Items where Division is "Кафедра української літератури і компаративістики" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | В | К | Л | О | П | С | У | Х | Ч
Number of items: 53.

Є

Єременко, Олена Володимирівна (2015) Vynnychenko epic drama in terms of syncretism between generic Українська мова і література в школах України (7-8). pp. 49-51.

Б

Башкирова, Ольга Миколаївна (2015) Artistic dimensions of the divine and demonic in the novel "A city with chimeras"by Oles Ilchenko Синопсис: текст, контекст, медіа (4 (12)). pp. 1-10. ISSN 2311-259X

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2015) Дитяча література. Програма для студентів напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2015) Дитяча література. Хрестоматія. Твори українських письменників сер. ХІХ – поч. ХХ ст. НВФ «Славутич-Дельфін», Київ.

Богданець-Білоскаленко Н.І. (2015) Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Я.Чепіги 58490.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2015) Яків Чепіга – освітньо-культурний діяч (до 140-річчя з дня народження) Початкова освіта (9). pp. 61-64. ISSN 0131-5358

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2015) Хрестоматія для додаткового читання. 4 клас Видавництво Грамота, Киев.

Богданець-Білоскаленко Н.І. (2015) Проблема формування особистості у змісті підручників з читання для початкової школи (сер. 50-х рр. ХІХ - сер. 50-х рр. ХХ ст) 58489.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2015) Сучасна українська література. Програма для студентів напряму підготовки "Видавнича справа і редагування" [Teaching Resource]

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2015) Educational and cultural and educational activities J. Ph. Chipiga in the context of historical and pedagogical process in Ukraine (the last of XIX – early of XX century). PhD thesis, Роботу виконано в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса,.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2015) The use of folklore in working with preschool children Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka„ (30.03.2015 - 31.03.2015), 1. pp. 23-26. ISSN 978-83-65207-08-1 (t.1)

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2015) Формування художньо-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку Колективна (двоосібна). ВПЦ "Візаві", Умань.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2015) Особливості опрацювання пізнавальної літератури в початковій школі Учитель початкової школи (11). pp. 13-15. ISSN 89869

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Зоряна, Мирослава Іванівна (2015) Літературне читання. 4 клас видавництво "Грамота", Київ.

Бондарева, Олена Євгенівна (2015) Лесь Подерв'янський: "Я просто бабвився" Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, 16 (2). pp. 24-30. ISSN 2078-2128

Бондарева, Олена Євгенівна and Олійник, Світлана Миколаївна (2015) Стильова парадигма літератури Ризографіка, Київ.

Борисенко, Катерина Григорівна (2015) STYLISTIC FEATURES OF UKRAINIAN THEOLOGICAL-POLEMIC TRAСTATES AGAINST RUSSIAN «OLD FAITH» Синопсис: текст, контекст, медіа (2). ISSN 2311-259X

Брацкі, Артур Себастіан (2015) Польська мова [Teaching Resource]

Бровко, Олена Олександрівна (2015) Rhizome versus trees: aesthetically beautiful possibilities of poetics of collage Масова література: проблеми інтерпретації, змісту та форми: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2015 року. pp. 22-25.

Бровко, Олена Олександрівна (2015) Сучасна терія літератури [Teaching Resource]

Бровко, Олена Олександрівна (2015) A genre of prayer is in the modern Ukrainian lyric poetry: in search of identity In: Międzynarodową Konferencję Ekumeniczną "Ewangelia w języku matki. Inspiracje dziedzictwem św. Cyryla i Metodego w wychowaniu i edukacji – wschodnioeuropejskie doświadczenia w kontekście aktualnych wyzwań", 16-17 листопада 2015 р., Ягеллонський університет, м. Краків.

Бровко, Олена Олександрівна (2015) Homo sacredos:bewteen sacred and profane (the church and its clergymen in the artistic discourse) Синопсис: текст, контекст, медіа (5). ISSN 2311-259X

Бровко, Олена Олександрівна (2015) Fenomenologiya of body is in prose of Bohdan Rubchak Ukraińska humanistyka i słowiańskie paralele. Obraz ciala v humanistyce. (Tom ІІ). ISSN 978-83-64706-10-3

Бровко, Олена Олександрівна and Удовиченко, Лариса Миколаївна (2015) Methods of teaching literary subjects in high school [Teaching Resource]

Бітківська, Галина Володимирівна (2015) "Польський текст" сучасних літературних журналів у іінтермедіальному аспекті Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць., 27. pp. 265-271. ISSN 2075-437Х

Бітківська, Галина Володимирівна (2015) Образ Іншого в сучасному літературному журналі Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2 (9). pp. 16-18. ISSN 2073-0071

Бітківська, Галина Володимирівна (2015) Інтермедіальний образ художника в літературному журналі Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka„ (30.03.2015 - 31.03.2015), 39. pp. 16-20. ISSN 978-83-65207-08-1 (t.1)

В

Віннікова, Наталія Миколаївна (2015) Bipolar nature of literary parody Синопсис: текст, контекст, медіа (3(11)). ISSN 2311-259X

Віннікова, Наталія Миколаївна (2015) Ukrainian Literary Parody: Origin, Mainstreaming, Poetics PhD thesis, КУБГ.

