Items where Division is "Кафедра української мови" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | Г | Д | З | К | О | Р | С | Я
Number of items: 36.

А

Александрова, Валентина Федорівна (2012) Interactive learninq technology in the of professional competence of future teachers of Russian lanquaqe In: Інтерактивні технології навчання у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя російської мови, 2012 рік, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Астаф'єва, Марія Миколаївна and Воронич, Ганна Василівна (2012) Говірки сіл Річки та Яворова як образок до історії Гуцульщини: лексикографічний аспект Гуцули і Гуцульщина. Літературно-мистецький і громадсько-суспільний часопис (2(6)). pp. 63-68. ISSN 978-966-181-012-8

В

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Від житія до історичного роману: спроба лінгвістичного аналізу In: Всеукраїнська наукова конференція "Літературний процес: структурно-семіотичні площини", 6 - 7 квітня 2012 року, Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. (Unpublished)

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Витоки формування правописної компетенції та українського правопису Українська мова і література у школі (3). pp. 57-59.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Мовна особистість староукраїнської доби: проблеми та аспекти дослідження Українська мова у сучасній школі. (6(116)). pp. 4-7.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Моя майбутня професія - філолог In: Вступ до спеціальності: філологія. українська мова і література. Модуль 2. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, pp. 7-25.

Г

Горохова, Тетяна Олександрівна (2012) The realization of principles of sequence in the process of studying philological specialities of the subject «Ethnopedagogics» Дослідження молодих учених в контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. (19 квітня 2012р., м.Київ) . pp. 68-73.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2012) The formation of Ukrainian language competence of classical university students by means of ethnopedagogics Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 березня 2012р., м.Київ). pp. 864-869.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2012) Ethnopedagogical preparation as an element of professional pedagogical competence Наукові записки. Педагогічні та історичні науки: збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (103). pp. 56-63.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2012) Мовленнєва підготовка майбутнього вчителя на сучасному етапі ІІІ Международные Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения. pp. 296-302.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2012) Мовленнєвий портрет сучасного старшокласника Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.Серія: Філологія.Вип. 16 - 428 с.. pp. 204-208. ISSN 9789662337891

Горошкіна, Олена Миколаївна (2012) Роль когнітивної методики у формуванні соціокультурної компетенції учнів Семантика мови і тексту. pp. 127-130.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2012) Українська мова. 11 клас Сиция, Харків. ISBN 978-966-2542-31-8

Грипас, Оксана Юріївна (2012) НОВІТНІЙ СИНТАКСИС В АСПЕКТІ ПРЕДИКАТНО-АРГУМЕНТНОЇ ТЕОРІЇ Українська мова й література в сучасній школі. ISSN 2267

Грипас, Оксана Юріївна (2012) Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ і тестів: Навчальний посібник Навчальна книга – Богдан, Тернопіль. ISBN 978-966-10-2536-2

Грипас, Оксана Юріївна (2012) Синтаксис складного речення. Практикум Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN ДК 4013

Грипас, Оксана Юріївна (2012) Новітній синтаксис в аспекті предикатно-аргументної теорії журнал "Українська мова і література в сучасній школі" (5). pp. 11-14.

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2012) Формування граматичних понять з морфології української мови учнів основної школи Проблеми державного будівництва в Україні (21). pp. 146-152. ISSN 60я43

Дика, Наталія Михайлівна (2012) Мовленнєва підготовка студентів-філологів у структурі системи вищої педагогічної освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 376-383.

Дика, Наталія Михайлівна (2012) Проблеми навчання граматики української мови у контексті методичної спадщини А.П.Медушевського Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №5.Педагогічні науки:зб.наукових праць (9). pp. 189-195.

З

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2012) Шляхи створення сучасного підручника для студентів-філологів вищих навчальних закладів Молодий науковець ХХІ століття.

Заєць, Валентина Григорівна (2012) Quidelines on Work with Professionally Oriented Educational Texts at the Ukrainian Lessons in the Pre Profile 8—9 Classes Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (17). pp. 36-39.

К

Караман, Ольга Володимирівна (2012) Проблема підручникотворення для профільної школи у науковому полі української лінгводидактики Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №10.Педагогічні науки:зб.наукових праць (9). pp. 202-207.

Караман, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович (2012) Тестовий контроль як метод діагностики навчальних досягнень студентів Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (24). pp. 110-119. ISSN 14441-3412

Караман, Станіслав Олександрович (2012) Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 338-346.

Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна (2012) Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника Сучасні стратегіїї університетської освіти: якісний вимір. pp. 338-346. ISSN ББК 65.050

О

Остапченко, Олена Вадимівна (2012) У світі імен і прізвищ Українська мова й література в сучасній школі. pp. 19-23. ISSN 2267

Остапченко, Олена Вадимівна (2012) Великі географічні … курйози, або Як виникають назви Українська мова й література в сучасній школі (4). pp. 22-25. ISSN 2267

Р

Русаченко, Наталя Павлівна (2012) Морфонологічні особливості словотворчих моделей іменника староукраїнської мови другої половини XVI – ХVIII ст. Studia Philologica. (1).

Русаченко, Наталя Павлівна (2012) Статус морфонології в системі мовних рівнів Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова (5). pp. 235-240.

С

Саєвич, Ірина Георгіївна (2012) Теорія картини світу: ключові поняття Лінгвістика (2). pp. 18-28.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2012) Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях Мова і культура (15). pp. 39-46.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2012) The worldview and the world model in linguistic studies Мова і культура: науковий журнал, V (15). pp. 93-99.

Стишов, Олександр Анатолійович (2012) Основні тенденції розвитку лексичного складу української мови початку ХХІ століття. Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. пр. Філологічні науки.. pp. 406-415.

Стишов, Олександр Анатолійович (2012) Номінації осіб у сучасній українській мові (на матеріалі дискурсу ЗМІ) Мовознавство (6). pp. 23-37.

Я

Яворська, Стефанія Теодорівна (2012) Спадщина А.П. Медушевського в контексті розвитку методики навчання української мови Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №5.Педагогічні науки:зб.наукових праць (9). pp. 258-264. ISSN КВ 8818

This list was generated on Sat Dec 4 02:07:16 2021 EET.