Items where Division is "Кафедра практичної психології" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | К | Л | П | С | Т | Ц
Number of items: 37.

В

Вавілова, Альона Сергіївна (2019) The structure of perfectionism in children and adolescents Теорія і практика сучасної психології (6). pp. 9-13. ISSN 1813-3405

Вавілова, Альона Сергіївна (2019) The psychological specifity of cope strategies in adolescents-perfectionists Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. (5). pp. 101-114. ISSN 2414-0023

Вавілова, Альона Сергіївна (2019) The distractive perfectionism as a factor of anxiety and depressive patterns in adolescents Doctoral thesis, Київський університет імені Тараса Шевченка.

Г

Грубі, Тамара Валеріївна (2019) Perfectionism of scientific and pedagogical staff of higher school Proceedings of the VII international scientific and practical seminar “Political and Economic Self-Constitution: Media, Citizenship Activity and Political Polarization”. pp. 136-143. ISSN 978-88-97598-19-0

Грубі, Тамара Валеріївна (2019) Рівні вираженості перфекціонізму науково-педагогічного персоналу вищої школи In: Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні, 20-22 червня 2019 року, Кам’янець-Подільський.

Грубі, Тамара Валеріївна and Греченко, Марія Сергіївна (2019) Дослідження залежностей у спортсменів різного рівня спортивної майстерності In: Сучасний вимір та стратегії розвитку особистісно-професійної компетентності педагога, 15 березня 2019 року, Київ.

Грубі, Тамара Валеріївна and Греченко, Марія Сергіївна (2019) Дослідження взаємозв'язку рівня схильності до залежностей та перфекціонізму у спортсменів різного рівня спортивної майстерності In: Актуальні проблеми психології стрес-менеджменту, 26-27 квітня 2019 року, м. Черкаси.

Грубі, Тамара Валеріївна and Карамушка, Людмила Миколаївна and Бондарчук, Олена Іванівна (2019) Research techniques of perfectionism, work addiction and procrastination: method book ПП «Аксіома», Кам’янець-Подільський : ПП «Аксіома». ISBN 978-966-496-502-3

Грубі, Тамара Валеріївна and Стрельченко, Анастасія В'ячеславівна (2019) Psychology of university students' motivation Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools (33(3)). pp. 25-29. ISSN 2313-7525

Грубі, Тамара Валеріївна and Хижняк, Діана Володимирівна (2019) Взаємозв’язок синдрому «професійного вигорання» та перфекціонізму у педагогічних працівників In: Сучасний вимір та стратегії розвитку особистісно-професійної компетентності педагога: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2019 року, Київ.

К

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2019) Work program "Counseling for persons with victim behavior" [Teaching Resource]

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2019) Програма навчальної дисципліни "Психосоматика". [Teaching Resource]

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2019) Навчальна програма з дисципліни "Теорії розвитку людини" [Teaching Resource]

Клібайс, Тетяна Володимирівна and Дець, Ольга (2019) PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ACCOMMODATION OF PERSONS WITH PSYCHOSOMATIC DISEASES Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (32). pp. 64-69. ISSN 2311–2409; 2312–2009

Клібайс, Тетяна Володимирівна and Чернець, Катерина Олександрівна (2019) Peculiarities of coping strategy of women with victim behavior Теорія і практика сучасної психології, 1 (2). pp. 151-154. ISSN 2663-6026, 2663-6034

Краєва, Оксана Анатоліївна (2019) Основні теоретичні підходи вивчення ідентичності як міждисциплінарної проблеми сучасної науки Раціогуманістичні студії [збірник наукових статей за матеріалами круглого столу 30 травня 2019 р.] / за ред. В.Л.Зливков, О.В. Завгородня, Лукомська С.О., Котух О.В. / за гол. ред. Зливкава В.Л.. pp. 149-162.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2019) The crisis of identity of teens International Journal of Education and Science (4). pp. 39-40. ISSN 2618-0553

Краєва, Оксана Анатоліївна (2019) Psychological peculiarities of professional identity of medical workers during a transformational change of society Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. (2). pp. 199-210. ISSN 2072-4772

Краєва, Оксана Анатоліївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Психокорекція [Teaching Resource]

Краєва Оксана Анатоліївна (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Монографія "Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці" 84038.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Практикум з психологічного консультування: Змістовий модуль «Форми та методи роботи кризового психолога» [Teaching Resource]

Л

Литвиненко, Олена Олександрівна (2019) The Problems of Psychological Adaptation and Support of Internally Displaced First-Year Students Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology (207). pp. 58-61. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Литвиненко, Олена Олександрівна (2019) Practical aspects of psychologist's work with internally displaced first year students Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1 (10)). pp. 60-63. ISSN 1728-3817

Литвиненко, Олена Олександрівна (2019) Personal factors in the formation of long-term planning skills in adolescence Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 4 (15). ISSN 2072-4772

Литвиненко, Олена Олександрівна and Бандура, Юлія Валеріївна (2019) The socio-demographic factors of high school students' depressive and anxious manifestations Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (32). pp. 70-75. ISSN 978-966-7548-60-5

Литвиненко, Олена Олександрівна and Кушнір, Катерина Ігорівна and Білошицька, Ірина Вікторівна (2019) Features of the attitude of teenagers to their appearance (depending on accentuation) Taras Shevchenko 4th International congress on social sciences. pp. 1151-1161.

Лозова, Ольга Миколаївна (2019) The concept of the psychosemantic structure of ethnic consciousness: some results In: Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2019, 21 листопада 2019 року, Національний авіаційний університет, м. Київ.

Лозова, Ольга Миколаївна (2019) Концепція психосемантичної структури етнічної свідомості: деякі підсумки In: Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті, 17 жовтня 2019 р, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

Лозова, Ольга Миколаївна (2019) Professional competencies of a psychologist-practitioner in a crisis society In: Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя, 28 лютого – 1 березня 2019 року, СумДПУ імені А.С. Макаренка м. Суми.

Лозова, Ольга Миколаївна (2019) Realization Of The Requirements Of European Certificate In Psychology In Preparing Practical Psychologists In Ukraine SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION, 1. pp. 340-351. ISSN 1691-5887

Лозова, Ольга Миколаївна and Литвиненко, Олена Олександрівна (2019) Narrative Indicators of Adolescents’ Maladaptive Cognitive Schemas Psycholinguistics Психолінгвістика. Психолингвистика, 26 (1). pp. 228-245. ISSN 2309-1797; 2415-3397

Лозова, Ольга Миколаївна and Паламарчук, Михайло Євгенійович (2019) Abbreviation as a Mnemotechnical Tool for Memorizing Information by Students Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 6 (15). pp. 99-106. ISSN 2072-4772

П

Павлюк, Роман Олександрович and Старинська, Наталія Володимирівна and Канюка, Інна Олександрівна (2019) Університетські студії [Teaching Resource]

С

Середа, Олена Юріївна (2019) The influence of socio-psychological factors on high school students’ professional self-determination Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка., 5 (11). pp. 268-282. ISSN 2414-0023

Старинська, Наталія Володимирівна (2019) A programme aiming to develop student self-actualization skills Теорія і практика сучасної психології (2). pp. 149-152. ISSN 2663-6034

Т

Таран, Оксана Петрівна (2019) «Психологічне консультування» [Teaching Resource]

Ц

Циганчук, Тетяна Володимирівна and Шинкарьова, Любов Володимирівна (2019) The Impact of Stress on Perceptions of the Future in Combat Participants Психологічний часопис, 5 (8). pp. 264-276. ISSN 2414-0023

This list was generated on Tue Feb 7 02:05:30 2023 EET.