Items where Division is "Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Д | З | К | Л | М | О | П | С | Т | Ш
Number of items: 33.

Б

Беззуб, Юрій Віленович (2014) Figure of Taras Shevchenko in the concept of Ukrainian national recovery of Boris Hrinchenko Українознавчий альманах (17). pp. 273-277.

Беззуб, Юрій Віленович (2014) Post Taras Shevchenko in the life and work Boris Hrinchenko Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку: матеріали ХІV науково-практичної конференції. pp. 164-165.

Беззуб, Юрій Віленович (2014) Shevchenko studies by Borys Hrinchenko Тарас Шевченко в долі слов'янських народів: діалог через століття і кордони : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 32-36.

Беззуб, Юрій Віленович (2014) Борис Грінченко і Христина Алчевська: громадські й особисті взаємини Борис Грінченко — відомий і невідомий : матер. VII щоріч- них Грінченківських читань, 9 груд. 2014 р., м. Київ. pp. 78-97.

Д

Дудар, Ольга Володимирівна (2014) What it means to be Ukrainian? Museum education - as a source of new opportunities for patriotic education Методичні діалоги. Журнал для вчителів української мови й літератури (11-12). pp. 11-16.

Дудар, Ольга Володимирівна (2014) The script first lesson "Ukraine - the single country!" with elements of the quest for secondary and high school Методичні діалоги. Журнал для вчителів української мови й літератури (7-8). pp. 2-5.

Дудар, Ольга Володимирівна (2014) Using the museum pedagogy in the educational process Застурник директора школи (4). pp. 48-54.

Дудар, Ольга Володимирівна (2014) Apply museum experience in the school library Заступник директора школи (8). pp. 13-21.

Дудар, Ольга Володимирівна (2014) Elements of museum pedagogy on the history lessons Історія в сучасній школі (6). pp. 27-30.

З

Зотова, Вікторія Анатоліївна and Матвійчук, Оксана Євгенівна (2014) Соціокультурна динаміка діяльності бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р.. pp. 300-311.

К

Клименко, Нінель Павлівна (2014) «…посувати життя наперед до людського ідеалу…» (до питання про участь Насті Грінченко у Лубенській самообороні) Борис Грінченко — відомий і невідомий : матер. VII щоріч- них Грінченківських читань, 9 груд. 2014 р., м. Київ. pp. 98-107.

Клименко, Нінель Павлівна (2014) З чернігівського життя Насті Грінченко «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 186-196.

Л

Левітас, Фелікс Львович (2014) Елітна проза Б. Грінченка «Брат на брата» як історико-філософське джерело Борис Грінченко — відомий і невідомий : матер. VII щоріч- них Грінченківських читань, 9 груд. 2014 р., м. Київ. pp. 63-71.

Левітас, Фелікс Львович (2014) Teacher as a carrier of values Ідеї К.Д.Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д.Ушинського): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 лютого 2014 року, м. Київ. pp. 27-33.

Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна (2014) Використання творчої спадщини Бориса Грінченка в навчально-виховному процесі (до 150-річчя від дня народження) «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 25-36.

М

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2014) School library - the focus of education for pupils human values Нова педагогічна думка (1). pp. 199-201.

О

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2014) Psychological support for the teacher's comfort Психологічна служба школи (3-4). pp. 59-67.

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2014) Rules for keeping a journal of daily work records Практичний психолог: дитячий садок (11). pp. 62-63. ISSN 96687

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2014) Psychological help for children in crisis situations Практичний психолог: школа (10). pp. 40-45.

П

Петрощук, Наталія Романівна (2014) System of incresing qualification of teachers for public schools in Ukraine at the end of XIX century - at the beginning of XX century: the historiography of the problem Освітологічний дискурс: наукове електронне видання (1). pp. 182-193. ISSN 2312-5829

Петрощук, Наталія Романівна (2014) State policy of tsarism to improve the training of teachers of public schools in Ukraine (at the end of XIX century – at the beginning of XX century) Азимут научных исследований: педагогика и психология (2). pp. 68-71. ISSN 2309-1754

Петрощук, Наталія Романівна (2014) Principles of organization of trainings for teachers at educational congresses in Ukraine at the beginning of XX century Вестник Актюбинского регионального государственного университета имени К.Жубанова (2). pp. 179-185. ISSN 2074-594Х

Петрощук, Наталія Романівна (2014) The problem of increasing of teachers’ qualification in work of congresses of teachers in Ukraine (at the end of the XIX century.) Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. Випуск 16. pp. 146-151. ISSN 2309-9127

Петрощук, Наталія Романівна (2014) Перший грінченківець: Микита Минович Грищенко (1900–1987) (за матеріалами ДАК) Борис Грінченко — відомий і невідомий : матер. VII щоріч- них Грінченківських читань, 9 груд. 2014 р., м. Київ. pp. 116-125.

С

Савченко, Світлана Володимирівна (2014) "This is a song of my soul": Olena Apanovich in preservation of Zaporizka Sich in late 1980 - early 1990 Сумська старовина (43-44). pp. 107-116.

Савченко, Світлана Володимирівна (2014) Olena Apanovych activity in the Ukrainian Association for the Protection of Historical and Cultural Monuments aimed at preservation of Khortytsia monumentsin 1960–1970 years French Journal of Scientific and Educational Research (2). pp. 622-627. ISSN 0016-1125

Т

Трухан, Олександр Феодосійович (2014) Методичні засади організації навчання історії у 5 класах Історія в сучасній школі (4). pp. 26-32.

Ш

Шорохова, Валентина Володимирівна (2014) Psychosomatic state students with intellectual disabilities and their attention Theoretical and practical questions of special pedagogics and psychology : materials of the II international scientififi c conference on June 3–4, 2014. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – 2014, – Р. 32 – 38.. pp. 32-38.

Шорохова, Валентина Володимирівна (2014) The impact of balancing on the state of attention of junior pupils with intellectual disabilities Paradigma poznani. (3). 128 -135. ISSN 2336-2642

Шорохова, Валентина Володимирівна (2014) Pedagogical correction attention mentally retarded heet 1 - 3 classes during training activities Збірник наукових праць Чернівецького національного ун-ту імені Юрія Федьковича / за ред. Руснак І.С. та ін., Серія: Педагогіка та психологія (700). pp. 197-205.

Шуть, Валентина Яківна (2014) Мовна підготовка працівників фіскальної служби в системі дистанційного навчання Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління»: вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. pp. 305-306.

Шуть, Валентина Яківна (2014) Intersemioticity of Modern Ukrainian Essayistics Poetics (on the basis of Yuriy Andrukhovych’s and Oksana Zabuzhko’s creative works) PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шуть, Валентина Яківна (2014) Кинематографический приём саспенса в эссеистике Юрия Андруховича Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (3). pp. 85-87. ISSN 2073-0071

This list was generated on Sat Dec 4 02:07:42 2021 EET.