Items where Division is "Кафедра практичної психології" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: К | Л | М | П | Р | С | Т | Ц
Number of items: 38.

К

Кайріс, Олена Дмитрівна (2015) Psychodiagnostics [Teaching Resource]

Кайріс, Олена Дмитрівна and Самойленко, А.С. (2015) Psychological features of interpersonal relationships university students with experience of school bullying Педагогічний процес: теорія та практика. pp. 8-13. ISSN 2078-1687

Кайріс, Олена Дмитрівна and Самойленко, А.С. (2015) Psychological characteristics of social adaptation of students to study at university with experience of school bullying збірник наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції ["Адаптаційний потенціал сучасної особистості в соціальному середовищі"]. pp. 8-13.

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2015) Програма курсу "Диференціальна психологія" для спеціальності "Психологія" [Teaching Resource]

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2015) Програма навчального курсу "Психологія віктимної поведінки" [Teaching Resource]

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2015) Influence of setting the dynamics of the motives of subjects with different attributive styles Вплив настановлення на динаміку мотивів суб'єктів зрізними атрибутивними стилями. pp. 376-379. ISSN 978-617-692-299-5

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2015) Навчена безпорадність у дорослих: діагностика та корекція Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції.. pp. 190-191. ISSN 978-966-698-189-2

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2015) Програма "Диференціальна психологія" 2015-2016 н.р. [Teaching Resource]

Л

Лозова, Ольга Миколаївна (2015) Psychology of mentality [Teaching Resource]

Лозова, Ольга Миколаївна (2015) Psychology of mentality оf client [Teaching Resource]

Лозова, Ольга Миколаївна (2015) Methodological aspect of research discourse transformation of consciousness in crisis society development Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції.. pp. 62-65. ISSN 978-966-698-189-2

Лозова, Ольга Миколаївна (2015) Competence approach in the training of would-be psychologists In: Міжнародній науково-практичній конференції «Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри», 14.05.2015, Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Лозова, Ольга Миколаївна (2015) Contextual semantics of concept "homeland" in diachronic terms Історична психологія та мультикультурність. Збірник статей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки". pp. 122-129.

Лозова, Ольга Миколаївна (2015) Contextual analysis of the application of the category "development" in the scientific qualifying work Scientific Journal «ScienceRise», №2/1 (7). pp. 83-86. ISSN ISSN 2313-6286

Лозова, Ольга Миколаївна (2015) Interprofessional Differentiation of Psychosemantical Content of the Category of "Justice" International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists «BE SMARt!» the 17-18th of February 2015, Geneva (Switzerland), 2. pp. 46-51. ISSN 9787637903249

Лях, Тетяна Леонідівна and Бреус, Юлія Володимирівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Пожидаєва, О.В. and Грабовенко, Н.В. and Денисюк, Олена Миколаївна (2015) School of Professional Excellence [Teaching Resource]

М

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2015) To the problem of psychological health Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (128). pp. 176-179. ISSN КВ №17500-6250

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2015) - Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції.. pp. 198-200. ISSN 978-966-698-189-2

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2015) Робоча програма "Основи психоаналізу" для студентів за напрямом підготовки "психологія" [Teaching Resource]

П

Петрунько, Ольга Володимирівна (2015) Consolidation potential of pedagogical community in social transformation realities Проблеми політичної психології: зб. наук. праць (2). pp. 146-156. ISSN 978-966-8063-99-45

Петрунько, Ольга Володимирівна (2015) Experimental Psychology [Teaching Resource]

Петрунько, Ольга Володимирівна (2015) Experimental Psychology [Teaching Resource]

Петрунько, Ольга Володимирівна (2015) Non-consolidated effects of socialization Педагогічний процес: теорія і практика (3-4). pp. 54-58. ISSN 2078-1687

Петрунько, Ольга Володимирівна (2015) The possibilities and limitations of consolidation’s consensual models in intolerant societies Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Психологічні науки: проблеми і здобутки». (7). pp. 205-218. ISSN З – 41

Петрунько, Ольга Володимирівна and Хахановьска, Тетяна Андріївна (2015) Сreativity and talent of the personality: problems of diagnosis and interpretation Педагогічний процес: теорія і практика (3-4). pp. 39-44. ISSN 2078-1687

Р

Рафіков, Олександр Римович (2015) Social optimism in sociologists’ and social psychologists’ investigations Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. (3-4). pp. 78-82. ISSN 2078-1687

С

Старинська, Наталія Володимирівна (2015) Methodology and organization of scientific and psychological studies [Teaching Resource]

Старинська, Наталія Володимирівна (2015) Interrelation between social and psychological adaptation and self-actualization of students in the process of professional training Australian and New Zealand Journal of Fundamental and Applied Studies, (1 (15)). pp. 365-372. ISSN 0004-8672

Старинська, Наталія Володимирівна (2015) Аnalysis of changes of personal sense of psychology students’ self-actualization during the studying and professional activity Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. (3-4). pp. 20-25. ISSN 2078-1687

Старинська, Наталія Володимирівна (2015) Features actualization of future psychologists in the training Одноосібна. Інтерсервіс, Київ.

Стефаненко, Наталія Іванівна (2015) Psychological counseling and psychological correction [Teaching Resource]

Т

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2015) Protect psychological mechanism proektsiyita its relationship with the self-perception of personality ScienceRise (5/1). pp. 74-79. ISSN 2313-6286

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2015) Awareness of body movements' sensation as a recourse in rehabilitation by stress disorders Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних умовах Тези Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 34-36. ISSN 978-966-171-953-7

Тохтамиш, Олександр Михайлович and Ткачишина, Оксана Романівна and Омелянович, Віталій Юрійович and Старинська, Наталія Володимирівна and Стефаненко, Наталія Іванівна (2015) Practical Psychology [Teaching Resource]

Ц

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2015) The motives of scientific activities Освіта та розвиток обдарованої особистості (11). pp. 37-42. ISSN 2309-3935

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2015) Stress in professional activities Проблеми сучасної психології (30). pp. 656-665. ISSN 2227- 6246

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2015) Stress in professional activities Проблеми сучасної психології (30). pp. 656-665. ISSN 2227- 6246

Циганчук, Тетяна Володимирівна and Дацюк, Наталія Олексіївна (2015) VIEWS ON FAMILY FEATURES IN THE MENTALITY OF UKRAINIANS Педагогічний процес: теорія і практика, 3-4. pp. 82-86. ISSN 2078-1687

This list was generated on Tue Feb 7 02:05:30 2023 EET.