Items where Division is "Кафедра перекладу" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | М | Р | С | Ф | Ш
Number of items: 28.

Г

Гайдаш, Анна Владиславівна (2015) Traumatic experience of the literary representations of the elderly characters in the US drama Сучасні літературознавчі студії. pp. 125-134.

Гайдаш, Анна Владиславівна (2015) The discourse of ageing dynamics in contemporary US drama: definitions and representations Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки). pp. 92-96. ISSN 2311-2433

Гайдаш, Анна Владиславівна (2015) Representations of the elderly characters in Eugene O'Neill's one-acts of the 1913-1920s Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна". pp. 61-63. ISSN 966-7631-70-2

Гайдаш, Анна Владиславівна (2015) Transformation of ageist stereotypes in contemporary US drama Наукові праці: Науково-методологічний журнал.. pp. 19-23. ISSN 1609-7742

Гладуш, Надія Федорівна (2015) Еліптичні речення в англійській та українській мовах Studia Philologica (3). pp. 75-78. ISSN 2311-2425

К

Книшевицька, Лілія Володимирівна (2015) Teaching english with games and simulations Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 99-103.

Книшевицька, Лілія Володимирівна (2015) Teaching English with games and simulations Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. pp. 99-103.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) National character forming in the prospects of intercultural communication In: Международная научно-практическая конференция, 20 января 2015 г., гУфа, Российская федерация.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) Teachers' training for professional activity in a multicultural educational environment Освітологічний дискурс. 2015. (4(12)). pp. 76-83. ISSN 2312-5829.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) An experience of learning intercultural communication Science Rise, Т.6 (№ 1 ()). pp. 60-63. ISSN 2313-6286

Ковалинська І.В. (2015) a certificateof an international project participant відсутній.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) Scientific Journal «ScienceRise» (6/1(11). pp. 60-63. ISSN 2313-6286

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) Формирование национального характера в свете межкультурной коммуникации Инновационное будущее психологии и педагогики: сборник статей Международной научно-практической. pp. 32-33. ISSN 978-5-906769-94-7

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) Огляд закордонного досвіду формування особистості педагога Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. pp. 101-103. ISSN УДК 001+37(100) ББК 72.4+74(0)

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) Підготовка вчителів до роботи у міжкультурному середовищі Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (№__ 4_). pp. 76-83. ISSN 2312-5829

Козачук, Андрій Михайлович (2015) Елементи формалізації у методології досліджень зі стилістики художнього перекладу Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. pp. 309-311. ISSN 978-966-2343-13-7

Козачук, Андрій Михайлович (2015) Text Style Transforming in the Process of Translation Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (3). pp. 108-114. ISSN 2311-2425

М

Мілова, Оксана Євгенівна (2015) TEACHING CONVERSATION IN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM: CONVERSATIONAL TECHNIQUES Освітологічний дискурс, №2 (10). pp. 159-169. ISSN 2312-5829

Р

Редька, Інна Анатоліївна (2015) Образний простір «подвійних» балад В.Е.Хенлі (лінгвокогнітивний аспект) Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" (8). pp. 480-482.

Редька, Інна Анатоліївна (2015) Multi-Genre Poem: A Cross-Field Approach Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (58). pp. 231-234. ISSN 966-7631-70-2

С

Санжарова, Галина Федорівна (2015) До питання щодо соціально-політичних поглядів Христини Пізанської Грані історії: збірник наукових праць (8). pp. 198-207. ISSN 978-9668469-54-2

Санжарова, Галина Федорівна (2015) Авіньонські папи і налогова складова церковних фінансів в XIV столітті In: IX Международная научная конференция «Історія торгівлі, податків та мита», 29-30 жовтня 2015 р., Дніпропетровськ (НАН України, Інститут історії України, МОН України, РНЦ Всесвітньої митної організації Університет митної справи та фінансів, Академія соціальних наук України).

Санжарова, Галина Федорівна and Санжаров, Валерій Анатолійович (2015) Walking away from traditions of medieval chronics: topos and novations in historical works of Christina de Pizan In: XXIV міжнародна наукова конференція “Мова і культура” імені проф.Сергія Бураго, 22-25 червня 2015 р., Київ: Інститут філології Київського Національного університету ім.Тараса Шевченка.

Ф

Федорова, Анастасія Олександрівна (2015) Legal Microtext Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство) (137). pp. 149-154. ISSN 978-617-7197-12-5

Федорова, Анастасія Олександрівна (2015) Archaic legal terms to the nomination of guilt in the Germanic and Slavonic languages Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (5). pp. 62-67. ISSN 2311-2425

Ш

Шурма, Світлана and Єрко, Владислава (2015) Localization in translation perspective Genral and specialist translation/interpretation: Theory, methods, practice. pp. 340-342. ISSN 978-617-646-299-6

Шурма, Світлана and Боучуачі, Суфьян (2015) TRANSLATOR'S READINGS: REFLECTION OF ETHNIC CONCEPTUAL PICTURES IN UKRAINIAN, RUSSIAN, FRENCH, AND ARABIC, TRANSLATIONS OF O. WILDE'S 'THE NIGHTINGALE AND THE ROSE' 2 International Symposium on Figurative Thought and Language. p. 56.

Шурма, Світлана and Гнезділова, Ярослава (2015) Pragmatic changes in the English-Russian-Ukrainian translation of aviation-related advertising web site slogans and texts Матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Авіа-2015". 36.74-36.77.

This list was generated on Thu May 30 02:05:55 2024 EEST.