Items where Division is "Кафедра інструментально-виконавської майстерності" and Year is 2023

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: R | Z | Б | В | Г | Е | К | Л | М | О | Р | С | Т | Ф | Ц
Number of items: 51.

R

Romanenko, Anastasiia Romanivna and Bondarenko, A. and Gumeniuk, T. and Makarenko, L. and Lysenko, L. (2023) The Impact of the COVID-19 Pandemic оn Music Education in Ukraine Fontes Artis Musicae (70/3). pp. 244-262. ISSN 0015-6191 (print), 2471-156X

Z

Zhornova, Olena and Zhornova, Olha and Lut, Kateryna and Romanenko, Anastasiia (2023) Implementation of Open Science Principles in Educational Research: Seen through the Prism of Teachers’ Engagement in Data Exchange International Journal of Instruction, 16 (2). pp. 145-160. ISSN 1694-609X

Б

Беренбейн, Інеса Самійлівна (2023) Камерність як вияв романтичної рефлексії фортепіанної творчості Миколи Лисенка Україна.Європа.Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях (6). pp. 38-42. ISSN 2786-8885; 2786-8877

Беренбейн, Інеса Самійлівна (2023) Камерні тенденції фортепіанної творчості М. Лисенка як вияв національного романтичного феномену Актуальні питання гуманітарних наук, 1 (61). pp. 54-57. ISSN 2308-4855; 2308-4863

В

Василевич, Марта Олексіївна (2023) Робоча програма Спеціальний інструмент.Скрипка для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: перший (бакалаврський) освітньої програми 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)» [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Скрипка для студентів спеціальності: 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: другого (магістерського) освітньої програми: 025.00.01 Музичне мистецтво [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Скрипка для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: перший (бакалаврський) освітньої програми 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)» [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни Інструментальний ансамбль для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: перший (бакалаврський) освітньої програми 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)» [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2023) Іван Хандошко. Повернення української культурної спадщини: актуальність сьогодення Народна творчість та етнологія (2(398)). pp. 39-45. ISSN 2664-4282; 2786-6181

Василевич, Марта Олексіївна (2023) Грає ансамбль скрипалів [Teaching Resource]

Г

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни "Концертмейстерський клас" 4 курс [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2023) Professional development of university students in the class of a special instrumeny (piano) Актуальні питання гуманітарних наук, 1 (66). pp. 220-225. ISSN 2308-4855; 2308-4863

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Фортепіано" 2 курс [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни "Додатковий музичний інструмент" [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни "Концертмейстерський клас" 2 курс [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни "Концертмейстерський клас" [Teaching Resource]

Гумінюк, Станіслав Павлович (2023) Інструментально-виконавський практикум [Teaching Resource]

Гумінюк, Станіслав Павлович and Ринденко, Оксана Валеріївна (2023) Інтерпретація творів віденської класики в коментарях Альфреда Бренделя (До питання стилю виконавського коментаря) Актуальнi питання гуманiтарних наук, 1 (60). pp. 102-108. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Фортепіано" 1 курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2023) Реалізація музично-виконавської майстерності як досвіду становлення культури професійно-педагогічного спілкування студентів у вищих навчальних закладах Наукові інновації та передові технології (3 (17)). pp. 371-382. ISSN 2786-5274

К

Касьянов, Валентин Васильович and Касьянова, Вікторія Олександрівна (2023) Детермінанти виконавської діяльності О.С. Тимошенка (до 90-річчя від дня народження) Ювілейна палітра 2022 : до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів : збірник статей за матеріалами VІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (21-22 грудня 2022 року). – Суми : ФОП. pp. 60-67.

Куришев, Євген Володимирович (2023) Current State and Retrospective of Piano Duets Development Мистецтвознавчі записки (24). pp. 107-1123. ISSN 2226–2180

Куришев, Євген Володимирович (2023) Development of Piano Ensemble Genre in Cultural and Historical Discourse Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал (2). pp. 187-192. ISSN 2409-0506

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Фортепіано для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: другого магістерського Освітньої програми 025.00.01 Музичне мистецтво [Teaching Resource]

Л

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни Фортепіано для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: перший (бакалаврський) Освітньої програми 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни Фортепіано для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: перший (бакалаврський) Освітньої програми 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Бутенко, Тетяна Максимівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни Фортепіано Для студентів Спеціальності 025 Музичне мистецтво Освітнього рівня – першого (бакалаврського) Освітньої програми 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Гаркуша, Людмила Іванівна and Бутенко, Тетяна Максимівна and Балюра, Катерина Олександрівна (2023) Methodological aspect of forming the instrumental and executive competence of the student pianist Колективна (три і більше авторів). Der stand der entwicklung von wissenschaft und technik im XXI jahrhunderts: Monograph. ScientificWorld-NetAkhatAV, Monographic series «European Science», Germany, Karlsruhe.