К

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2015) Робоча навчальна програма з дисципліни "Фольклор" [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Луцюк, Микола Володимирович (2015) World literature. Working program of the block of educational disciplines [Teaching Resource]

О

Олійник, Світлана Миколаївна (2015) The pastiche as a mode of the genre transformation in the novel "Adept" of V. Yeshkilev and O. Hutsuliak Синопсис: текст, контекст, медіа (2 (10)). ISSN 2311-259X

П

Погребняк, Інга Василівна (2015) Епістолярій як артефакт духовності Синопсис: текст, контекст, медіа (3(11)). ISSN 2311-259X

Погребняк, Інга Василівна (2015) Епістолярний жанр у діахронній проекції Синопсис: текст, контекст, медіа (1(9)). pp. 1-6. ISSN 2311-259X

Поліщук, Ярослав Олексійович (2015) Словацький, Шевченко і європейський дендизм Київські полоністичні студії (26). pp. 165-173. ISSN 978-617-7015-25-2

С

Сінченко, Олексій Дмитрович (2015) Євген Сверстюк: «Мало самого таланту: треба мати український хребет» Віче: журн. Верховної Ради України : громад.-політ. і теорет. вид. (1). pp. 40-41. ISSN 2313-559Х

Сінченко, Олексій Дмитрович (2015) Передмова In: Сверстюк Є. На полі чести: У 2-х т. - Кн. І: Невже то я? ТОВ "Видавництво "Кліо", Київ, pp. 5-12.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2015) Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач: Навчальний посібник Логос, Київ. ISBN 978-966-171-887-5

Сінченко, Олексій Дмитрович (2015) «Безгрунтянство» як екзистенціальна проблема в повісті «Без грунту» В.Домонтовича й «Еней та життя інших» Юрія Косача Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету (6). pp. 159-167.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2015) Volodymyr Yurynet’s culturology in the clarification of the modern humanities Літературознавчі студії, 43 (2). pp. 215-221. ISSN -

Сінченко, Олексій Дмитрович (2015) Неопотебнянство Бориса Навроцького Синопсис: текст, контекст, медіа (2(10)). ISSN ISSN: 2311-259X

У

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2015) Development of a technique of studying the aspect of images , characters hudozhestvennіh works in the science of the Soviet period Дунайські наукові читання: Європеський вимір і регіональний контекст, 2. pp. 161-164.

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2015) Аспектне вивчення образів-персонажів в методиці навчання літератури до кінця ХІХ ст. Синопсис: текст, контекст, медіа (2 (10)). ISSN 2311-259X

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2015) Historical poems A. Mickiewicz and Shevchenko in the school study Філологічні діалоги (3). pp. 203-209.

Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2015) Artistic interpretation of corporeality in Ukrainian prose of the 1920s In: Ukrainska humanistyka i slowianskie paralele. Obraz ciala w humanistyce. Serii "Problemy wspolcheznej humanistyki". Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdansk-Kijow. ISBN 978-83-64706-10-3

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2015) Educational program “The literary theory” [Teaching Resource]

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2015) The narrative structure of the Barbara Reding’s novel “The Madmen” Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (8 (309). pp. 133-137. ISSN 1729-360Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2015) AD FONTES or Upgrade of Ukrainian Literary Canon Синопсис: текст, контекст, медіа (1(9)). ISSN ISSN: 2311-259X

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2015) Narratologic analysis of the novel Barbara Reading «Mad Men». Синопсис: текст, контекст, медіа (4 (12)). ISSN 2311-259X

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2015) Artistic interpretation of corporeality in Ukrainian prose of the 1920s Ukraińska humanistyka i słowiańskie paralele. Obraz ciala v humanistyce. Tom ІІ serii „Problemy współczesnej humanistyki”, 2. ISSN 978-83-64706-10-3

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2015) Educational program “The history of Ukrainian literature” [Teaching Resource]

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2015) Educational program “The history of studying of the Ukrainian language and Ukrainian literature” [Teaching Resource]

Ч

Чибор, Ірина Степанівна (2015) Structure of the mythological ethnokode (on the material of the Ukrainian phraseology) Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (40). pp. 174-179.

This list was generated on Fri Jun 21 02:06:06 2024 EEST.