedagogical aspects of the development of domestic physical education (second half of XIX - beginning of XX century) Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (4(12)). pp. 249-261. ISSN 2312-5829

Черпак, Юрій Васильович (2014) Areas of activity of public institutions for the development of physical education of children and youth in Ukrainian lands (end of XIX century - 1917) Актуальні проблеми історико-педагогічних досліджень шкільної освіти: зб. тез та анот. матеріалів XІV Всеукр. іст.-пед. наук.-практ. конф. 14 листопада 2014. pp. 47-48.

Черпак, Юрій Васильович (2014) Петро Лесгафт як акме-особистість Акмеологія — наука ХХІ століття : матер. ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 250-257.

Черпак, Юрій Васильович (2014) Training of professional staff in the field of physical education of the late XIX - early XX century Педагогічний альманах: збірник наукових праць (22). pp. 311-315. ISSN 2616-5597

Черпак, Юрій Васильович (2014) Внесок лікаря-просвітника О.К. Анохіна (1882–1920) у розвиток вітчизняного фізичного виховання Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві: досвід, проблеми, рішення (у циклі Анохінських читань) : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2014 р.. pp. 69-79.

Черпак, Юрій Васильович (2013) The ideas of P. Lesgaft on the interdependence of human development and his physical preparation Innovations in education: ideas, projects, work experience: collected materials of International Distance Scientific and Practical Conference, May 13-15. pp. 241-246. ISSN 978 963 07 8636 2

Черпак, Юрій Васильович (2013) Implementation of P. Lesgaft's ideas by Kyiv public-pedagogical ascetics Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік. pp. 67-68.

Черпак, Юрій Васильович (2013) The contribution of native public-pedagogical movement in spreading the ideas of the physical education of youth (late XX – early XX c.) Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. Випуск 15. pp. 742-746. ISSN 2309-9127

Черпак, Юрій Васильович (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 46-56.

Conference or Workshop Item

Черпак, Юрій Васильович and Пазюк, Світлана Андріївна (2023) Training of physical culture of 5th-6th grade students according to the program of the New Ukrainian School In: Пайдея в дзеркалі європоцентричних трансформацій українського культурно-освітнього простору, 16-17 березня 2023 р., Україна.

Thesis

Черпак, Юрій Васильович (2018) Дисертація - Вітчизняний громадсько-педагогічний рух за розвиток фізичного виховання дітей і молоді (остання чверть ХІХ – 1917 р.) PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Черпак, Юрій Васильович (2018) Відгук офіційного опонента кандидадта педагогічних наук, старшого наукового співробітника Зубалія М.Д. на дисертацію Черпака Ю.В. "Вітчизняний громадсько-педагогічний рух за розвиток фізичного виховання дітей і молоді (остання чверть ХІХ – 1917 р.)" PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Черпак, Юрій Васильович (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Пронікова О.К. на дисертацію Черпака Ю.В. "Вітчизняний громадсько-педагогічний рух за розвиток фізичного виховання дітей і молоді (остання чверть ХІХ – 1917 р.)" PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Черпак, Юрій Васильович (2018) Вітчизняний громадсько-педагогічний рух за розвиток фізичного виховання дітей і молоді (остання чверть ХІХ – 1917 р.). PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

This list was generated on Fri Dec 1 02:09:03 2023 EET.