Items where Division is "Кафедра української мови" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | Г | Д | З | К | О | Р | С
Number of items: 39.

А

Александрова, Валентина Федорівна (2013) Свято Великодня(конкурс на кращий Великодній стіл) Українська мова й література в сучасній школі (3). ISSN 2267

Александрова, Валентина Федорівна (2013) Мовленнєва культура сучасної молоді Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць науково - практичної конференції « Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів».

В

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) “Записки” І.Г. Галагана – малодосліджена пам’ятка мови XVIII ст. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : Матеріали міжнародної наукової конференції.. pp. 100-105.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) «Записки» І.Г. Галагана — малодосліджена пам’ятка староукраїнської мови XVIII ст. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. pp. 100-105.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) Релігійна культура та свідомість і формування фразеологічного фонду української мови Синопсис: текст, контекст, медіа (2). ISSN 2311-259X

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) The linguistic and political measurings of concept «language» in Old Ukrainian period Українська мова й література в сучасній школі (12). pp. 34-36.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) Мовотворчість у сфері науки Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (2). pp. 88-91. ISSN 2311-2425

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) Основні фонетико-орфографічні тенденції староукраїнської мови при передачі прикметникового закінчення -ий (на матеріалі пам’яток XVII – першої половини XVIII ст.). Перші Почепцовські читання. Матеріали міжнародної наукової конференції (25 - 27 вересня 2013 р.). pp. 24-26.

Г

Горохова, Тетяна Олександрівна (2013) Grammatical competence as a part of professiogram of students of philology Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеук. наук.-практ. конф. (18 квітня 2013 р.) (3).

Горохова, Тетяна Олександрівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 115-123.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2013) Підготовка студентів до роботи в умовах профільної школи Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки. Випуск 19. pp. 261-268.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2013) Науковий текст: особливості мови та стилю Навчально-методичний посібник . Світанок, Луганськ.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2013) Формування мовної особистості випускника профільної школи: лінгводидактичний аспект Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство):зб.наукових праць. (3). pp. 181-186.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2013) Соціокультурний контекст формування мовної особистості учня Вісник прикарпатського університету. Педагогіка (ХLVІІІ). pp. 120-124.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2013) Особливості використання інтерактивних методів на уроках української мови Українська мова і література в школі (3(105)). pp. 7-10.

Грипас, Оксана Юріївна (2013) ПРИНЦИПИ КАТЕГОРИЗАЦІЇ КОМПАРАТИВНОСТІ ЯК СИСТЕМНОГО УТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Studia Philologica. ISSN 2311-2425

Грипас, Оксана Юріївна (2013) ПОНЯТТЯ «КАТЕГОРІЯ» В НАУКОВО-ЛІНГВАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. ISSN КВ 8816

Грипас, Оксана Юріївна (2013) ПРО ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІЙНОЇ ГРАМАТИКИ. Синопсис : електронне фахове видання. ISSN 2311-259X

Д

Дика, Наталія Михайлівна and Козир, Маргарита Валентинівна (2013) Formation of pupils of 5-7 classes communicatively-speech abilities by means of interaction on the lessons of the ukrainian language Українська мова й література в сучасній школі (12). pp. 29-33.

Дика, Наталія Михайлівна (2013) Тести та завдання для тематичного контролю знань з української мови. Морфологія (іменні частини мови) Українська мова й література в сучасній школі (4). pp. 13-19.

Дика, Наталія Михайлівна (2013) Тести та завдання для тематичного контролю з української мови. Морфологія (Іменні частини мови) Українська мова й література в сучасній школі (4). pp. 13-19.

Доценко, Олена Леонідівна (2013) Комунікативні імплікатури в процесуальному законодавстві України Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. pp. 141-145.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2013) Використання навчальних диктантів з елементами лінгвістичного аналізу тексту у формуванні мовних та мовленнєвих умінь і навичок учнів Українська мова й література в сучасній школі (6). pp. 5-8.

З

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2013) The «electronic book» as an object of theoretical analyze in linguistics and lingvodidactic of higher school Педагогіка вищої та середньої школи.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2013) Сучасний погляд на підручники нового покоління для студентів-філологів вищих навчальних закладів Збірник наукових праць "Проблеми підготовки сучасного вчителя". pp. 137-141.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2013) Використання вікі-технологій у навчальній діяльності студентів Проблеми сучасної педагогічної освіти. Випуск 41. pp. 111-115.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2013) Провідні тенденції створення підручників і посібників з української мови для студентів Проблеми сучасної педагогічної освіти. (3). pp. 73-81.

К

Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна and Горошкіна, Олена Миколаївна and Барахтян, Микола Миколайович and Доценко, Олена Леонідівна and Радченко, Антоніна Федорівна and Остапченко, Олена Вадимівна and Кондратенко, Наталія Юріївна and Дружененко, Раїса Сергіївна and Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна and Зарудня, Ольга Миколаївна and Заєць, Валентина Григорівна and Александрова, Валентина Федорівна and Дика, Наталія Михайлівна (2013) Українська мова за професійним спрямуванням Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-178-326-2

Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна and Горошкіна, Олена Миколаївна and Дика, Наталія Михайлівна and Доценко, Олена Леонідівна and Барахтян, Микола Миколайович and Остапченко, Олена Вадимівна and Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна and Кондратенко, Наталія Юріївна and Заєць, Валентина Григорівна and Дружененко, Раїса Сергіївна and Зарудня, Ольга Миколаївна and Радченко, Антоніна Федорівна and Александрова, Валентина Федорівна (2013) Українська мова за професійним спрямуванням Бібліотека студента, вчителя, методиста . Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-178-326-2

О

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Тренінг риторичної майстерності: навчальна гра-змагання «ораторський турнір» Українська мова і література в сучасній школі (7-8).

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Тренінг риторичної майстерності: Навчальна гра-змагання «Ораторський турнір» Українська мова й література в сучасній школі (6). pp. 64-68.

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) У світі імен і прізвищ Українська мова та література в сучасній школі (1). pp. 35-37.

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Test-game as a mean of enriching of senior pupils' dictionary composition Українська мова й література в сучасній школі (10). pp. 32-36. ISSN 2267

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Game problem tasks: from hesitation to knowledge: “False/True or linguistic mosaics” didactic game Українська мова й література в сучасній школі (4). pp. 67-69.

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Game problem tasks: from hesitation to knowledge: “False/True or linguistic mosaics” didactic game Українська мова і література в сучасній школі (4). pp. 67-69.

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Problematic tasks and linguistic games helping study the Ukrainian language vocabulary Українська мова і література в сучасній школі (2). pp. 12-14.

Р

Русаченко, Наталя Павлівна (2013) Аугментація та елізія у словозмінних парадигмах дієслова староукраїнської мови XVIII ст Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (2). pp. 43-48. ISSN 2311-2425

С

Саєвич, Ірина Георгіївна (2013) Ключові концепти культури: критерії виокремлення Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. pp. 249-255.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2013) Коплексна методика виокремлення лінгвокультурних домінант Studia Philologica (2). pp. 95-99. ISSN 2311-2425

This list was generated on Sat Dec 4 02:07:16 2021 EET.