М

Малахова, Маргарита Олександрівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальний інструмент. Баян. Акордеон» 1-2 курс магістр 2023 р [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2023) Емоційний аспект інструментально-виконавської співтворчості Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція. pp. 275-279.

Малахова, Маргарита Олександрівна and Стрельченко, Костянтин Мартинович (2023) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальний інструмент. Баян. Акордеон» 2 курс [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна and Стрельченко, Костянтин Мартинович (2023) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальний інструмент. Баян. Акордеон» 1 курс [Teaching Resource]

О

Опанащук, Максим Володимирович and Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2023) Становлення та розвиток виконавської творчості саксофоніста у контексті музичної культури ХХ століття The 11th International scientific and practical conference «Problems of the development of science and the view of society». pp. 250-254.

Опанащук, Максим Володимирович and Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2023) Проблема стильових особливостей композиторської творчості для саксофона в другій половині ХХ ст Theoretical and ractical methods of sciience development : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф.,. pp. 178-180.

Р

Романенко, Анастасія Романівна and Балюра, Катерина Олександрівна (2023) Програма Виробничої (концертно-виконавської) практики [Teaching Resource]

С

Свириденко, Наталія Сергіївна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія стилів та виконавська інтерпретація у музичному мистецтві" [Teaching Resource]

Свириденко, Наталія Сергіївна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія клавесинного та фортепіанного мистецтва" [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2023) Production Practice Program (instrumental performance / continuous) [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2023) Working program of the educational discipline "Methodology of teaching playing on a special instrument (folk instruments)" [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2023) Scores reading for orchestra and Instrumentation [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович and Черепанин, Мирон Васильович and Дутчак, Віолетта Григорівна and Палійчук, Ірина Степанівна and Булда, Марина Володимирівна and Жовнір, Станіслав (2023) Creativity of Astor Piazzolla in the Context of the Development of Folk-Instrumental Performance AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research, 13 (1 (34)). pp. 84-90. ISSN 1804-7890

Т

Тущенко, Михайло Михайлович (2023) National repertory as an important component of the professional training of a guitarist Мистецтвознавчі записки: зб. наук. пр. (43). pp. 152-156.

Тущенко, Михайло Михайлович (2023) Спеціальний інструмент. Гітара. Магістратура [Teaching Resource]

Ф

Федорова, Людмила Володимирівна and Задорожна, Віта-Вікторія Миколаївна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Бандура" [Teaching Resource]

Ц

Цимбал, Катерина Олександрівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни ІКТ в галузі музичного мистецтва для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: першого (бакалаврського) освітньої програми 025.00.02 «Сольний спів» [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2023) Formation of professional experience of vocal students in the studio workshop Актуальнi питання гуманiтарних наук, 3 (66). pp. 247-252. ISSN 2308-4863

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2023) Digital musical instruments in the professional training Of piano students at the university Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. (категорія Б), 3 (61). pp. 266-273. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Цимбал, Сергій Вікторович (2023) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Духові інструменти [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович and Опанащук, Максим Володимирович (2023) Саксофон у джазовій музиці: артикуляція, штрихи, специфічні прийоми звуковидобування The XVII International Scientific and Practical Conference «Science, theory and ways to improve methods». pp. 28-33.

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна (2023) "Man & Woman" Інструментально-хореографічна сюїта на теми французьких пісень для чотирьох альт-саксофонів та ритм-секції (партитура з лібрето та партії) : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», Україна, Київ.

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна (2023) Артикуляція штрихів і мелізматики та специфічні прийоми гри у джазовому виконавстві Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (96). pp. 14-19.

This list was generated on Wed Feb 21 02:08:36 2024 EET.