Items where Division is "Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | К | Л | М | Н | С
Number of items: 13.

Є

Єжова, Тетяна Євгенівна (2011) The structure and the content of activity of a teacher assistant of inclusive school Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць (19). pp. 64-68.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2011) Alternative communication as a method of social rehabilitation of the children with special needs Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць, 8 (10). pp. 77-84.

К

Красюкова-Еннс, Ольга and Крокер, Шерил and Луценко, Тамара and Найда, Юлія Михайлівна (2011) Консультативна політика [Teaching Resource]

Л

Луцько, Катерина Василівна and Мороз, Б.С. and Овсяник, В.П. (2011) Апаратно-програмний методичний комп`ютерний комплекс з корекційно-розвитковою програмою "Живий звук" інструктивно-методичний посібник [Teaching Resource]

М

Мартинчук, Олена Валеріївна (2011) Formation of professional competence of early childhood education professionals in the field of integrated and inclusive education In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти" 4-5 травня 2011, 4-5 травня 2011, Херсон, Україна.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2011) Theoretical Foundations of the professional competence of pre-school teachers in the development of children with special educational needs Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. - Вип. XVII в двох частинах, частина 1. Серія: соціально-педагогічна (17). pp. 83-91. ISSN КВ №13865-2839

Мартинчук, Олена Валеріївна (2011) Inclusive education for children with special needs  in secondary school space Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "Теорія та методика навчання та виховання": зб. наук. пр. / За заг. редакцією член-кор. НАПН України А.В. Троцко (29). pp. 88-93. ISSN КВ №15540-4012ПР

Мартинчук, Олена Валеріївна (2011) Формування толерантного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку у педагогів дошкільних навчальних закладів Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 234-237.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2011) Вступ до спеціальності : логопедія. Модуль 2 Київський ун-т імені Бориса Грінченка, Київський ун-т імені Бориса Грінченка.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2011) Phonological component of language as part of the successful knowledge assimilation of the Ukrainian language in children with SSD Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр.наук-практ.конф. (20 квітня 2011 р.) / за заг.ред. Огнев’юка В. О. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, Н. М. Віннікова, Д. М. Бодненко]. pp. 106-110.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2011) Relevance of the study phonology component of speech at children with severe speech disorders Український логопедичний вісник: зб.наук.праць (2). pp. 21-24. ISSN 966-8663-23-3

Н

Найда, Юлія Михайлівна and Софій, Наталія Зіновіївна (2011) Індекс інклюзії: професійно-технічний навчальний заклад ТОВ «Видавничий дім «Плеяди». ISBN 978-966-2432-09-1

С

Савенкова, Ірина Іванівна (2011) Peculiarities of Manifestations of Anxiety of People Suffered from Noninfectious Diseases Психологія і суспільство (1). pp. 151-157. ISSN 1810-2131

This list was generated on Mon Jun 27 02:05:35 2022 EEST.