Items where Division is "Кафедра музикознавства та музичної освіти" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 18.

Oleksuyk, Olga N. (2013) Hermeneutic experience as a spiritual phenomenon of professional art education The Ethos of Akademia: Standing the Test of Time. pp. 256-266.

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2013) Professional self-development of future music teacher: the hermeneutic approach. Вища освіта України № 3 (додаток 1). – 2013 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т. 2. – С. 97 – 99., 2 (3).

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2013) Theoretic aspects of shaping of the future music teachers’ ability for occupational self-development Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 9. – С. 175 – 178..

Вишинський, Віталій Володимирович (2013) Темпова прогресія в музиці ХХ століття Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (108). pp. 11-21.

Віталій Вишинський (2013) Vocal cycle "Three Ukrainians Lullaby" 52894.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2013) Оптимізація професійної підготовки майбутніх учителів музики засобами позааудиторної діяльності Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. pp. 59-63.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2013) The Professional Preparation of the Teachers of Music Art at the Higher Institutions Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 14. (19) Ч. І. (14(9)). pp. 88-94.

Лісецький, Степан Йосипович (2013) Playing Oleg Kryshtalsky Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2). pp. 116-119.

Мережко, Юлія Валеріївна (2013) Pedagogical conditions of artistic tastes creation of senior school students by using of vocal heritage of ukrainian composers Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, № 4. pp. 71-77.

Мережко, Юлія Валеріївна (2013) Interactiv methods and techniques for senior pupils on the basis of studying of the ukrainian vocal music Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 14 (15(20)). pp. 107-114.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2013) Musical pedagogy In: Музична педагогіка. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, pp. 3-4.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2013) Konpeptual вasics postnonklassical art pedagogy Современные тенденции в педагогическом образовании и науке Украины и Израиля: путь к интеграции. pp. 262-266.

Скляр, Ольга Олегівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 148-152.

Соболь, Наталія Віталіївна (2013) Робоча програма «Виробнича професійна практика зі спеціалізації «Режисура музично-виховних шкільних заходів» (безперервна)» [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна (2013) Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 172-181.

Ткач, Марія Михайлівна (2013) The future teacher's of music professional world outlook: the filosofical aspect of the problem Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. теорія і методика мистецької освіти.. pp. 42-48.

Ткач, Марія Михайлівна (2013) The axiological analysis as an innovation resource in the process of formation the future’s art teacher artistic outlook. Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 172-181.

Шевчук, Антоніна Семенівна (2013) The electronic educational course: the philosophy, the subject, the structure Вісник Інституту розвитку дитини.

This list was generated on Sat Apr 13 02:05:40 2024 EEST.